Att generera insikter av data är en överlevnadsfråga på sikt men redan nu en enorm konkurrensfördel

Ai, NVIDIA Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Sverige har historiskt varit ett föregångsland inom digital innovation. Detta till trots finns det mycket kvar att göra för att vi ska hamna i frontlinjen vad gäller Industri 4.0 och datadriven utveckling. De företag som vill behålla – och stärka – sin konkurrenskraft behöver snabbt ta steget till en datadriven organisation från edge till cloud, med nyckeltermer som portabilitet, flexibilitet och öppenhet i fokus.

Industri 4.0 ses av många som en ny guldålder. Ett konstant flöde av data som ligger till grund för ökad flexibilitet och produktivitet, högre kvalitet och högre grad av automation kan låta för bra för att vara sant, men faktum är att potentialen med den industriella utvecklingen är enorm.

– Det ligger massiva vinster i att gå över till en datadriven organisation. Just nu finns det dock mycket information som på grund av otillräckliga verktyg eller plattformar inte nyttjas. Detta trots att de insikter som följer på rätt hanterad data både kan spara stora mängder pengar och frigöra såväl tid som resurser, säger Peter Werdenhoff, CTO för Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Sverige.

Svårt att nyttja datans potential

Att nyttja den fulla potentialen av data och utvinna dess värde kan alltså vara lättare sagt än gjort; inte sällan är datan ostrukturerad och genereras i en mängd olika enheter, sensorer och funktioner, vilken gör den svåröverskådlig och komplex att analysera. Detta blir särskilt tydligt om man granskar den senaste utvecklingen inom den tillverkande industrin. Medan det förvisso inte är något nytt att enheter kommunicerar på fabriksgolvet har det traditionellt funnits vattentäta skott mellan den operationella tekniken (OT) och IT.

– När vi nu river ner dessa skott och banar väg för ett öppet samarbete mellan enheter och nätverk genereras ofantliga mängder värdefull information på olika håll i dataflödet. Denna data kan användas för att orkestrera och automatisera sin verksamhet till behovsbaserat underhåll. Att med hjälp av strömmande data övervaka och automatisera åtgärder i stor skala är en sak som ger stora fördelar, men det är bara början. Ska det bli möjligt behöver man dock ha verktyg som överbryggar gapet mellan OT och IT.

Portabilitet, flexibilitet och effektivitet

Peter berättar att den initiala impulsen för många företag säkert kan vara att samla all data hos en enda molnleverantör. Medan man visserligen kan dra en del fördelar av att centralisera datan på det viset, blir risken stor att man låser fast sig vid en specifik leverantör eller lösning. Därmed går förmågan att agera på nya innovationer eller insikter förlorad.

Insikter som följer på rätt hanterad data både kan spara stora mängder pengar och frigöra såväl tid som resurser.

Peter Werdenhoff, CTO för Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Sverige.

– Morgondagens datahantering kräver snarare multihybrider som präglas av portabilitet, flexibilitet och effektivitet. Därför arbetar vi med platform-as-a-service-lösningar, vilka kombinerar det bästa av båda världar. Lösningarna är baserade på en effektiv infrastrukturstandard som tillåter användning av tusentals olika verktyg oavsett leverantör. För dig som kund innebär detta att du kan låta din data ligga kvar där den är och samtidigt maximera dina valmöjligheter i framtiden. På så vis kan du utveckla din tjänstekatalog utifrån dina egna förutsättningar och maximera redan gjorda investeringar.

Läs mer om HPE Greenlake här

Fokusera på insikt, inte operation

En viktig fördel med HPE:s as-a-service-lösningar är att de banar väg för att IT-avdelningar kan fokusera på att få ut rätt effekt och insikt av sina IT-investeringar och -applikationer istället för att ägna all sin tid åt det operativa arbetet.

– Då vi hanterar installation och drift av både hårdvaru- och mjukvarustacken kan du som kund mycket snabbt få automatisering och orkestrering i ditt egna datacenter. Du betalar för grafikkomponenter, processor, minne och lagring per minut och kan därför ägna dig åt att analysera och nyttja de insikter som du får av all din insamlade data, förklarar Peter.

Läs mer om HPE Ezmeral här

Innovativa as-a-service-plattformar

Två av de primära komponenterna för en as-a-service-plattform är HPE Ezmeral och HPE Greenlake. HPE Ezmeral är en komplett lösning för att automatisera sin hybrida IT-leverans edge to cloud, vilken ger kunderna möjlighet att nyttja såväl privata som publika moln. Det är oerhört viktigt att förenkla den komplexitet som uppstår när data och applikationer finns överallt, samtidigt som plattformen måste vara öppen för nya verktyg och applikationer när behoven förändras.

Jag är övertygad om att de flesta företag står inför stora förändringar såsom nya affärsmodeller, ny produktdesign och nytt kundbemötande tack vare möjligheterna att arbeta med sin data.

Peter Werdenhoff, CTO för Hewlett Packard Enterprise (HPE) i Sverige.

Inte bara teknik och verktyg utvecklas; att allt fler vill nyttja tjänster för sina behov är en tydlig trend inom många branscher. HPE greenlake är en väldigt flexibel lösning för att på bästa sätt få tillgodose sitt IT-behov i en tjänsteleverans.

HPE Greenlake ger kunderna möjlighet att både konsumera sin IT som tjänst och samtidigt få support för sina operationella behov för sin IT-miljö.

– HPE GreenLake erbjuder en manageringsplattform och infrastruktur i en pay-per-use-modell. Med GreenLake kan du snabbt distribuera tjänster, skaffa dig insikter om kostnader, garantera regelefterlevnad och effektiv hantering av din samlade data.

HPE Ezmeral erbjuder i sin tur lösningar på företags affärsutmaningar med en hybrid-as-a-service som ger samma flexibilitet och ekonomiska fördelar som det offentliga molnet, kombinerat med säkerheten och prestandan hos lokal IT.

– Genom Ezmeral Data Fabric får man global tillgång till data från edge till moln – med högsta tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Datadriven insikt – en överlevnadsfråga

Medan Sverige har kommit en bra bit på vägen betonar Peter att vi behöver kliva fram och bli en ledande nation i utvecklingen inom Industri 4.0 för att ha fortsatt global konkurrenskraft. Det inkluderar att sikta på att bli ledande i allt från datadriven AI, smarta städer och smarta byggnader till simuleringar och hanteringen av digitala tvillingar. Att transformera samhället till att bli mer datastyrt är därför en förutsättning för att lyckas med uppdraget.

– Jag är övertygad om att de flesta företag står inför stora förändringar såsom nya affärsmodeller, ny produktdesign och nytt kundbemötande tack vare möjligheterna att arbeta med sin data. Detta påverkar inte bara stora företag utan alla kommer att beröras av framstegen. Ska man överleva behöver man ligga före den vågen – det gör du bara om du är datadriven och hanterar din data på bästa sätt, avslutar han.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related