Artificiell intelligens – är det verkligen farligt?

Ai Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Artificiell intelligens leder till stora risker, förlorade jobb och obehag. Under diskussioner av AI under Almedalsveckan blev fokuset nästan alltid negativt, trots att det är en teknik som har potential att rädda miljoner liv och öka livskvaliteten för många fler.

Under 2019 års upplaga av Almedalsveckan fanns över 3500 programpunkter. Det tredje mest populära ämnet var digitalisering och artificiell intelligens, AI. Intresset var mycket stort och många av passen om just AI var fullbokade.

Men det var i första hand oron över artificiell intelligens som stod på agendan. Paneler och föreläsare kastade sig direkt in i etik, moral och problematiserande. Hur ska det bli när AI tar alla våra jobb? Och när tekniken blir helt överlägsen oss, kommer den att betrakta oss med samma intresse som vi betraktar en myrstack belägen mitt i ett motorvägsbygge? Debattörer förfasar sig och det finns faror med artificiell intelligens runt varje hörn, och de menar att utvecklingen ska ske i snigelfart med största möjliga försiktighet. Om det sker en utveckling överhuvudtaget vill säga, vissa vill se ett totalstopp.

LÄS MER: HPE, Google och Microsoft: ”Artificiell intelligens inte enbart en IT-fråga”

AI är oerhört kraftfullt och det finns goda skäl att hålla ett öga på riskerna men möjligheterna är oerhört mycket större. Det som skedde på snart sagt varenda scen i Almedalen där ämnet kom upp blev det totalstopp direkt. Efter allt problematiserande och oroande fanns ingen tid kvar att diskutera vad tekniken faktiskt möjliggör.

Artificiell intelligens – exempel på tillämpningar

Varje dag dör 3287 människor i trafiken i världen. Det är nästan 1,25 miljoner människor varje år och ytterligare mellan 20-50 miljoner blir skadade eller blir rörelsehindrade. En överväldigande majoritet av alla olyckor beror på den mänskliga faktorn. Självkörande bilar, där en artificiell intelligens kör bilen, har potential att rädda miljoner liv. Om vi menar allvar med en nollvision i trafiken är snabb vidareutveckling av den här tekniken helt avgörande.

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen. 2018 dog uppskattningsvis 9,6 miljoner människor i sviterna av någon form av cancer. En tidig och korrekt diagnos är helt avgörande för om du överlever eller inte. Precis detta är något AI är extremt väl anpassad för att hantera. Redan idag använder vården AI för diagnostik, bland annat av röntgenbilder, men kostnaderna måste sjunka så att alla får tillgång till tidig screening av våra vanligaste cancerformer. Så räddar vi miljoner liv.

LÄS MER: AI:n som avgör kampen mellan molnet och egen drift

I takt med att vi blir allt äldre är även risken allt större för hjärnsjukdomar. Enligt Alzheimer’s Disease International, ADI, får en person var tredje sekund en sjukdomsdiagnos. Totalt är det 46,8 miljoner människor i världen och de senaste tjugo åren har vi sett en fördubbling av antalet drabbade i världen. Även här har artificiell intelligens och den snabba teknikutvecklingen en nyckelroll att spela. Forskare vid German Center for Neurodegenerative Disease använder Hewlett Packard Enterprises teknik för att få nya insikter om Alzheimers sjukdom. Tidig diagnos är helt avgörande, men tekniken gör också att forskarna är närmare än någonsin att förstå vad sjukdomen beror på. Ännu en gång handlar det om att kunna rädda miljoner liv och många fler som kan få ett väsentligt bättre liv tack vare tekniken.

Möjligheterna med AI

Det här är bara tre exempel där AI kan rädda och förbättra våra liv. Optimering av energiförbrukning, logistik, transporter och indvidanpassad utbildning var bara några av de förslag som deltagarna ett av HPE:s seminarier under Almedalsveckan lyfte fram. Möjligheterna är bokstavligen oändliga och just denna aktivitet fokuserade under en timme enbart på dem.

LÄS MER: Per Schlingmann: ”Så påverkar GUD hela vårt samhälle”

I synnerhet på sikt finns det risker med AI och det handlar inte om att vara naiv och bortse från dem. Istället handlar det om att i första hand se och ta tillvara på de möjligheter tekniken ger, sen ser vi över vilka risker och hinder vi behöver hantera på vägen. Så skapar vi en betydligt mer intressant diskussion om AI framåt. Så kan vi rädda miljoner liv och skapa ett bättre liv för oss alla med hjälp av artificiell intelligens.

Källor:


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related