Decentraliserat lärande, AI och Edge Computing är vägen framåt

Ai, NVIDIA Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Vad gäller publik digitalisering ligger Sverige först på 14:e plats enligt en EU-studie. Peter Werdenhoff, CTO för Hewlett Packard Enterprise i Sverige, menar att detta är en position som måste flyttas fram om vi som nation ska kunna bibehålla konkurrenskraft i framtiden.

– Idag finns ett stort antal tekniska verktyg inom AI och tech som skulle kunna generera mycket värde, men de implementeras inte. Detta gap måste överbryggas, konstaterar han.

Peter Werdenhoff, CTO för HPE i Sverige
Peter Werdenhoff, CTO för HPE i Sverige.

Anledningarna till att Sverige har halkat efter är flera, enligt Peter; förutom att det på många håll saknas resurser, saknas ofta också de kunskaper som krävs för att få in tekniken i produktion på ett bra sätt. Därtill har den snabba digitala utvecklingen visat sig innebära vissa problem – med allt kortare tid, bara två-tre år mellan innovation och implementering, hänger organisationerna helt enkelt inte med.

– Vi behöver bli bättre än vi är, men det är svårt när man inte har rätt förutsättningar för att utvecklas i takt med möjligheterna. Därför har vi på HPE tagit fram ett flertal verktyg som hjälper företag att gå från teknik till verklighet och nyttja AI i sin produktion.

Video: What is Swarm Learning?

Stora datamängder blir ett problem

Den pågående digitaliseringen har bidragit till att mängden data börjar bli ett problem för många organisationer som historiskt har centraliserat all data för att bearbeta den. Oavsett vilken bransch man är verksam inom kommer detta att behöva förändras. I takt med att antalet edge-enheter såsom smartphones, IoT-enheter eller annan innovativ teknik som röntgenapparater och sensorer ökar, kommer upp till 80 procent av data att genereras ute i kanten. Att flytta den till en central plats för att analyseras är både kostsamt, osäkert och i vissa fall inte ens lagligt.

Det finns ett stort behov inom flertalet branscher att göra fler analyser av den data de genererar och öka implementeringen av AI på plats.

Peter Werdenhoff, CTO för HPE i Sverige

– Nästa trend är vad vi kallar för decentraliserat lärande. Konceptet innebär att vi flyttar applikationerna ut till den plats där datan genereras, för att därmed mer effektivt kunna bestämma hur datan ska hanteras mellan edge och core. Resultatet blir bättre effektivitet med AI och analytics, sänkta kostnader och ökad säkerhet.

Tog initiativ till världsledande Edge Lab

Som ett led i satsningen på Edge Computing har HPE tillsammans med Intel och och andra partner tagit initiativ till det världsledande Edge Lab; ett fysiskt labb för tester, samverkan, experiment och utveckling av nästa generations AI-teknik. Peter berättar att AI Sweden ansvarar för det fysiska labbet, och att dess syfte är att bli bäst i världen på decentraliserat lärande.

Läs mer: Discover 2021: Edge, där digitala tjänster och användare möts

– Det finns ett stort behov inom flertalet branscher, allt från bilindustrin till läkemedelsindustrin, att göra fler analyser av den data de genererar och öka implementeringen av AI på plats. Med rätt verktyg kan man också få ett stort mervärde – utan att tumma på regelverk såsom GDPR – och smidigt dela de modeller man utformat för AI, så kallad Swarm Learning. Kombinerade modeller blir bättre och mer träffsäkra, och därtill säkrare. HPE:s strategi är att vara ett Platform as a Service-företag och det ger våra kunder möjligheten att etablera en strategi utan inlåsning i teknologi eller verktyg, vilket är viktigt för att framtidssäkra sina investeringar i både kapital och kunskaper.

Video: What is Swarm Learning?

Fortsatt satsning på AI

Framöver kommer HPE att fortsätta att satsa stort på AI. Ett led i det arbetet är medverkan i fler projekt från AI Sweden.

– Edge Lab är bara ett av våra initiativ som tydligt visar på möjligheterna med att nyttja kraften från AI med stöd från en robust IT-infrastruktur med rätt komponenter i grunden. För de som vill utforska fler områden där vår teknologi kan driva innovation anordnar HPE en serie webbseminarier; det är spännande diskussioner med starka profiler och experter inom alla möjliga digitaliseringsområden, tillgängliga för alla, avslutar Peter.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related