”Inga stora samhällsutmaningar kan lösas utan IT”

Ai Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

IT har på kort tid gått från att vara en egen bransch, inte sällan nördstämplad, till viktig samhällsfunktion. Nu, menar Peter Werdenhoff på Hewlett Packard Enterprise, har IT till och med blivit helt avgörande för att lösa våra största samhällsutmaningar.

IT-branschen har ett stort ansvar på sina axlar. Tiden när IT var en separat bransch och avdelning, frikopplad från ”verksamheten”, är förbi. Vi har snabbt gått in i ett skede där informationstekniken istället är helt avgörande för att lösa våra största samhällsutmaningar, men också ta tillvara på de fantastiska möjligheter som är inom räckhåll.

– Vår bransch är absolut avgörande. Oavsett om det är hot eller möjligheter så kan jag inte se ett enda område där IT inte är helt nödvändigt för adressera dem, säger Peter Werdenhoff, försäljningschef på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Ingen brist på exempel

Hur ska nästa intelligenta medicin se ut? Hur ska vi resa effektivare? Det är två exempel av många där IT är helt avgörande för att snabbt komma fram till lösningar.

– Det finns massor med andra exempel. Som hur specialistläkare kan bli betydligt mer tillgängliga för fler genom att hjälpa patienter på distans eller binda koldioxid ur atmosfären på ett effektivt sätt. Jag kommer inte på något område som IT inte kan vara en lösning.

Det finns flera anledningar till att IT snabbt blivit kritiskt för att lösa komplexa problem. Peter Werdenhoff lyfter i första hand fram det faktum att information idag kommer från så många olika håll och i sådana enorma mängder. Vettiga beslut baserad på det enorma informationsflödet kräver IT.

– För att orka springa så fort som vi behöver måste vi ha en bättre och intelligentare infrastruktur. Det är ända sättet att ligga i framkant. Så, det vi kan göra för Sverige i stort är att möjliggöra en högre innovationstakt med hjälp av den här intelligenta infrastrukturen.

Intelligent infrastruktur möter samhällsutmaningar

Helt centralt är naturligtvis att infrastrukturen inte kräver massor med tid för underhåll. Det är därför den måste vara intelligent och själv kunna anpassa sig efter användarnas behov. Inte minst behöver systemet vara säkert och proaktivt och upptäcka eventuella fel innan de händer och åtgärda det.

Det här gränsar in på maskininlärning, vilket många beskriver som AI. System som själva lär sig över tid.

– Idag använder i stort sett alla den är tekniken varje dag, utan att tänka på det. Den våg av automatisering vi ser nu saknar historiskt motstycke och det finns såklart enorma fördelar med det, men också nackdelar.

Läs mer: Digitalisering av samhället i massiv skala – skapar det en smart nation?

Med en intelligent infrastruktur som bas kan vi bygga AI-tjänster som vissa tror är science fiction. Men tekniken finns, här och nu. Transportsektorn är kanske den bransch som får mest uppmärksamhet när det kommer till automatisering och AI. Självkörande bilar och lastbilar kör redan på allmänna vägar och kommer på sikt ge oss väsentligt högre trafiksäkerhet och lägre kostnader.

– Men vad händer med alla som jobbar i den här sektorn? Det är sant att det råder brist på chaufförer idag, men det handlar om några få procent. Det är ingenting mot vad som händer när den självkörande tekniken skalar upp och visar sig vara betydligt mer kostnadseffektiv än mänskliga förare.

Snabb omställning – när väl någon trycker på knappen

Peter Werdenhoff tror att det här är en omställning som kommer att gå mycket fort när väl någon trycker på startknappen. Skälet är helt enkelt att AI:n är överlägsen och de företag som vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste ställa om.

– Det här ser vi inom andra områden också. Det pågår till exempel tester med chatbottar på äldreboenden. De är så bra att de äldre hellre pratar med en bot än med en människa. Boten lär sig kontinuerligt vilken respons personen vill ha.

Även inom tillverkningsindustrin ser vi det här utvecklingen där AI i allt fler exempel överträffar designerns. Bland annat använder sig Airbus av AI för att tillverka vissa flygplansdelar på ett optimalt sätt, där AI:ns design överträffar en människas både i fråga om hållfasthet och effektivt användande av material. I Nederländerna använder de en AI för att skapa en bro-konstruktion som överträffar den mänskligt skapade konstruktionen.

– Det här hänger också ihop med hållbarhet. Du kan få hjälp av en AI att exempelvis konstruera en motor för att vara så klimatvänlig som möjligt. Logistik är ett annat exempel där AI och maskininlärning kan ta fram processer och rutter som är långt mer effektiva än idag.

Stora samhällsutmaningar och – förändringar väntar

Det är stora samhällsutmaningar och -förändringar det är frågan om. Tekniken finns till stor del, nu är det främst politiska beslut som för att driva på utvecklingen menar Peter Werdenhoff. Men är politiker och andra i samhällstoppen medvetna om de här frågorna?

– Jag tycker att man är det, jag hör diskussionen på många håll. I vår värld pratar vi om att vi behöver mängder med data för att tekniken ska vara möjlig att använda i samhällelig skala. Vi behöver datasjöar, eller datalakes. Nu är vi i ett slags förstadie, med datapölar.

Det sker alltså redan många fläckvis insatser. Som exempel nämnder Peter Werdenhoff att banker använder maskinlärning för att upptäcka bedrägerier, men det finns ingen AI på övergripande nivå som kan se större mönster och optimera processer över hela organisationen. Än.

– Vi är fortfarande i kryp-stadiet. Vi kommer ta nästa steg när de applikationsdrivna instanserna kommer igång. När de här instanserna börjar kopplas ihop, börjar det hända saker. Väldigt positiva och spännande saker, avslutar Peter Werdenhoff.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related