Så bidrar HPE till svensk AI-innovation

Ai, AMD Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Hur kan Sverige stärka sin globala konkurrenskraft inom artificiell intelligens? Genom bidrag från bland annat HPE har AI Sweden blivit Sveriges viktigaste AI-centrum. Här samverkar medlemmarna för att accelerera utvecklingen av AI i Sverige.

Artificiell intelligens, AI, blir alltmer strategiskt viktigt för företag, organisationer och även för hela nationer. Kina och USA ligger långt framme i utvecklingen, men i Sverige behöver vi stärka vår kunskap och utveckla vår kompetens inom teknikområdet. Det behövs kort sagt en samverkan mellan olika delar av samhället för att öka kunskapen och utveckla nya produkter och tjänster inom AI.

AI Sweden är ett nationellt initiativ för att accelerera användningen av AI i samhället och bland invånarna i Sverige, samt för att stärka landets konkurrenskraft.

Kim Henriksson, testbäddsarkitekt på AI Sweden.

Kim Henriksson arbetar som testbäddsarkitekt på AI Sweden, men vill även kalla sig själv och sina kollegor för “Wizards” – för att de behöver kunna “trolla med knäna” som Kim uttrycker det.

– Vi vill underlätta användningen av AI i Sverige. Det handlar om att ta hand om och utveckla vår kompetens, utveckla tillämpningar och attrahera internationella talanger, och att stärka Sverige och de bolag och organisationer som finns här, säger Kim Henriksson.

Läs mer om AI Sweden här

Oväntade samarbeten

AI Swedens medlemmar kommer både från privat och offentlig sektor. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel och till hälften av privata företag, akademi och offentlig sektor. Även den akademiska världen finns med inom organisationen. AI Sweden samarbetar bland annat med prestigefyllda institutioner som MIT i USA, Cambridge i England och tekniska universitetet i München.

– Vi arbetar med att accelerera det som efterfrågas av våra medlemmar. Till exempel jobbar vi just nu med ett projekt inom NLP (Natural Language Processing) tillsammans med Kungliga biblioteket och RISE för att utveckla GPT SWE, en mycket stor språkmodell för det svenska språket.

Kim Henriksson fortsätter:
– Traditionella tekniker faller ofta inom en silo, och man vet hur det ska hanteras. AI däremot går på tvären – det är därför det är viktigt att vi får med så många olika perspektiv som möjligt.

Läs mer om vad HPE kan göra för att hjälpa dig att lyckas med dina AI-projekt

AI Swedens roll

Syftet med AI Sweden är, enligt Kim Henriksson, att accelerera användningen av AI – bland annat genom att underlätta och möjliggöra samarbete på en gemensam plattform utan vanliga hinder som exempelvis immateriella rättigheter. Medlemmarna samarbetar på lika villkor av egenintresse, något som annars kan vara svårt för medlemsorganisationerna att få till på egen hand.

Som ett exempel på oanade samarbeten berättar Kim Henriksson om hur Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) data från fågelobservationer på Gotland kunnat nyttjas för att accelerera utvecklingen av självkörande bilar. Detta genom att experimentera med hur man gör maskininlärning (ML) för videobaserad data på ett federerat sätt.

”Det är fullständigt förståeligt att inte alla kommer i mål med sina AI-projekt. Det är därför vi på AI Sweden och våra partners finns”

Kim Henriksson

På grund av regelverk som exempelvis GDPR inom EU eller Cloud Act i USA har fordonsindustrin inte möjlighet att flytta sitt data mellan olika regioner. Däremot är det tillåtet att dela kunskapen som finns i datan genom så kallad federerad/decentraliserad maskininlärning. Genom att träna ML-modeller lokalt på datat inom varje region och sen vid federering aggregera det analyserade resultatet från varje region kan du få samma resultat som om du hade allt data samlat på ett och samma ställe. I det här fallet är det företaget Scaleout som har plattformen och SLU som har obalanserad visuell data med olika objekt i – visserligen fåglar men det är i princip samma sak som andra objekt i bilder.

Läs mer om AI Sweden här

De flesta AI-projekt går aldrig i mål

AI Swedens laboratorium.

Trots att allt fler företag satsar på att komma igång med AI finns det undersökningar som pekar på att uppemot 90 procent av AI-projekten aldrig går hela vägen i mål. Det är “många bäckar små” som skapar bekymren, anser Kim Henriksson. Men i takt med att tekniken och det lagliga utrymmet för innovation utvecklats har allt fler kunnat ta del av de verktyg som krävs för att faktiskt lyckas. Det har historiskt sett inte varit möjligt på grund av att tekniken inte varit tillräckligt utvecklad eller tillgänglig. Det är först nu som vi börjar se att organisationer faktiskt kan dra nytta av tekniken fullt ut.

– Det är fullt förståeligt att inte alla kommer i mål med sina AI projekt. Det är därför vi på AI Sweden och våra partners finns. AI handlar framför allt om innovation, och alla innovationsprojekt har gemensamt att man sällan vet på förhand vilka värden som det genererar. Många företag som vill komma i gång sitter inte heller på svaren om vad som behövs göras för att lyckas. De saknar metoder för att testa och analysera om AI-projektet håller i praktiken och om det är tillräckligt säkert. AI Sweden kan hjälpa att komma över dessa hinder och öka chanserna att lyckas, säger Kim Henriksson.

Läs mer om vad HPE kan göra för att hjälpa dig att lyckas med dina AI-projekt

Infrastruktur som får AI-motorn att snurra

HPE är en av flera partner till AI Sweden men de är en strategisk partner till AI Sweden med stort engagemang. Enligt Kim Henriksson har HPE bidragit extra mycket till AI Swedens verksamhet genom att tillgängliggöra tekniken och den IT-infrastruktur som krävs för att få AI-motorn att snurra.

”HPE drar ett tungt lass i detta. De vågar sticka ut hakan, och de vågar dela med sig. Det om något är en bidragande faktor som ger acceleration till AI-projekten”

Kim Henriksson

– HPE har bidragit med klassiska IT-lösningar såsom servrar, lagring och nätverk. Infrastrukturen finns tillgänglig för de företag, universitet och organisationer som kommer hit och vill testa sina AI-projekt. De har även bidragit med sin kunskap och kompetens inom AI och framförallt ett stort engagemang. Inom AI-området bidrar HPE bland annat med sin Kubernetes-baserade ML Ops-plattform HPE Ezmeral, dessutom deras plattform för distribuerad AI, HPE Swarm Learning.

Läs mer om AI Sweden

“Ett titthål in i framtiden”

För HPEs egen del är medlemskapet i AI Sweden också “ett titthål in i framtiden” som kan svara på vart tekniken är på väg och vilka kompetenser som kommer att krävas i framtiden. Med den värdefulla insikten kan de utveckla både tekniken och skapa tjänster som verkligen efterfrågas. Parallellt med det kan de bygga på sitt ekosystem av viktiga partnerskap som behövs för att tillgodose Sverige med innovativa AI-lösningar.

– HPE drar ett tungt lass i detta. De vågar sticka ut hakan, och de vågar dela med sig. Det om något är en bidragande faktor som ger acceleration till AI-projekten, enligt Kim Henriksson.

 

Om AI Sweden

AI Sweden finns på flera platser runt om i landet, bland annat i Stockholm, på Lindholmen i Göteborg, i Luleå Science Park, samt i Linköping, Malmö och Lund. Labben är dock tillgängliga från vilken plats som helst.

Alla organisationer kan ansöka om partnerskap i AI Sweden. Medlemskapet är öppet även om det finns en antagningsprocess som enligt Kim Henriksson ser lite olika ut för små och stora bolag, universitet och organisationer.
 


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related