Från kylskåp till elsparkcyklar, och nu revolution inom IT

Arkitektur Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Från kylskåp till smartphones till elsparkcyklar. Konsumentisering är en gammal företeelse men nu revolutionerar den IT.

Det är svårt att missa ökningen av antalet elsparkcyklar i de nordiska städerna. Bara i Sverige är det i dag 10 aktörer i drift, och bara i Stockholm finns det 2000 elsparkcyklar på gatorna. Stora aktörer som Bird och Lime finns i över 100 städer globalt. Deras koncept är att användaren snabbt ska kunna ta sig dit man vill när man vill, utan att behöva passa tider eller lokaltrafikens utbyggnad. Modellen i att användare flexibelt kan använda sig av en tjänst håller på att revolutionera även IT-branschen.

Konsumentisering är trenden med att modeller från konsumentmarknader sipprar in i företagsvärlden. Att konsumentmarknader är drivkraften för innovation inom IT är en stor förändring av branschen. Tidigare har det varit stora företag och statliga organisationer som har dominerat utvecklingen.

Har pågått länge

Men konsumentisering är inget nytt. När de första kylskåpen såg dagens ljus på 1860-talet handlade det om stora specialbyggda maskiner som var anpassade för bryggeri- och köttindustrin. På 1910-talet utvecklades de första konsumentanpassade kylskåpen vilket ledde till att priserna började falla och tekniken förbättrades avsevärt. Faktiskt så mycket att industrierna började föredra konsumentversionerna i stället.

Genom historien har vi sedan sett samma sak ske med allt från mikrovågsugnar och datorer, till mobiltelefoner och gps-system.

Genom historien har vi sedan sett samma sak ske med allt från mikrovågsugnar och datorer, till mobiltelefoner och gps-system. Det vill säga produkter som från början utvecklades för företagsbruk har med tiden blivit billigare och mer flexibla konsumentprodukter. Och just därför blev attraktiva för företagen. 

På senare tid handlar konsumentisering mer om hur företag utvecklar nya modeller för IT-produkter och tjänster utifrån modeller för konsumentmarknaden.

Smartphonen en milstolpe

Det kanske viktigaste steget var smartphonens genombrott under det sena 00-talet. Anställda började använda molnbaserade tjänster som Dropbox, Google Drive och Google apps på sina mobiltelefoner för att utföra olika arbetsuppgifter. ”Bring your own device” är nu etablerat sedan länge och mjukvara utvecklad för konsumentbruk har med tiden kommit att ersätta de mer komplexa affärssystemen även på företag. Många mjukvaruföretag har till slut börjat förändra sitt traditionella erbjudande till en software as a service-modell.

Om de i stället kapacitetsmässigt hade begränsat sina satsningar till några få städer hade de inte kunnat expandera till fler utan att gång på gång behöva uppgradera sin infrastruktur.

Men när det kommer till hårdvara är det fortfarande många företag som köper mer kapacitet än vad de behöver, vilket naturligtvis är en onödig kostnad.  Därför är den senaste utvecklingen så kallad konsumtionsbaserad IT. Det är en pris- och servicemodell där leverantören bara tar betalt för den kapacitet, utrymme och servicemängd kunden faktiskt använder. Här är det tydligt att man har inspirerats av olika on demand och pay per use-modeller som finns i konsumentvärlden.

Flexibilitet skapar en mer levande marknad

Expansionen av elsparkcykelmarknaden från stad till stad hade förmodligen inte varit möjlig utan en on demand-modell på IT-plattformarna. Med en potentiell global marknad hade de initiala investeringskostnaderna blivit för stora. Om de i stället kapacitetsmässigt hade begränsat sina satsningar till några få städer hade de inte kunnat expandera till fler. Inte utan att gång på gång behöva uppgradera sin infrastruktur. Då hade vi inte haft en agil marknad där dessa företag expanderar eller dra sig tillbaka utifrån användarna eller städernas behov.

Köp det du behöver

När man lanserar en ny tjänst är det svårt att förutspå hur mycket hårdvarukapacitet som det kommer behövas eller hur många som kommer att använda den. Risken är att en fel gissning blir kostsam. I stället för att vänta i månader på att kunna skala upp eller ner i kapacitet är det viktigt att dessa företag kan göra det i realtid. Och att de samtidigt kan behålla kontrollen över sin mjukvara och sina data. Då det också innebär en möjlighet att enkelt bygga in och testa ny teknologi och nya lösningar är detta en plattform för innovation. Därför kan en konsumtionsbaserad IT-lösning fungera som en katalysator för tillväxt.

För att kunna ha en flexibel on-demand-modell och samtidigt behålla expertisen har HPE utvecklat GreenLake Flex Capacity. Lösningen erbjuder både hårdvara, mjukvara och service i ett paket. HPE äger hårdvaran och installerar den, samt bistår med service hela vägen. Priset baserar på behov i stället för ett helt paket i förskott. Om växande företag i den digitala eran inte behöver oroa sig för hur de ska matcha sina växlande IT-behov med sin ekonomi, kan de koncentrera sig på organisationens kärna: innovation och tillväxt.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related