Den digitale generation vs de digitale immigranter – Og manglen på en IT-kyndig befolkning

Artikel Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Der findes den såkaldte ”digitale generation”, som er bredt defineret ved børn født i 1980 og derefter. Typisk er de vokset op i en meget medie-rig verden og er vant til moderne teknologier som trådløse og allestedsnærværende opkoblinger, tablets, smartphones, sociale medier etc. Vi andre der er født før 1980 er at betegne som ”digitale immigranter”, altså folk der er født og vokset op i en mere analog verden, men som mere eller mindre frivilligt er på vej over i en digital verden.

Men er den digitale generation så meget bedre og teknologi-vant end de digitale immigranter?

Vores politikere taler meget om vigtigheden af uddannelse og vigtigheden af at være et ”videnstungt samfund”. Vi skal med andre ord leve af vores hoveder, da vi med garanti taber produktionskapløbet til andre lande på ressourcer og lønniveau. Men forholder det sig sådan? Og kan man overhovedet drive et videnstungt samfund?

Jeg arbejder i en såkaldt videnstung virksomhed. Vi opfinder en hel del og laver en del grundforskning.  Det er således vigtigt at vi tiltrækker og fastholder IT kyndige medarbejdere.

Læse mere om: HPE Labs.

Men et samfund med praktiske evner er også en vigtig faktor, for ellers kan man ikke bygge et samfund. Et samfund har en bred vifte af opgaver for at kunne eksistere, så der er brug for alle typer af mennesker. Hvis alle var læger, så var befolkningssundheden nok højere, men til gengæld blev der aldrig gjort rent eller bygget huse. Og på den anden side, så hvis alle var håndværkere, så var befolkningssundheden nok lavere og sundvæsenet stærkt dysfunktionelt. Til gengæld blev der bygget huse i massevis.

“…når vi snakker om den digitale generation, så er det ikke nødvendigsvis det samme som at denne generation er digitalt kompetent.”

Faktum er, at man ikke kan fokusere ensidigt på én ting og dermed ikke på noget andet. Vi er simpelthen nød til at have mange typer mennesker med mange typer af kompetencer.

Når det så er sagt, så taler man meget om den digitale generation, altså mennesker der er vokset op i en digital verden, og som er vant til den den digitale verdens tilbud. Men når vi snakker om den digitale generation, så er det ikke nødvendigsvis det samme som at denne generation er digitalt kompetent. Mange fra den digitale generation bruger således teknologi præcis på samme måde som folk der er digitale immigranter: De forholder sig passive og absorberer bare information. Og dette uden at forholde sig kritisk til den information de får og hvordan de har fået den. Det at være eksponeret for teknologi, gør ikke nødvendigvis en teknologisk kompetent.

Det kan godt være at man som bruger er velbevandret i den moderne verden, men når noget går galt – og det gør det af og til – så er det vigtigt at alle forstår nogle helt basale grundregler indenfor f.eks. datatransmission, sikkerhed, fejlfinding etc. Og det er desværre for mange ikke nok med en undskyldning om at ”det interesserer mig ikke”. Hvis man ikke interesserer sig for den digitale verden er det præcis det samme som at sige at man ikke interesserer sig for almen dannelse. Med andre ord er tiden løbet fra det med at ”IT er for nørder”. IT er for alle.

Hvis vi ikke fokuserer på at få alle uddannet til at kunne begå sig i den digitale verden, så risikerer vi at få et digitalt A-hold og et (fortabt) digitalt B-hold. Og det bliver vi ikke mere konkurrencedygtige af. Tværtimod.

“Mange tror nemlig fejlagtigt at IT kræver en høj intelligens og specialviden.”

Mit forslag til en digital grunduddannelse kunne være, at alle lærer om fysiske grundprincipper, herunder hvordan bliver data transmitteret, fejlfinding og fejlfindings principper, og hvordan begår man sig sikkert i en digital verden. Specielt det med sikkerheden er vigtigt. IT verdenen er på alle måder en bred refleksion af den øvrige verden. Og ligesom der er ting og pricipper at overholde for at kunne færdes sikkert i den øvrige verden, så gælder der de samme vilkår i den digitale verden. IT kriminelle er ikke udspekulerede ”masterminds”. Det er i langt de fleste tilfælde folk der lever af andres manglende kompetence.

I øvrigt er en digital grunduddannelse – det man i gamle dage kaldte et PC kørekort – ikke noget stort og omfattende. Det kan læres på ret kort tid og er vel i virkeligheden at betragte som en løbende mikrouddannelse: https://en.wikipedia.org/wiki/Microlearning. Og så er det altså ikke noget der kræver nogen særlige evner. Mange tror nemlig fejlagtigt at IT kræver en høj intelligens og specialviden. Det er bare ikke sandt.

Det der blot kan undre mig er, at man stadig lærer meget vedrørende den verden vi lever i (biologi, fysik/kemi, matematik etc), men vi bruger forsvindende lidt tid på at lære om Internettet, algoritmer etc. Og det på trods af at vores samfund er bygget på computere og at intet ville fungere uden disse. Uden computere ville strømmen forsvinde, biler ville køre galt, flyvemaskiner ville falde ud af skyerne, børserne ville gå i stå, lastbiler ville ikke kunne levere varer, du ville ikke få løn etc.

Kort sagt kaos.

Faktisk har langt de fleste lærere i folkeskolen aldrig modtaget nogen som helst træning i IT. Således er eleverne overladt til tilfældigheder; Nogle få lærere ved meget om IT. Langt de fleste lærere ved meget lidt om IT.

Derudover så mener jeg at det tvingende nødvendigt, at alle lærer at forholde sig kritisk til den information de får leveret. I en verden hvor der eksisterer mange ”fake news” og hvor dispositioner kan påvirkes af digital mis-information, så er det vigtigt med kritisk tænkning og at man har et vist overblik over historien og historiske fakta. Kort sagt så skal alle lære lidt om afsender, modtager og budskab.

Danmark er ikke udelukkende et videnssamfund for folk med lange uddannelser. Vi skal bruge alle ”skill-sets”. Både dem der kræver 7 år på universitetet, dem der kræver 3 år i mesterlære og dem der er ufaglærte. Kort sagt alle. Og så skal vi lære at leve i en IT baseret verden.

Hewlett Packard Enterprise, Danmark og verden mangler IT kyndige medarbejdere. Og Danmark og verden mangler generelt al slags arbejdskraft.

Og får vi den ikke, så kan vi ikke vedligeholde og forbedre vores levevis.

Her finder du mere om HPE Labs Tech Training  >>


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related