Sådan kan data revolutionere fremtidens landbrug

Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 2 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Vi bliver flere og flere på jorden. Men samtidig med, at vi skal håndtere fødevareproduktionen til en voksende befolkning, skal det gøres på en bæredygtig måde. Netop nu pågår der forskning med massiv dataindsamling for at fremtidssikre landbruget.

Om lidt over 30 år forventes vi at være cirka ti milliarder mennesker om at dele planeten og dens ressourcer. Når betydelig flere mennesker skal have mad, kræver det omfattende foranstaltninger for at skabe et landbrug, der kan føde den voksende folkemængde.

– Vi skal dyrke jorden 70 procent mere effektivt, og med mindre miljøpåvirkning. Det er målet, siger Peter Werdenhoff, der er salgschef hos HPE.

HPE samarbejder med Purdue University i Indiana i USA, et sofistikeret forskningsuniversitet med institutter for videnskab, teknologi, ingeniørkunst og matematik.

Den bedste måde at effektivisere landbruget på

Der er i øjeblikket et stort forskningsprojekt i gang, der skal undersøge, hvordan vi kan effektivisere landbruget med teknologiens hjælp.

Ved hjælp af blandt andet sensorer, kameraer og trådløs teknologi indsamler man hver dag masser af data. Det kan dreje sig om antallet af soltimer, jordens fugtighedsgrad, hvor meget gødning der er brug for, eller om at generere bedre vejrudsigter.

For tre år siden kontaktede universitetet HPE for at få hjælp til selve dataindsamlingen og til sammenkoblingen af data og analyseværktøj.

– Vores opgave er at hente dataene, at hjælpe til med infrastrukturen og at bearbejde dataene så tidligt som muligt for at få størst mulig værdi ud af dem. De transporteres via vores netværk til skyen, hvor man efterfølgende kan analysere dem og foretage beregninger. Vi transporterer altså data fra jorden til skyen, siger Peter Werdenhoff.

AI og Global Learning

HPE bidrager med dette ved hjælp af sine intelligente data storage systems.

– Intelligent data storage bliver intelligent, fordi den baseres på AI og Global Learning. Det vil sige, at den samler erfaring fra alle brugere af et specifikt system. Samler man alle data på ét sted og korrelerer dem, kan man komme med forudsigelser om, hvordan et bestemt system vil fungere. Man får kort sagt en medarbejder, der aldrig sover, der opbevarer al indsamlet viden på ét sted, og som kan regne ud, hvordan forskellige problemer skal løses, siger Peter Werdenhoff.

I stedet for manuelt at indtaste data i et system og analysere dem sker indsamlingen og indlæsningen altså automatisk, ude på marken i realtid. Og på den måde kan man – mens planterne stadig er i jorden – udregne, hvilke løsninger der er bedst for et bestemt landbrug på et bestemt tidspunkt, og opnå øjeblikkelig effekt.

Håbet er at opnå et digitaliseret landbrug, der kan forsyne menneskeheden med tilstrækkelig meget mad i en verden, hvor alvorlige klimaforandringer og vandmangel er en realitet.

Peter Werdenhoff ser med stor forhåbning på projektet.

– Jeg håber at kunne fortælle mine børn, at far var med til at sørge for, at vi ikke behøver sulte. Og jeg er stolt over at arbejde i en virksomhed, der har de muligheder.

10 grunde til at købe HPE Primera


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related