Kan den menneskelige hjerne følge med?

Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

I fremtiden vil menneskets vidensniveau ikke kunne konkurrere med maskinernes. Men for at virksomheder skal få succes i fremtiden, kræver det menneskelig intelligens i kombination med teknikken.

Vores verden ændrer sig. Det anslås, at verdens befolkning i 2050 vil være steget til omkring 10 milliarder. Der vil altså være flere om at bruge af verdens begrænsede ressourcer. I en verden, som også står midt i en omfattende digitaliseringsproces, og hvor den voksende it-sektor står for en øget miljøpåvirkning, må teknologivirksomheder gå forrest i et større omstillingsarbejde. Fra bæredygtig it til it for bæredygtighed.

– Teknologien er helt afgørende for, at samfundet kan omstilles på en måde, der tager hensyn til planetens begrænsninger. Jeg kan se, at digitaliseringen gør det muligt at effektivisere stort set alle virksomheder, og vi er kun lige begyndt at kradse i overfladen, siger HPE’s bæredygtighedschef Christopher Wellise.

Fra globalt til centrale byområder

Samtidig er vi på vej ind i den største urbaniseringsproces i menneskehedens historie. FN anslår, at to tredjedele af verdens befolkning i 2050 bor i byerne.

– Vi er født ind i en verden med cirka 200 lande. Og nu er denne verden ved at blive forvandlet til omkring 600 byer, siger Kjell Nordström, økonom og forelæser med fokus på fremtiden.

I januar 2019 gav han en forelæsning om forandring og nye perspektiver under HPE Sales Summit i Barcelona. Kjell Nordström opridsede her nogle klare udviklingstendenser i fremtiden. En af dem er urbanisering, som hænger sammen med en anden tendens, nemlig de-globalisering.

– Efter 2. verdenskrig så vi verden åbne sig igen efter mange år med lukkede grænser og udvikle sig til den globaliserede verden, vi kender i dag. Men nu ser vi de første tendenser på det stik modsatte, siger Kjell Nordström.

Læs mere: Såden fungerer selvlæringsplatformen

Han mener, at vi nu ser de første tegn på en ændring fra en verden, hvor virksomheder handler på og tiltrækkes af et globalt marked, hen mod en regionalisering.

– Multinationale virksomheder frasælger deres internationale operationer og vender tilbage til de regioner, de kom fra. Man ser også, at lønsomheden i lokale virksomheder er højere i Europa og USA end i de multinationale virksomheder. Det er det stik modsatte af, hvordan det så ud for ti år siden, siger Kjell Nordström.

Meget peger altså på, at globaliseringens kæmpearena er ved at blive erstattet af mere centrale knudepunkter, hvor størstedelen af værdiskabelsen sker. Og måske betyder det, at man i fremtiden vil se en magtforskydning fra nationer til mere centrale områder.

Allerede i dag ser vi jo, hvordan magt og penge koncentreres i centrale områder. Kjell Nordström mener, at en af drivkræfterne for dette er en unik, menneskelig egenskab: den tavse eller implicitte intelligens.
Den adskiller sig fra den traditionelle intelligens ved, at den genereres af erfaring, af at tilbringe mere tid i et bestemt miljø eller i en særlig sammenhæng. Af at leve, spise og opholde sig i et bestemt miljø et antal år.

– Mange af os mener i dag, at denne tavse viden er en drivkraft for væksten i de centrale og mere lokale områder, og at det er grunden til, at der findes steder som Silicon Valley, siger Kjell Nordström.

Menneskelig intelligens er en succesfaktor

Fremtidens dominerende virksomheder vil formentlig være baseret på netop en sådan tavs viden.
– Gennem den opstår det unikke. Det vil ændre meget af arbejdet i virksomheder og organisationer. De vil se helt anderledes ud om nogle år, siger Kjell Nordström.

Men at mennesker tiltrækkes af byerne i et hidtil uset omfang er en proces, som ser ud til at hænge sammen med den teknologiske udvikling.

For selvom vores elektroniske enheder kun bliver hurtigere og bedre og faktisk gør det muligt for os at være uafhængige af steder, ser det ud til at have den modsatte effekt.
– Jo bedre elektroniske enheder, jo hurtigere går urbaniseringen, siger Kjell Nordström.

Takket være den teknologiske udvikling øges den mængde data, som vi mennesker og vores elektroniske enheder skaber eksponentielt. Nu fordobles mængden af data inden for alle vidensområder hvert andet år.
Der er altså tale om en fuldstændig eksplosion af data og viden, og på det niveau kan den menneskelige hjerne umuligt følge med.

Så hvordan skaber vi mening i og får gavn af alle disse data, når vi ikke selv formår at håndtere dem?
Kunstig intelligens og machine learning kan være et svar. Derigennem kan vi skabe intelligente systemer, som kan udnytte de enorme ressourcer, alle disse data giver os.

10 grunde til at købe HPE Primera


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related