Bli datadriven, framgångsrik och framtidssäkra er verksamhet

AMD, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Verksamheter världen över blir allt mer digitaliserade och det mesta pekar på att morgondagens företag kommer att behöva bli ännu mer datadrivna än vad de är idag. Välkommen till framtiden där företag drivs i kombination av människor och smart teknik exempelvis AI.
– Frågan är hur vi säkerställer att vi i framtiden klarar balansen mellan att få stöd och hjälp av datadrivna lösningar och att bibehålla kontroll och datasäkerhet, säger Peter Werdenhoff, CTO på HPE.

Med AI som stöd kan ett analysföretag göra bättre förutsägelser, en kirurg kommunicera med specialister på andra sidan jorden, en advokat smidigare granska ett kontrakt på tusentals sidor eller en byggarbetare få hjälp med tunga lyft. Möjligheterna är oändliga och utvecklingen går häpnadsväckande snabbt framåt.

Peter Werdenhoff, CTO på HPE

– Många av framtidens lösningar finns redan idag; tekniken för att vi ska leva tills vi är 140, för att vi kostnadseffektivt ska göra saltvatten till sötvatten eller 3D-printa beständiga hus, existerar och nyttjas för fullt. Ingenting av detta är dock möjligt utan data, konstaterar Peter.

Vissa anser att det om tio år bara kommer att finnas två sorters bolag: de som är datadrivna och de som har gått i konkurs.

Peter Werdenhoff, CTO på HPE

De datamängder som genereras idag är emellertid enorma. Antalet edge-enheter ökar i obegriplig takt och för varje adderad enhet adderas också ytterligare data. All denna information behöver fångas upp och transporteras till rätt plats för att sedan kunna bearbetas och förädlas till insikter.

– Med dessa insikter kan företagen förbättra och vidareutveckla både sin organisation och sitt beslutsfattande, vilket kan ge ett oerhört mervärde. Vissa anser till och med att det om tio år bara kommer att finnas två sorters bolag: de som är datadrivna och de som har gått i konkurs.

Klicka här för att ta del av Peters Werdenhoffs presentation från Data World 2021

Banar väg för innovationsarbete

Det gäller alltså att vara snabb på bollen, inte minst om man vill hänga med i den rådande innovationstakten. Peter betonar att den ökade demokratiseringen av information och digitala lösningar redan nu innebär att fler innovationer och idéer kommer fram i ljuset, vilket ökar tillväxt över hela marknaden. Det är en lovande utveckling, som dock kräver både resurser och relevant teknik.

– Här finns vår plats i näringskedjan; våra lösningar banar väg för att detta ens kan ske. Teknik från HPE, som samlar, analyserar och skapar värde av data, ligger till grund för världsomdanande innovationer världen över. Någonstans i idéerna ligger kod som skrivits med våra verktyg, bearbetats i våra system och lagras i våra molnlösningar eller datacenter.

Zero Trust-arkitektur från edge till moln

Mot denna bakgrund har HPE utformat ett flertal olika tjänster och verktyg för att stötta sina kunder att driva innovation i deras verksamheter. Peter exemplifierar med det banbrytande Project Aurora, varigenom HPE levererar Zero Trust-arkitektur, från edge till cloud, och lika viktigt från design av hårdvara, till produktion, till leverans, driftsättning och användande av hårdvara till applikation och data, det vill säga hela IT kedjan är täckt av Project Aurora. Baserad på företagets Silicon Root of Trust kan HPE inom Project Aurora kontinuerligt verifiera och knyta samtliga workloads till den hårdvara de körs på. Detta ger en garanti att all data som hanteras och bearbetas inte på något vis kan skada verksamheten eller hindra innovationstakten.

– Inledningsvis integreras Project Aurora i vår plattform GreenLake, vilket kommer att möjliggöra för oss att per automatik och kontinuerligt upptäcka avancerade hot på bara någon enstaka sekund. Därmed hjälper vi våra kunder att reducera risker, förluster och obehörig access, för att skydda såväl värdefull data som immateriella rättigheter.

– Resultatet blir en säkrare verksamhet, anpassad för att utvecklas i takt med framtidens oändliga möjligheter, avslutar han.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related