HPE: “Framtidens affärer skapas i ekosystem med våra partners”

Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 2 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Ingen kan vara bäst på allt. Det är en gammal sanning men den är mer relevant nu än någonsin. Våra organisationer, system och nätverk, både mänskliga och digitala, blir allt mer komplexa. Det här gör det oerhört svårt att vara helhetsleverantör. Samarbete behövs för att lyckas. Men i en komplex värld är det inte alltid självklart vem som är konkurrent och vem som är partner.

– Gränsen mellan partner och konkurrent kommer att suddas ut ännu mer när vi blickar framåt. Det övergripande målet är att skapa kundnytta, så vilka företag kan vara med och skapa det? I ett sammanhang kan vi samarbeta och i ett annat konkurrera, säger Anna Granö, Sverigechef på Hewlett Packard Enterprise.

Sju bolag som byggde lösning

Mångkonstnärernas tid är förbi. De företag som menar att de kan göra allt kommer inte att klara sig, menar Anna Granö. Nyckeln är att vara väldigt fokuserad och förstå var i lösningsstacken du finns och vilken din roll är.
Ett exempel är hur vi nyligen jobbat med Internet of Things inom handeln. Tjänsten vi tog fram krävde mängder med delar som sensorer, beräkningskraft, applikation, dataanalys och användargränssnitt. Tillsammans är vi nu sju bolag som byggt lösningen, alla med expertis inom just sitt område.

Jacka in i andra företags tjänster

Men för att ge sig in i den här typen av samarbeten med många partners måste du och din organisation veta vad ni är bäst på. Hur jackar ni in i ett annat företags tjänster?
– Om ni inte vet vilket ert eget värde är och var gränsen går, och om det inte finns ett tydligt ansvarsområde så går det inte att samarbeta. Det här måste man tänka igenom.

Gemensamt mål för största möjliga nytta

Att bygga ett ekosystem med partners där alla har ett gemensamt mål – att ge kunden största möjliga nytta – är alltså helt avgörande för framtidens affärer. Men samarbetet stannar inte vid själva affären, det här ställer också på ända hur vi tänker kring våra medarbetare.
– Det är ett gammalt tankesätt att vi kan behålla folk för alltid i vår organisation, med guldklocka och allt. Jag ser en framtid där vi är öppna och hjälper folk vidare och då är det bästa att hjälpa dem vidare inom vårt eget ekosystem. Det här är essensen i digitala tjänster och ekosystem. Vi behöver varandra för att skapa de framtida tjänsterna och är beroende av våra partners för att vara framgångsrika, avslutar Anna Granö.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related