Så skapar du ett intelligent kontor och får nöjdare medarbetare

Ai, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 2 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De flesta som arbetar i kontorsmiljö delar samma frustration. Konferensrum bokas men står tomma, väl på plats i konferensrummet tar det minst 10 minuter innan all teknik är igång och telefonkonferenser som strular är mer regel än undantag.

Det här kostar pengar och gör medarbetarna frustrerade. De tekniska lösningarna måste bli smartare för att möta användarnas krav och skapa en mer effektiv och harmonisk arbetsplats.
– Vi kallar det här för intelligenta utrymmen. Målet är att höja användarnas upplevelse och skapa vanor som ökar produktiviteten och nyttjandet av lokalen, säger Marcus Bäckrud, Category Manager på Aruba.

En modern arbetsplats måste vara flexibel och göra det möjligt att hålla hög produktivitet i många olika situationer. Intelligenta utrymmen gör att arbetsplatsen, där mötesrum har en central del, nyttjas bättre och gör att medarbetarna kan vara mer produktiva.
– Med hjälp av intelligenta system och sensorer i kontorslandskapet får medarbetaren en personlig och anpassad miljö som gör att arbetsdagen flyter på bättre utan avbrott och tekniska problem.

Läs också: Så kompletterar ni ert perimeterskydd för att skydda din it-miljö mot nästa generations hot

Men intelligenta utrymmen behöver inte vara just ett kontor, tekniken kan användas i många olika typer av miljöer. Oavsett vilket handlar det om att möta användarna på en plattform de redan använder, som via deras smartphones. Om det krävs separata verktyg ökar det komplexiteten och då kommer troligen inte lösningen att användas.
– Då blir det som med betalningen via QR-koder i kassan när du handlar mat eller en digital nyckel för att öppna bilen, ingen av plattformarna förenklade för användaren och båda floppade.

Framåt är trenden tydlig. Positionering och sensorer kommer att användas allt mer för att bygga smartare lösningar för kunder och användare. Tekniken gör det också möjligt att centralisera resurser och öka effektiviteten i många verksamheter.
– Det viktigaste är att ha en tydlig målbild med användaren i fokus. I slutändan förenklar det både införandet av tjänsten och användarens vardag, avslutar Marcus Bäckrud.

6 fördelar med ett intelligent kontor

Före: Mötesrummen är fullbokade – men ingen är där.
Efter: Mötesrummen och andra ytor används effektivt.

Före:
Det tar ungefär 10 minuter att överhuvudtaget komma igång med mötet. Massor av tid går åt att starta upp telefonkonferensen, sätta igång tekniken i rummet och jaga rätt på kablar.
Efter: Alla ansluts automatiskt till mötet och delar skärmar när de går in i mötesrummet.

Före: Mötesdeltagare på plats och de på distans har helt olika upplevelse av mötet.
Efter: Mötesdeltagare på plats och de på distans har samma upplevelse av mötet.

Före: Möten avbryts eftersom det inte framgår någonstans att rummet är bokat.
Efter: Digitala skyltar visar rummets status i realtid.

Före: Dokumentation från mötet är försenad eller kommer inte alls.
Efter: Dokumentationen från mötet delas direkt efter att mötet är avslutat.

Före: Det finns ingen data som visar hur mycket rummet används och när.
Efter: Du har alla mätdata på lokalens nyttjande tillgängligt och kan optimera verksamheten.

Ladda ned rapport: Så skapar ni en helt digital arbetsplats


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related