Superdatorkraft som tjänst skapar nya möjligheter för innovation

Analytics, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De ökade datamängderna i digitaliseringens kölvatten skapar nya möjligheter för datadrivna insikter och innovation, samt ökar behovet av snabb beräkningskraft. På HPE erbjuder man superdatorkraft till alla – som en tjänst.

Det senaste årets händelser visar verkligen hur långt teknikutvecklingen har kommit. Det snabba arbetet med att ta fram ett coronavaccin hade inte varit möjligt för fem eller tio år sedan. Nyttan med den enorma beräknings- och analyskraft som finns tillgänglig idag är också tydlig inom andra många andra områden. Det är ingen överdrift att säga att den bidrar till att göra världen bättre.

Anna Granö, VD HPE Sverige
Anna Granö, VD HPE Sverige.

Forskningen om Alzheimer är ett bra exempel på vilka möjligheter modern teknik ger. Självkörande bilar är ett annat. Den avancerade teknik som vi har pratat om länge som en framtidsvision finns tillgänglig nu, säger Anna Granö, VD HPE Sverige.

Den avancerade teknik som vi har pratat om länge som en framtidsvision finns tillgänglig nu.

Anna Granö, VD HPE Sverige.

Den gemensamma nämnaren för de allra flesta nya och omdanande tillämpningar är data. Väldigt mycket data. Det är tack vare dataanalys och simuleringar som det går att korta tiden för att ta fram vaccin mot en ny sjukdom.

Men dataanalys är även viktig för det vardagliga beslutsfattande som utförs på de flesta företag och i de flesta organisationer. Och ju bättre tillgång till datorkraft desto större möjligheter att driva innovation och förändring.

Klicka här och ladda ner HPEs whitepaper: ”Innovation on Demand med superkraft”

Samarbeten skapar nya möjligheter

HPE är ett av de företag som är i frontlinjen för den här utvecklingen. Det som särskiljer HPE från de flesta, kanske alla, konkurrenter är den enorma bredd som finns i sortimentet, kombinerat med ett stort djup inom många teknikområden. Både bredden och djupet blir möjligt tack vare samarbeten med infrastrukturpartner som till exempel Intel. Lägg till det ett ekosystem som innefattar både kanalpartner och egna konsulter.

HPC (high performance computing), eller ”superdatorer” som det ofta benämns lite slarvigt, är ett av de teknikområden HPE är aktiva inom. Det handlar om den hård- och mjukvara som krävs för de beräkningar och analyser som behövs i moderna tillämpningar som till exempel den snabba utvecklingen av vaccin och Alzheimerforskningen, men även i arbetet med ökad hållbarhet och med att skapa smarta städer.

I grund och botten handlar det om att kunna utvinna insikter ur data för att utveckla affären och hävda sig i den hårdnande konkurrensen.

Behovet av data och dataanalys, samt tillhörande tekniklösningar, gäller inte bara specialiserade områden. All forskning och utveckling kommer att påverkas och accelereras av de möjligheter som dagens avancerade teknik erbjuder – artificiell intelligens, maskininlärning och mönsterigenkänning är några områden som är starkt förknippade med HPC.

Och i den snabbt växande digitala ekonomin är det helt avgörande att produkt- och affärsutvecklingen i företag kan ske snabbt, gärna supersnabbt. I grund och botten handlar det om att kunna utvinna insikter ur data för att utveckla affären och hävda sig i den hårdnande konkurrensen.

Läs mer: Nu kan företag i alla storlekar digitalisera i superfart

Ökade krav på edgelösningar

Vilken verksamhet det än handlar om är trenden tydlig; alltmer data genereras nära användare och olika typer av utrustning, även om den ofta hanteras och analyseras i datacenter. Och merparten av data kommer att vara kvar där den genereras. Det här ställer krav på edgelösningar i kanten av nätverken för att hantera och analysera data.

Edge syftar inte bara på IoT-enheter utan på alla situationer i vilka beräkningskraft och lagringskapacitet finns nära användare och verksamheter. Att ställa specialkrav på att infrastrukturen håller hela vägen ut till kanten av nätverken där data genereras blir allt viktigare.

– Ibland måste utrustningen tåla extrem värme och kraftiga skakningar. Dessutom behovet av 5G för att säkerställa den kommunikation som behövs, säger Stephan Andersson, Sverigechef för hybrid-IT på HPE.

Därtill är det ofta snålt med utrymme för edgelösningarna, som alltså blir viktiga vad gäller dataanalys- och HPC-tillämpningar. Det blir för besvärligt och tar för lång tid att skicka alla data från edgeinstallationerna till datacenter med superservrar. Gallring och analys av data behöver därför i stor utsträckning ske med edgelösningar, för att resultaten av analyserna sedan ska skickas till datacenter.

Allt går som en tjänst

För att användningen av moderna hård- och mjukvarulösningar som HPC ska gå smidigt ställs det även krav på hur leveransen av lösningarna sker, och på konsumtionsmodellerna.

As-a-Service-trenden växer sig som bekant allt starkare, det vill säga att IT-lösningar idag ofta levereras och konsumeras genom prenumerationer på publika molntjänster. Det har tidigare främst gällt generella applikationer, som exempelvis kundvård, och infrastrukturtjänster. Men nu kan alltså även avancerad teknik som HPC konsumeras som tjänst. Det gör att det blir enklare för alla att analysera riktigt stora datamängder, och driva innovation – on demand.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related