Tre kloka råd till CIO:n från Gartner Summit 2018

Big data, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Telia, Karolinska universitetssjukhuset och Försäkringskassan har alla, på sitt sätt, påbörjat en digital transformation i massiv skala. På Gartner Summit 2018 delade deras respektive CIO och CTO med sig av sina erfarenheter.

– Digitaliseringen är inget nytt. Både företag och samhället i stort har påbörjat den här resan sedan länge. Det som är nytt är hur den digitala transformationen accelererar driven av nya och enorma datakällor, konstaterar Anna Granö, Managing Director på HPE i Sverige, när hon inleder paneldebatten med tre framstående ledare inom digital transformation.

Ni har läst det många gånger tidigare, men det är också mer sant nu än någonsin, och något som var på allas läppar under Gartner Summit: data är det mest affärskritiska din organisation har. Det är den nya valutan. Din organisations vener och artärer.

Data kan öka din organisations effektivitet på ett sätt som vi inte skådat tidigare, skapa nöjdare medarbetare och kunder, digitalisera dina befintliga produkter och tjänster och skapa helt nya affärsidéer som inte var möjliga för bara några år sedan.

Två delar kritiska för att lyckas

Men ingen påstår att den omställning som krävs för att omvandla din organisation från traditionell till digital och datadriven är enkel, allra minst de som i de flesta fall är ytterst ansvariga: CIO:er och CTO:er.
– Min erfarenhet är att två delar är helt kritiska för att lyckas, kultur och ledarskap. För att klara den här omställningen behövs en kultur där man samarbetar och ett fokus på kunderna. Det behövs ett starkt samarbete mellan affärssidan och it där tekniken används för att driva affärer och bli kommersiellt relevant, säger Annika Rådeström, CIO på Telia Sverige.

Anna Granö, Managing Director på HPE i Sverige, Anders Jönebratt, CIO på Karolinska universitetssjukhuset, Annika Rådeström, CIO på Telia Sverig, och Mikael Norberg, CTO på Försäkringskassan
Anna Granö, Managing Director på HPE i Sverige, Anders Jönebratt, CIO på Karolinska universitetssjukhuset, Annika Rådeström, CIO på Telia Sverig, och Mikael Norberg, CTO på Försäkringskassan på Gartner Summit 2018.

Det här gäller inte enbart internt. Telia som organisation jobbar mycket med outsourcing och det är viktigt att även alla partners förstår och är med på vad vi vill åstadkomma, menar Annika.
– Vi har exempel på tidigare transformationsprojekt som vi inte lyckats leverera i tid eftersom våra leverantörer inte ville eller mäktade med att förändras, trots att vi jobbade mycket med kommunikationen. Nu är jag väldigt öppen med vad jag vill åstadkomma. Vi behöver leverantörer som pushar och stöttar oss, inte står i vägen.

Kulturen måste alltså omfatta alla, inklusive den utvidgade familjen med partners och leverantörer. För att åstadkomma det krävs ett ledarskap som representerar och omfamnar kulturen.
– Ledningen måste själva driva på och äga förändringen. Det är helt avgörande. Om du vill ha en organisation som förändras snabbt måste du själv förändras snabbt. Walk the talk.

Sist men inte minst måste målen vara och kommuniceras väldigt tydligt. Alla måste förstå i vilken riktning företaget rör sig, varför, och givetvis, hur de linjerar med affärsmålen.
– Förtroende och transparens är två ord som inte kan underskattas i det här sammanhanget. Det får inte finnas någon dold agenda. It och affär måste sända ut samma budskap och gå i samma riktning, säger Annika Rådeström.

Försäkringskassan har många legay-system

För Försäkringskassan är just förtroende nyckelordet. Systemen, som byggts upp under långt tid, innehåller väldigt känslig information.
– Grunden för digitaliseringen är tillgång till information. Eftersom vi har funnits i ungefär 40 år har vi många legacy-system. Till det kommer nya dataströmmar som vi vill plocka in. Det här är en utmaning för oss, att transformera på ett säkert sätt där gammalt blandas med nytt, säger Mikael Norberg, CTO på Försäkringskassan.

För Försäkringskassan har därför säkerhetsfrågan varit helt central genom transformationen, inte minst därför att de också omvandlats till en tjänsteleverantör för ett flertal andra offentliga verksamheter.
– Det här är också en stor skillnad mot det privata eftersom vi inte enbart har partners och kunder. Vi samarbetar med andra offentliga verksamheter på ett annat sätt. Som tjänsteleverantör vill vi ge ett så stort värde som möjligt, men det handlar inte om att göra vinst. Det blir ett mer myndighetsbaserat tänk med starkt fokus på säkerhet och hur vi delar tjänster mellan olika verksamheter på ett så bra sätt som möjligt.

Som i så många andra fall är det inte tekniken som bjuder de största utmaningarna. Istället är det lagstiftningen som i många fall är skriven för hundra år sedan och inte linjerar med den digitala världen. Behovet av ökad flexibilitet i hur systemen används över tid är stort.
– Alla pratar om vikten av att vara snabb, men för oss skulle jag säga att det ännu mer handlar om att vara uthållig. Att fortsätta arbeta strukturerat och transformera på ett sätt som sätter säkerheten i första rummet, säger Mikael Norberg.

Framgångsrika modeller som inte är identiska

För Anders Jönebratt, CIO på Karolinska universitetssjukhuset, har utmaningen varit att digitalisera ett helt nytt sjukhus, men med ett arv som sträcker sig långt tillbaka i tiden.
– Vår startpunkt i digitaliseringen ligger ungefär tio år efter de flesta andra typer av verksamhet. Det handlar om alltifrån hur systemen är byggda till informationsmodeller och arbetsflöden.

Under många år har mindre kliniker inom sjukhusen haft medel att bygga teknik kring egna behov. Det innebär en fragmenterad miljö och att integration är viktigt.
– Alla inom vårt område vet att tillgång till data är helt avgörande för att bygga framtidens vård. Så mycket av vårt fokus handlar om att fånga in data, att bygga integrationer och göra det möjligt att använda informationen för att skapa ännu bättre vård för patienterna och en bättre arbetsplats för vårdpersonalen, säger Anders Jönebratt.

Telia, Försäkringskassan och Karolinska universitetssjukhuset utmaningar och lösningar för en framgångsrik digital transformation är inte identiska. Det finns skillnader men också likheter.
– De lärdomar vi kan ta med oss från den här paneldebatten är att digital transformation kräver passion, smarta beslut och inte minst, uthållighet. Det är inte heller något som en organisation klara helt på egen hand, öppenhet och partnerskap är helt avgörande för att klara av den här resan, avslutar Anna Granö.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related