Hybridipilvi kiinnostaa yrityksiä – HPE GreenLake tuo pilven konesaliin ja keventää IT:n hiilijalanjälkeä

Artikkelit Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Vielä muutamia vuosia sitten ”pilvi ensin” -lähestymistapa tarkoitti yleensä julkipilveä. Yhä useampi yritys on kuitenkin siirtänyt katseensa kohti hybridipilveä. Viranomaisvaatimukset, nopeasti muuttuva geopoliittinen tilanne ja pilvenkaltaisesti hyödynnettävien konesaliratkaisujen nopea kehitys ovat tehneet hybridipilvestä kiinnostavan vaihtoehdon. Oikein valitut hybridiratkaisut ovat myös tärkeä osa IT-alan vihreää siirtymää.

”Maailma on muuttunut nopeasti viimeisten parin vuoden aikana, ja se näkyy yritysten IT-strategioissa. Tietoturvahaasteet, osaajapula, pilvikustannukset sekä tarve hallita datan sijaintia ovat aiheuttaneet sen, ettei julkipilvi yksin vastaa kaikkiin yritysten tarpeisiin. Samalla julkipilven hallittavuus ja helppokäyttöisyys ovat nostaneet käyttäjien odotuksia, ja samoja ominaisuuksia halutaan myös paikallisilta ratkaisuilta”, toteaa HPE:n myyntijohtaja Antti Mäkelä.

Hybridipilvellä tarkoitetaan yrityskohtaista ratkaisukokonaisuutta, jossa hyödynnetään useita eri pilviratkaisuja. Moni yritys on jo tottunut tasapainoittelemaan eri julkipilvien välillä, mutta kankeiksi koettujen yksityispilvien käyttöä on pyritty pikemminkin vähentämään.

Paikalliset ratkaisut tarjoavat kuitenkin hyötyjä, joihin julkisen pilven ratkaisut eivät pysty. Korkeampi kontrolliaste, vaatimuksenmukaisuuden hallinta ja toimintavarmuus myös tilanteessa, jossa verkkoyhteydet ulkomaailmaan ovat poikki, ovat kaikki paikallisten ratkaisujen uniikkeja hyötyjä.

”Kun tässä maailmantilanteessa näiden vahvuuksien päälle lisätään kerros julkipilvestä tuttuja toiminnallisuuksia ja hyötyjä, ei ole ihme, että kiinnostus paikallisia ratkaisuja kohtaan kasvaa”, Mäkelä toteaa.

HPE GreenLake tuo julkipilven hyödyt ja kustannusrakenteen omaan konesaliisi

HPE GreenLake on palvelu, joka tuo pilven hyödyt turvallisesti omaan konesaliin ja josta maksetaan käytön mukaan. GreenLaken avulla on mahdollista hallita ja optimoida koko hybridipilviympäristön työkuormia, kustannuksia ja energiankäyttöä.

”GreenLake-palvelu on jo kymmenen vuoden ajan tarjonnut käyttäjilleen pilvimäistä kustannusrakennetta omasta konesaliympäristöstä. Tuon perusajatuksen ympärille olemme kehittäneet jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Tällaisia ovat täydellisen läpinäkyvyyden mahdollistavat dashboardit ja koko ympäristön kattavat hallintatyökalut”, kertoo HPE:n Solution Business Manager Marko Miettinen.

Viranomaisvaatimukset, nopeasti muuttuva geopoliittinen tilanne ja pilvenkaltaisesti hyödynnettävien konesaliratkaisujen nopea kehitys ovat tehneet hybridipilvestä kiinnostavan vaihtoehdon.

Hallintaominaisuudet eivät rajoitu ainoastaan omaan konesaliin ja muihin HPE:n ratkaisuihin, vaan se on kytkettävissä myös kaikkiin muihin käytössä oleviin kapasiteetteihin kuten julkisiin pilvipalveluihin ja colocation-ratkaisuihin. Sen avulla käyttäjä pystyttää helposti esimerkiksi PaaS- tai konttiympäristöjä ja siirtelee työkuormia tarpeen mukaan sijainnista toiseen.

”GreenLake voi yksinään toimia koko hybridipilven hallintaratkaisuna, jolla optimoidaan kokonaisuuden suorituskykyä ja kustannustehokkuutta”, Miettinen kertoo.

HPE GreenLake osaksi IT:n kestävän kehityksen strategiaa

IT:n osuus yritysten hiilijalanjäljestä on jo nyt huomattava ja kehitys on kasvusuuntainen. Jatkossa organisaatioiden odotetaan aktiivisesti kehittävän myös IT:n kestävän kehityksen strategioita, ja moni on sellaisen jo omaksunutkin. HPE haluaa olla kestävän kehityksen suunnannäyttäjä omassa toiminnassaan ja auttaa asiakkaitaan samalla polulla.

Laitteiden päivityksen yhteydessä HPE tarjoutuu hankkimaan asiakkaan vanhan konesalilaitteiston ja tarjoaa sille uuden elämän. Jo lähes 90 % HPE:lle palautuneista IT-laitteista päätyy uusiokäyttöön.

HPE:n ratkaisut auttavat yritystä keventämään IT:n hiilijalanjälkeä myös vähentämällä sähkönkulutusta jopa 33 %. Vaikutus perustuu uusien laitteiden energiatehokkuuteen sekä mitoituksen ja resurssien käytön optimointiin.

Vanhat konesaliratkaisut ovat käytännössä aina ylimitoitettuja, joten jo pelkästään tarkemmalla mitoituksella saavutetaan huomattavat kustannus- ja energiasäästöt. Lisäksi käytön jatkuva optimointi on helppoa kattavalla hallintatyökalulla

HPE:n Solution Business Manager Marko Miettinen

”Vanhat konesaliratkaisut ovat käytännössä aina ylimitoitettuja, joten jo pelkästään tarkemmalla mitoituksella saavutetaan huomattavat kustannus- ja energiasäästöt. Lisäksi käytön jatkuva optimointi on helppoa kattavalla hallintatyökalulla”, Miettinen sanoo.

HPE myös kehittää aktiivisesti uusia keinoja hallita energiankulutusta ja päästöjä. Esimakua tulevasta saatiin, kun HPE Discover 2022 -asiakastapahtumassa esiteltiin Sustainability Dashboard -projektia. Tuotantokäyttöön palvelun odotetaan tulevan vuoden 2023 aikana.

”Sustainability Dashboard tulee tarjoamaan käyttäjille mahdollisuuden seurata energiankulutustaan koko globaalin ympäristönsä osalta aina yksittäisiin laitteisiin asti. Lisäksi se tuo keinoja energiankulutuksen optimointiin ja lisää konkreettisia mahdollisuuksia hybridipilven kestävyyden kehittämiseen GreenLaken avulla”, Miettinen kertoo.

Lue lisää HPE:n kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista

Miksi asiakkaat valitsevat nyt HPE GreenLaken?

Kiinnostus HPE GreenLakea kohtaan on tällä hetkellä suurta. GreenLaken valintaan on kolme tärkeää syytä:

  1. Halutaan julkipilvimäinen käyttökokemus ja tehokkuus omasta konesalista.
  2. Sen kustannukset ovat edulliset verrattuna sekä perinteisiin konesaliratkaisuihin että julkipilveen.
  3. GreenLake tarjoaa kyvykkyyden vastata datan ja työkuormien sijaintiin liittyviin vaatimuksiin tinkimättä käytettävyydestä.

Monia yrityksiä kiinnostaa myös HPE:n apu IT-alaa vaivaavaan osaajapulaan. HPE tarjoaa GreenLaken käyttäjille kattavan valikoiman hallintapalveluita, joiden avulla yritys vähentää tarvetta talon sisäiselle tekniselle osaamiselle ja voi saavuttaa jopa 35 % tehokkuusloikan.

”Paikallinen konesali on monille välttämätön osa IT-infraa turvallisuussyistä: Data ja liiketoimintakriittiset työkuormat halutaan pitää lähellä. GreenLake mahdollistaa tämän ilman, että käytettävyydestä tarvitsee tinkiä. Kiinnostusta kasvattaa entisestään 23 000 henkilöstä muodostuva palveluorganisaatiomme, jota hyödyntämällä yritys minimoi itse tehtävän ylläpidollisen työn ja vähentää kolmessa vuodessa ylläpidon kustannuksia yli neljänneksellä”, Miettinen toteaa.

Lue lisää HPE GreenLake -palvelumallista


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related