Everything-as-a-Service – pian kaiken voi ostaa palveluna

Cloud, Digitalisaatio Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Sovelluskohteita on käytännössä kaikkialla, missä hyödykkeiden omistaminen on kallista, vaivalloista tai joustamatonta.

Milloin viimeksi olet ostanut elokuvan tai musiikkikappaleen? Kysymys saattaa tuntua kaukaiselta ajatukselta, vaikka jouduit vielä 10 vuotta sitten suuntaamaan videovuokraamoon löytääksesi sopivan leffan perheen yhteistä lauantai-iltaa varten. Nykyisin suurin osa päivittäisistä tarpeista on kuitenkin tarjolla kiinteähintaisena pakettina tai omiin tarpeisiin mukautuvana on demand – palveluna.

Entäpä, jos tarvitset autoa satunnaisille mökkireissuille tai vaikkapa uusien huonekalujen kuljettamiseen? Siinä tapauksessa voit käyttää liikkuvuuspalvelua (Mobility-as-a-Service, MaaS), joka tekee auton vuokraamisesta tai taksin tilaamisesta vaivatonta ja joustavaa.

Markkinoille nousee jatkuvasti yhä enemmän erilaisia aaS-palveluita (as-a-Service), ja kirjainyhdistelmä onkin liitetty milloin minkäkin aakkosen perään. Erilaisia sovelluskohteita on käytännössä kaikkialla, missä hyödykkeinen omistaminen on kallista, vaivalloista tai joustamatonta.

Erityisenä keihäänkärkenä toimii ohjelmistoala, joka on kulkenut kehityksen eturintamassa jo vuosien ajan – kiitos kehittyneiden pilvipalveluiden. Suurin osa IT-johtajista näkee myös muutoksen tuoman potentiaalin, sillä IT Decision Makersin (ITDM) teettämän monikansallisen tutkimuksen perusteella 86 prosenttia kyselyyn vastanneista henkilöistä kertoo yrityksensä ottaneen käyttöön jonkin as-a-Service – palvelumallin (aaS).

Suurin osa IT-johtajista näkee myös muutoksen tuoman potentiaalin, sillä IT Decision Makersin (ITDM) teettämän monikansallisen tutkimuksen perusteella 86 prosenttia kyselyyn vastanneista henkilöistä kertoo yrityksensä ottaneen käyttöön jonkin as-a-Service – palvelumallin (aaS).

Tulevaisuuden kilpailuetuja ja kasvua aaS-mallista

IT-päättäjien keskuudesta nousi esille erityisesti kolme pääteemaa: as-a-Service-mallin merkitys yrityksen tulevaisuudelle (58 prosenttia vastanneista), kilpailuedun saavuttaminen (55%) ja kasvun vauhdittaminen (53%).

Harry Ollikainen, HPE

Harry Ollikainen, HPE:n palveluliiketoimintaan keskittyneen PointnextServices – liiketoimintayksikön Suomen ja Baltian maajohtaja.

HPE:n palveluliiketoimintaan keskittyneen Pointnext Services – liiketoimintayksikön Suomen ja Baltian maajohtaja, Harry Ollikainen, kertoo, että aaS-mallissa on monia etuja toimialasta riippumatta. Hänen mukaansa ”palvelun skaalautuminen liiketoimintavaatimusten mukaisesti varmistaa sen, että palvelusta syntyvät kustannukset ovat linjassa kulloisenkin tarpeen mukaan”.

Yrityksellä on siis käytössään aina juuri sopiva määrä resursseja tarpeeseen nähden ja se pystyy reagoimaan nopeasti kysynnän muutoksiin. Samalla vältytään ylimääräisiltä kiinteiltä kustannuksilta ja eliminoidaan kalliiksi koituvien virhearvioiden riski. Uusien yritysten kohdalla palvelut saadaan myös otettua käyttöön selvästi perinteistä hankintamallia nopeammin, koska aaS ei vaadi omien kiinteiden laitteiden ostamista.

– Tällä voi olla useita hyvinkin merkittäviä etuja, mutta toimialasta riippumatta näkisin yhteisenä etuna asiakastyytyväisyyden kasvun, on sitten kyse yrityksen sisäisistä tai ulkoisista asiakkaista. Myös uusista palveluista syntyvä kassavirta saadaan käynnistettyä nopeammin, Ollikainen kertoo.

aaS-mallin hyödyntäminen vapauttaa yrityksen omia resursseja esimerkiksi innovointiin, jonka tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan kehityksen tukeminen.

Enemmän aikaa ydinosaamiseen

Ollikaisen mukaan oikeaa aaS-kumppania käyttämällä yritys voi ohjata oman työnsä uudelleen entistä tuottavampaan toimintaan.

– aaS-mallin hyödyntäminen vapauttaa yrityksen omia resursseja esimerkiksi innovointiin, jonka tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan kehityksen tukeminen. Yritysten kanssa käymissäni keskusteluissa on noussut usein esiin, että jos aaS-mallin käyttö on vähäistä tai olematonta, suurin osa IT-organisaation ajasta kuluu niin sanotusti valojen päällä pitämiseen, eli olemassa olevien järjestelmien toiminnan varmistamiseen. Tämä taas luo esteitä sille, että IT-organisaatio olisi strateginen kehityskumppani liiketoimintayksiköille.

– Esiin tuomani asiat ovat vain pintaraapaisu aaS-mallin mahdollistamista hyödyistä ja ovat olleet kantavia ajatuksia HPE GreenLake – palvelun kehityksessä jo lähes kymmenen vuotta, eli palvelun käynnistämisestä lähtien, Ollikainen täsmentää.

Kiinnostaako it-infrastruktuurin käytönmukainen hinnoittelu? Tutustu HPE GreenLake -palveluun

Kehityksen aallonharjalla

Samaan aikaan 71 prosenttia kyselyyn vastanneista pelkää kuitenkin jäävänsä aaS-kehityksen jalkoihin. Miten yritykset voivat siis varmistaa, että ne pystyvät ratsastamaan kehityksen aallonharjalla, eivätkä jää muutoksen uhreiksi?

Ollikaisen mukaan yksi oleellinen tekijä on oikean aaS-kumppanin valinta.

– Hyvin valittu kumppani kykenee tuomaan organisaatioon osaamista sekä pidemmälle tähtäävää näkemystä, joka varmistaa aallon harjalla pysymisen. Harvalla yrityksellä on omatoimisesti resursseja tutkia esimerkiksi uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja oikein valittu kumppani tuo tätä strategista osaamista asiakkaan hyödyksi.

Hän valottaa myös, ettei toteuttamiseen riitä pelkkä toimittajan asiantuntemus, vaan kumppanilta vaaditaan kykyä ja aitoa halua ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä laaja-alaista teknologiaosaamista. Osapuolten tulee myös pystyä luottamaan toisiinsa, ja palvelun tuottamiseen täytyy liittyä toimiva hallintamalli. Valitun aaS-kumppanin pitää lisäksi kyetä toimimaan monipilviympäristössä asiakkaan etua ajaen.

Huoleton siirtyminen yksityisestä julkiseen pilveen

Suurin osa ITDM:n kyselyyn vastanneista kertoo, että aaS-ratkaisuun siirtymiseen haasteena on datan siirtäminen yksityisestä julkiseen pilvipalveluun. Kuinka yritykset voivat siis varmistua siitä, että julkinen pilvipalvelu on yhtä turvallinen kuin yksityinen, vaikka samaa palvelua käyttää useampi yritys?

Nykypäivänä omaan konesaliin toteutettava ja palveluna toimitettava pilviratkaisu voi hyvinkin olla kustannustehokkain paikka työkuormien ajamiseen ja tarjoaa julkipilvimäisen veloitusmallin ja toiminnallisuuden mahdollistaen vielä asiakkaan oman kontrollin esimerkiksi tietoturva-asioissa.

Yksi oleellisista tekijöistä on valita työkalu, kuten HPE GreenLake – palveluun kuuluva Central, joka mahdollistaa monipilvihallinnan. Ollikainen kertoo, että monissa organisaatioissa datan tai työkuormien siirtämisen esteenä ei ole niinkään teknologia, vaan tietoturvaan, verkkolatenssiin, käyttäjäkokemukseen ja lainsäädäntöön liittyvät haasteet.

– Julkipilvellä on ehdottomasti paikkansa tiettyjen työkuormien osalta, mutta on tärkeää saavuttaa todellinen kuva siitä, että työkuormia ajetaan oikeissa paikoissa. Nykypäivänä omaan konesaliin toteutettava ja palveluna toimitettava pilviratkaisu voi hyvinkin olla kustannustehokkain paikka työkuormien ajamiseen ja tarjoaa julkipilvimäisen veloitusmallin ja toiminnallisuuden mahdollistaen vielä asiakkaan oman kontrollin esimerkiksi tietoturva-asioissa, Ollikainen selittää.

Hyvä kumppani osaa toimia asiantuntija-apuna työkuormien optimaalisen sijainnin määrittämisessä ja oikeiden pilvipalveluiden valinnassa sekä ottaa huomioon yrityksen yksilölliset tarpeet. 

Globaali hyödykekauppa laskee – palvelumyynti kasvaa  

McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan globaali hyödykekauppa on laskenut jo 2000-luvun puolesta välistä lähtien, mutta samalla palveluiden myynti on kasvanut jatkuvasti.

Myös arvoketjujen kohdalla suurin osa arvontuotannosta tapahtuu juuri palvelujen kohdalla. Suunnittelu, markkinointi ja jälkipalvelut ovat vakiintuneita palvelutuotteita. Nyt kuitenkin myös kuljetus, jakelu, varastointi ja muut toiminnot siirtyvät alaan erikoistuneille palveluntarjoajille. Teknisen kehityksen eksponentiaalisen kasvun myötä palveluna pystytään tulevaisuudessa tarjoamaan käytännössä mitä tahansa.

Lähes kaikkien myytävien palveluiden tuottamiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen myös fyysisiä hyödykkeitä ja tämä pätee myös IT-maailmassa.

– Palveluita tuotettaessa on luontevaa, että niiden tuottamiseen tarvittava IT-infrastruktuuri hankitaan myös palveluna, jolloin IT-infrastruktuurista syntyvät kustannukset saadaan pysymään linjassa omien myytävien palveluiden menekin suhteen, Ollikainen sanoo.

Harvan yrityksen ydinosaamiseen kuuluu esimerkiksi IT-infrastruktuurin ylläpito, hallinta tai valvonta. On siis parempi, ettei yritys joudu käyttämään aikaansa niihin, vaan saa hyödyntää aikansa palvelunsa kehittämiseen ja myymiseen omille asiakkailleen.  


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related