Nämä 4 haastetta kasvattavat nyt it-palvelumarkkinaa

Cloud, Digitalisaatio Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Palveluna hankittavat ratkaisut, pilvimäinen käyttökokemus, helppo hallittavuus ja älykkäät työkalut auttavat tietohallintoa selviytymään hybridien it-ympäristöjen tuomista haasteista. Tilauspohjaisten it-ratkaisujen suosio kasvaa voimakkaasti, ja pilvimäistä käyttökokemusta tarjoavat IaaS-palvelut kiinnostavat nyt kovasti. Alan asiantuntijan mukaan uusien mahdollisuuksien mukana tulevat myös haasteensa, mutta ne ovat ratkaistavissa.

”Tietohallinto kohtaa nyt haasteita, joihin tulee ehdottomasti varautua. Digitaalisen käyttäjäkokemuksen ja jaetun pilvialustan palvelukeskeinen it-arkkitehtuuri tarjoaa tietohallinnolle keinoja haasteiden ratkomiseen. Korostaisin myös älykkäiden tekniikoiden tuomia mahdollisia optimoida it-ratkaisujen käyttöä. HPE kerää laitteiden miljoonista sensoreista dataa tietovarastoon poikkeamien ja vikojen ennakointiin”, sanoo HPE:n teknologiajohtaja Ari Saareks. ”Asiakas saa ylläpitoportaaliinsa suosituksia ongelmien välttämiseksi, ja pääsee hyötymään lukuisista ympäristöistä tehdyistä havainnoista ja it:n käytöstä.”

Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja.

”Tietotekniikkaa voidaan sijoittaa mihin vain, eikä pilvimäisestä käyttökokemuksesta tarvitse tinkiä. Perinteisesti hankittuun palvelimeen asiakas voi ostaa mikropalveluita laitteen mukana tulevasta digitaalisesta käyttöliittymästä tai hankkia koko it:n palveluna. Palveluiden kirjo laajenee koko ajan.”

Mitkä sitten ovat ne neljä kärkihaastetta, jotka vauhdittavat it-palvelumarkkinan kasvua?

Lue, miten ratkaiset haasteet HPE GreenLaken avulla

Monimutkaisuus ja mitä sille on tehtävissä?

It-resursseja hankitaan paikallisista konesaleista ja pilviympäristöistä. Sovelluksia voi olla jopa satoja. Verkkoihin liitettyjä laitteita on yhä enemmän, ja laskentatehoa tarvitaan datan prosessointiin myös verkon reunalle. Data on hajallaan, eivätkä tietojärjestelmät keskustele keskenään.

”Käyttökokemuksen parantaminen edellyttää monimutkaisuuden poistamista uudenlaisin keinoin esimerkiksi it:n hankinnassa, tekniikan käyttämisessä ja resurssien kuluttamisessa. Palvelimen mukana tulevassa käyttöliittymässä näkyvät myös laitteen huoltotiedot, mikä vähentää monimutkaisuutta jo merkittävästi. Työkuormia voi ajaa palveluna, ja käyttöhallinnan voi hankkia palveluna. Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen vaativat myös alleen yhtenäisen data-alustan”, kertoo Saareks. ”Usein niin monimutkaisen varmistuksen voi korvata mikropalvelulla, jolloin palvelimen voi palauttaa parilla klikkauksella.”

Tietohallinto voi operoida hybridiympäristöään esimerkiksi HPE GreenLaken käyttöliittymän kautta myös itse, ja ostaa itsepalveluna jopa liiketoimintakriittistä tallennusta. Palveluarkkitehtuuri tarjoaa kontrollin koko it-arkkitehtuuriin, 360 asteen näkymän sovelluksiin ja dataan sekä tilauksiin ja it-hankintoihin.

Työkuormien optimointi vaatii älyä

Työkuormien ajaminen taloudellisesti ja tuotannollisesti järkevimmällä tavalla tuottaa tietohallinnolle vaikeuksia. Uudenlaisilla työkaluilla voidaan laskea, mitä työkuorman ajaminen maksaa julkipilvessä paikalliseen konesaliin verrattuna. Se tarjoaa myös tietoa it-ympäristön päivitys- ja uudistustarpeista. Konesalikerrosten monitoroinnilla tehostetaan it-resurssien käyttöä ja parannetaan it:n suorituskykyä.

Työkuormien siirtäminen eri ympäristöjen välillä ei myöskään suju aina jouhevasti.

”Työkuormien optimoinnissa pitää luonnollisesti huomioida suorituskykyyn ja määräyksiin liittyvät vaatimukset. Korostaisin analytiikan ja koneoppimisen tuomia tekniikoita löytää työkuormille parhaat konesalilaitteiston ja parhaan ajoympäristön”, sanoo Saareks. ”Kapasiteettitarpeen ennakointi ja pullonkaulojen tunnistaminen ovat myös ratkaisevan tärkeitä, jotta hyvinkin kimurantteja ongelmia ei pääse syntymään. Työkuormia pitää pystyä siirtämään ketterästi eri ympäristöjen välillä, ja siinä on paljon parannettavaa.”

Lue, miten ratkaiset haasteet HPE GreenLaken avulla

Miksi oma osaaminen ei enää riitä?

It-järjestelmien ylläpito, päivitykset ja tukitehtävät jäävät yhä useammin palvelutalojen vastuulle. Jatkuville palveluille ja monitorointipalveluille onkin kysyntää myös kyberriskien kasvaessa.

”Riittävän monipuolisen it-osaamisen ylläpito oman talon sisällä ei ole mahdollista tai taloudellisesti järkevää it:n eri osa-alueiden, kuten analytiikan, virtualisoinnin ja konttitekniikoiden, kehittyessä. Tukipalvelut ovat kehittyneet isoin askelin, ja asiakkaan liiketoiminnan tuntevat it-asiantuntijat ovat tavoitettavissa joustavasti eri kanavia pitkin”, arvioi Saareks. ”It:n syväosaaminen karkaa väkisin yritysten ulkopuolelle ja hyvä niin. Näen yritysten it-ammattilaisten toimivan yhä tiiviimmin liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien palveluiden edistämisessä.”

It-palvelutaloille avautuu palveluistumisen edetessä mahdollisuuksia uusien lisäarvopalveluiden tuottamiseen. ”Tämä edellyttää hyppäämistä kehityksen kyytiin ja investointeja uuteen osaamiseen”, sanoo Saareks.

It-infrastruktuuria pitää ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla sekä yrityksissä että it-palvelutaloissa.

Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja.

Kulujen hallinnan ja ’jyvittämisen’ vaikeus

Kustannusten tehokas hallinta edellyttää selkeää näkymää kustannuksiin, ja ymmärrystä niiden kertymisestä. Hintatietoja saadaan jopa palveluittain myös julkipilvipalveluiden osalta.

”Kustannusten hallinta on tuottanut tietohallinnolle päänvaivaa jo pidemmän ajan muun muassa pilvipalveluiden osalta. Erityisesti on vaikeuksia jyvittää it:n kustannuksia läpinäkyvästi eri kustannuspaikoille. Kulutuksen analytiikalla ja nimeämiskäytännöillä tämä helpottuu. Tietohallinto voi seurata it-resurssiensa käyttöasteita, kulutusta ja kustannuksia digitaalisesta käyttöliittymästä myös mikropalveluiden osalta. Kustannukset näkyvät heti”, sanoo Saareks. ”Kulut kohdistetaan tietotekniikan todellisille käyttäjille, ja kokonaiskustannukset ovat paremmin hallinnassa. It:n ostamisesta täytyy tehdä mahdollisimman helppoa, ja tarjota siihen joustavia ostomalleja.”

Yritys voi hankkia kapasiteettia IaaS-palveluna ja hyödyntää esimerkiksi jo hankkimaansa arvokasta virtuaalikerrosta.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related