Näin toimii itseoppiva it-infrastruktuuri, joka korjaa itse omat ongelmansa

Artikkelit, Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Toimiva IT-infrastruktuuri on kiinteä osa nykypäivän tietoyhteiskuntaa, mutta infrastruktuurin manuaalinen ylläpito ja mahdolliset vikaselvitykset vievät valtavasti työtunteja. Uuden koneoppimista hyödyntävän tekniikan ansiosta nuo päivät jäävät onneksi historiaan, sillä nykyaikainen IT-järjestelmä osaa ylläpitää itseään.

Jatkuvasti kiihtyvän teknisen kehityksen myötä käyttäjien luoma datamäärä kasvaa eksponentiaalisesti vuodesta toiseen. Saatavilla olevan tiedon määrä on kasvanut niin suureksi, että sen hallinnointi ja hyödyntäminen on osoittautunut mahdottomaksi ilman älykästä IT-järjestelmää. Ympäristöjen kasvaessa ja monimutkaistuessa myös niiden ylläpito on muuttunut päivä päivältä monimutkaisemmaksi.

Suuren datamäärän käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan siis apuvälineitä, jotka auttavat pääsemään käsiksi oleelliseen dataan tehokkaasti ja viipymättä. Tiedon suodattamiseen on hyödynnettävä koneellista tekoälyä. Tietoja käsittelevän infrastruktuurin täytyy olla älykäs, tehokas ja kestävä, mutta sen pitää myös kyetä oppimaan ja kehittymään paremmaksi ajan saatossa. Itseoppivat IT-infrastruktuurit ovatkin kuin innokkaita oppilaita, joiden tiedot ja taidot kehittyvät vuosi vuodelta.

Ratkaisuun ei aina vaadita erillistä rajapintaa

Jokainen IT-infrastruktuuria hyödyntävä yritys ja organisaatio tietää, että IT-järjestelmän ennakoimaton alhaalla olo maksaa paljon ja valvonta sekä mahdollisesta vikatilanteesta palauttaminen vie valtavasti henkilöresursseja. Kaikki tämä aika ja raha on usein pois järjestelmien kehitystyöstä. Ennakoimalla järjestelmien vaatimat huolto- ja päivitystoimenpiteet, saadaan toimintaan jatkuvuutta ja varmuutta, jolla varmistetaan liiketoiminta.

”On jo pitkään ollut selvää, että koneoppiminen ja tekoäly ovat ohittaneet päätöksenteon nopeudessa ja laadussa ihmisen, silloin kun päätökset pohjautuvat puhtaasti faktatietoon. Lisäksi koneälyn hyödyntämisen vahvuutena on sen väsymättömänä jatkuva valvonta ja reagointi”, sanoo Anssi Rahkonen, HPE Hybrid IT Category Manager.

Yhtenä HPE:n visioista on kehittää täysin itsenäinen ja itseään ohjaava konesali. Sen vuoksi HPE on kehittänyt tekoälyä (AI) ja koneoppimista hyödyntävän ratkaisun, joka osaa toimia pääasiassa täysin itsenäisesti. HPE Infosight -hallintaratkaisu käyttää tekoälymoottoria ja koneoppimista konesaliratkaisuiden hallintaan. Se on jatkuvassa yhteydessä HPE:n pilvipalveluun, jonne se kerää telemetriatietoa järjestelmien toimivuudesta niin raudan, sovellusten kuin laitekonfiguraatioiden osalta. HPE Infosight ei pelkästään ulota analytiikkaa yksittäisiin laitteisiin ja komponentteihin vaan tarkastelee järjestelmän toimivuutta koko ympäristön osalta. Infosight-pilvessä on valtava määrä dataa globaaleista järjestelmistä, joihin yksittäisten asiakkuuksien laitteiden telemetriatietoja ja ympäristön toimivuutta verrataan. Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään analysoidessa telemetriadataa ja suositellessa asiakkaille tehtäviä muutoksia Infosightin kautta laitteiden ja konfiguraatioiden optimointiin.

”Olemme keränneet ja analysoineet valtavan määrän dataa jo kymmenen vuoden ajan, minkä ansiosta pystymme ratkaisemaan nykyiset ongelmat sekä ennaltaehkäisemään suuren määrän mahdollisesti tulevista ongelmista jo ennen kuin ne ilmenevät. Koneälyn avulla jo kertaalleen maailmalla havaitut ja korjatut ongelmat voidaan ratkaisumielessä monistaa ja ajaa päivityssuosituksina muille vastaaville ympäristöille tai laitteistoille. Infosightin avulla olemme onnistuneet säästämään asiakkaillamme satoja henkilötyövuosia ennalta ehkäisevien toiminteiden ja suositusten myötä”, Anssi Rahkonen kertoo.

Koneoppimisen taikaa

”Infosightin ennakoiva analytiikka auttaa asiakkaita simuloimaan tulevaisuutta, jolloin esimerkiksi laitteistojen päivitys- tai laajennustarpeet pystytään näkemään ennalta. Infosightin visuaalisesta hallintakonsolista käyttäjä pystyy seuraamaan esimerkiksi eri tallennusratkaisuiden rasitusta tai arvioimaan, kuinka paljon kapasiteettia tulevaisuudessa tarvitaan”, Anssi Rahkonen kertoo.

”Tällä hetkellä Infosight tulee ilman eri veloitusta useiden eri ratkaisujen mukana. Se sisältyy jo liki kaikkiin HPE-palvelimiin sekä hyperkonvergenssi- ja tallennusratkaisuihin. ”

”Mikäli asiakkaalla on käytössään HPE Infosight -kyvykkäitä ratkaisuja ei-suljetussa ympäristössä, en näe mitään syytä miksei Infosightia oteta käyttöön. Se on yksi askel kohti tulevaisuuden autonomista konesalia”, Anssi Rahkonen lopettaa.

Lue lisää HPE Infosightista


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related