HPE:s hållbarhetschef: ”Ett skifte från hållbar IT till IT för hållbarhet”

Hållbarhet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

IT-branschen växer snabbt vilket innebär ökad miljöpåverkan. Samtidigt gör teknikutvecklingen det möjligt att effektivisera alla branscher och samhället i stort. Så vad är vägen framåt för att nå längre i arbetet med hållbarhet? HPE:s Chief Sustainability Officer Christopher Wellise menar att IT-företagen både behöver minska sina egna utsläpp och ta täten i en historisk omställning.

Idag använder världens datacenter uppskattningsvis 200 terawattimmar, eller en procent av den globala elkonsumtionen, varje år. Det motsvarar 0,3 procent av koldioxidutsläppen men om vi räknar IT som helhet, en svepande term som omfattar allt från smartphones till nätverk, handlar det om två procent.

– I jämförelse med andra industrier kan det tyckas vara lite. Men IT är en väldigt synlig bransch och många ser oss som ledande. Dessutom är branschen energikrävande och växer mycket fort så vi har ett stort ansvar, menar Christopher Wellise.

Från hållbar IT till IT för hållbarhet

Han menar att det skett en stor omvandling de senaste åren. Ett skifte från hållbar IT, där fokus legat på energi- och material-effektivisering i de egna leden, till IT för hållbarhet. Det senare är ett ofantligt mycket större grepp där IT används för att påverka andra industrier, från sjukvård till tillverkning, i positiv riktning.

– Tekniken är helt avgörande för att ställa om samhället på ett sätt som tar hänsyn till de planetära gränserna. Jag ser att digitaliseringen gör det möjligt att effektivisera i stort sett alla verksamheter och vi har bara börjat skrapa på ytan.

Ett exempel är ”Mina meddelanden” som nu används av 3,4 miljoner svenskar. Under 2018 skickades det över 28 miljoner digital brev via tjänsten. Det innebär en besparing på cirka 280 ton papper, eller 400 000 normalstora tallar. Utöver det innebär det stora minskningar i utsläpp från bland annat tillverkningsprocesser och transporter. Istället tillkommer utsläppen från it-systemen, men de är betydligt lägre per utskick.

USA:s nuvarande ledarskap har varit bra för arbetet hållbarhet

Christopher Wellise menar att de nordiska länderna ligger allra längst fram i världen när det handlar om hållbarhet. Många ser hit för inspiration och för att se vad som händer inom området. Men även Tyskland, Singapore och USA, och då i första hand kusterna och Texas, ligger också långt fram.

– Faktum är, och många hoppar säkert till nu, att den nuvarande administrationen varit bra för miljöarbetet i USA. Eftersom det offentliga satt hälarna i backen så har andra ökat tempot. Efterfrågan från kunderna vad gäller hållbara produkter och tjänster ökar och många stora företag tar nu täten.

Läs också: Vad alla behöver känna till om hållbar IT

Det här gäller inte minst IT- och teknikbranschen där världens fem högst värderade, och mäktigaste, företag idag finns. Här vilar ett stort ansvar och det sker också saker i positiv riktning. Bloomberg rapporterade att 121 företag i 21 länder upphandlade 13,4 gigawatt förnyelsebar energi under 2018. Det är mer än en fördubbling från 2017. De som stod för den största delen var Facebook med 2,6 gigawatt och tvåa var Google.

– Global it-infrastruktur kräver mycket energi och efterfrågan ökar, så det är viktigt att vi i branschen visar vägen och snabbt ställer om till energislag som är miljövänliga. Inom HPE har vi mer än fördubblat mängden förnyelsebar energi på två år och 2017 stod den för 25 procent av vår elektricitet. Målet är 50 procent 2025.

Minskat sina utsläpp av växthusgaser med 29 procent

Från 2015 till 2017 minskade HPE också sina utsläpp av växthusgaser med 29 procent, men Christopher Wellise menar att ett företag som HPE måste tänka ännu större.

– 95 procent av våra utsläpp av växthusgaser sker vid tillverkningen och när vi använder våra produkter. Så det är här vi verkligen har chansen att påverka. Det gör vi dels genom energieffektivisering av våra produkter, men också att jobba tillsammans med våra underleverantörer för att minska utsläppen.

Målet är att minska utsläppen i hela försörjningskedjan med 15 procent och förbättra energieffektiviteten i produktportföljen med 30 gånger till 2025.

– Men utöver det här behöver vi också bli bättre på att återanvända teknik och material, en cirkulär ekonomi där vi förlänger livslängden väsentligt på våra produkter. Idag har vi ett återanvändningscenter i Massachusetts och ett i Skottland som tar emot fyra miljoner enheter varje år. 89 procent av dem är det möjligt att återanvända.

Det är maskiner som är modulariserade och designade för att kunna användas igen. De kommer tillbaka in efter att de avskrivits och ”förbrukats”, demonteras och byggs upp igen anpassat för nästa kund.

– Livslängden på många it-produkter är idag 2-3 år, en kort tid med tanke på vilka resurser som det kräver att tillverka dem. Vi i branschen behöver öka tempot i omställningen mot cirkulär ekonomi, där vi återanvänder betydligt mer än idag och tar hänsyn till de planetära gränserna. Efterfrågan från kunderna finns där, så nu finns alla möjligheter för oss att ta täten i den här historiska omställningen, avslutar Christopher Wellise.


Om Christofer Wellise

Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer på Hewlett Packard Enterprise, har varit intresserad av miljö och hållbarhet ända sedan han var barn. Hans pappa hade inget som helst sportintresse och tog istället med Chris ut i skogen och på fisketurer. När det väl var dags för studier ville han verkligen arbeta i gränslandet mellan affärer och hållbarhet. Chris har en Master of Science i Environmental Studies från San Jose State University. Innan han började på HPE ägnade han sig flera år åt forskning.

Källor

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y

https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-surged-new-record-2018/


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related