Så kan bönder i realtid analysera data ute på fältet

Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Vi blir allt fler på jorden. Men samtidigt som vi måste lösa matproduktionen till en växande befolkning måste det göras på ett hållbart sätt. Nu pågår forskning med massiv datainsamling för att framtidssäkra jordbruket.

Om drygt 30 år beräknas vi vara omkring 10 miljarder människor som ska dela på vår planet och dess resurser. När betydligt fler människor behöver mat, kommer det att kräva omfattande åtgärder för att skapa ett jordbruk som klara av att föda denna ökande folkmängd.
– Vi behöver odla 70 procent mer effektivt, till mindre miljöpåverkan. Det är målbilden, säger Peter Werdenhoff, som är säljchef på HPE.

Läs också: HPE:s hållbarhetschef: ”Ett skifte från hållbar IT till IT för hållbarhet”

HPE samarbetar med Purdue University i Indiana i USA, ett anrikt forskningsuniversitet med inriktning på vetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik.

På bästa sätt effektivisera jordbruket

Där drivs just nu ett stort forskningsprojekt som ska ta reda på hur vi på bästa sätt ska kunna effektivisera jordbruket med teknologins hjälp.

Med hjälp av bland annat sensorer, kameror och trådlös teknologi samlar man varje dag in mängder av data. Det kan handla om antal soltimmar, fuktighetsgrad i jorden eller hur mycket gödning som behövs eller att göra bättre väderförutsägelser.

Rapport: Utnyttja potentialen i dina data med intelligent lagring

För tre år sedan kontaktade universitetet HPE för att få hjälp med att samla dessa data och sammanlänkningen med data och analysverktyg.
– Vårt uppdrag där är att få tag i data och hjälpa till med infrastrukturen och att bearbeta de data så tidigt som möjligt för att få ut mesta möjliga värde av den. Den transporteras via våra nätverk till molnet där man sedan kan analysera och göra beräkningar på den. Vi transporterar alltså data från åker till moln, säger Peter Werdenhoff.

AI och Global Learning

För att bistå med detta använder HPE sina intelligenta lagrings-lösningar.
– Intelligent lagring blir intelligent för att den är baserad på AI och global learning. Det vill säga att den samlar erfarenheter från alla användare av ett specifikt system. Samlar man all data på ett ställe och korrelerar den, kan man göra förutsägelser om hur just ditt system kommer att funka. Man får kort sagt en medarbetare som aldrig sover, som har all samlad kunskap på ett ställe och som kan räkna ut hur olika problem ska lösas, säger Peter Werdenhoff.

I stället för att manuellt föra in data i ett system och analysera den, sker alltså insamling och mätningar automatiskt, ute på fältet i realtid. Och på så sätt medan plantorna fortfarande är i jorden – går det att räkna ut vilka lösningar som är lämpligast för ett jordbruk vid en viss tidpunkt och få omedelbar effekt.
Förhoppningen är att nå fram till ett digitaliserat jordbruk som kan förse mänskligheten med tillräckligt med mat i en värld där allvarliga klimatförändringar och vattenbrist redan är en realitet.

Peter Werdenhoff ser förhoppningsfullt på projektet.
– Jag hoppas att jag kan tala om för mina barn att pappa var med och hjälpte till så att vi inte behöver svälta. Och jag är stolt över att kunna jobba i ett bolag som har de möjligheterna.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related