Kan Sverige vara säkert om det blir en smart nation?

Intelligence changes everything Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

En digitaliserad smart nation kan ge medborgarna högre livskvalitet genom relevanta och tillgängliga tjänster. Men samtidigt är det en utmaning att göra ett sådant samhälle säkert.

Tänk dig att alla våra vattenledningar var försedda med sensorer som kunde upptäcka när ett rör blivit försvagat och skicka order om reparation redan innan det sprungit läck. Eller om trafikljusen i städer kunde styra trafikflödena så att försenade bussar kunde få företräde så att den kunde komma ikapp i tidtabellen.

Detta är typiska exempel på hur olika funktioner skulle kunna se ut i en framtida smart nation och olika pilotprojekt pågår runt om i landet för att se till att våra samhällskritiska myndigheters system fungerar.

– En smart nation ger alla medborgare tillgång till digitala tjänster på ett enkelt sätt. Det kan också vara tjänster inom sjukvård och myndighetskontakter.
Det säger Stephan Andersson som är Sverigechef Hybrid IT på HPE. Han menar att Sverige behöver bli en smart nation.

– I dag har Sverige i grunden en bra infrastruktur, där hushåll och företag har bra uppkoppling vilket är en förutsättning för en digitalisering. Men man behöver förbättra tillgången på data och koordination mellan myndigheter, kommuner och landsting. I dag är vi ett fragmenterat land med varje kommun och landsting för sig, säger han.

Självkörande, självläkande och självoptimerande

HPE har skapat AI-motorn Infosight som kan samla in mängder av data som sedan skickas upp i molnet. Motorn, som i dag finns inbyggd i de flesta av HPE:s produkter, kan till exempel användas till att se till att Försäkringskassans system inte kraschar. Eller att effektivisera jordbruket så att vi kan producera mat effektivt och resursmässigt för en växande befolkning, som på det amerikanska forskningsuniversitetet Purdue.
– Vi lägger grunden som möjliggör för att kunna utveckla olika tjänster. Vi utvecklar inte tjänsterna utan ser till de digitala tjänsterna alltid fungerar och är kostnadseffektiva, säger Stephan Andersson.

– Motorn jobbar 24 timmar om dygnet, tar aldrig semester och gör heller aldrig samma fel två gånger. Men bäst är simultanförmågan, då den kan samarbeta med massor av liknande virtuella administratörer över hela världen och upptäcka problem innan de uppstår. Det är då infrastrukturen blir självkörande, självläkande och självoptimerande. 87 procent av problemen som uppstår löses utan någon person från vare sig kund eller oss på HPE, säger Stephan Andersson.
Men det är inte bara tekniken som behöver vara på plats för att en smart nation ska fungera. Även människorna måste hänga med. Stephan Andersson skiljer mellan ”digitisering” och ”digitalisering”, där den förra illustrerar processen när tekniken är på plats och den senare när även människan är det.
– I dag har vi kommit ganska långt med ”digitiseringen” men inte lika långt med ”digitaliseringen”. Så alla som utvecklar tjänster och verktyg måste tänka på att göra intuitiva tjänster som ger snabb belöning. Ofta är det tyvärr att testa på själva användarna, det sista som görs. Och ingen tjänst är bra om den inte används, säger Stephan Andersson.

Rapport: Utnyttja potentialen i dina data med intelligent lagring

Tänka på alla medborgare

Framtidens sjukvård med läkarbesök via länk och AI-läkare som Watson, är en stor omställning för alla, men inte minst den äldre delen av befolkningen.
– Som nation måste vi ta hand om alla och under tiden att samhället digitaliseras måste man samtidigt tillhandahålla både digitala och traditionella tjänster. Det viktiga är att skapa tjänster som är så enkla som möjligt. Gör man en tjänst måste man tänka på alla medborgare från första början. Funkar det för en 80-åring funkar det för en 15-åring, säger Stephan Andersson.

Men hur säkert är det att låta ett samhälle vila på en digital grund? Och vems ansvar är det att åstadkomma en infrastruktur som har stabilitet och säkerhet?
Ett digitalt samhälle måste också hantera frågor som demokrati, säkerhet och försvar: digitala attacker utifrån är redan verklighet.
Parallellt med det gäller det också att ta med i beräkningen, en utveckling där datorer håller på att bli smarta.
– Hittills har människan programmerat datorn. För en framtida dator talar vi bara om vad den ska uppnå och sedan får den lära sig själv hur, säger Stephan Andersson.

Inte bara lyfta möjligheterna utan även riskerna

Detta ställer en hel del etiska krav på företagen som tillhandahåller tekniken.
– Om en kund till oss vill köpa vår teknik säljer vi den. Samtidigt är vårt jobb att ta ett samhällsansvar. Vi måste hela tiden titta på om det vi gör är etiskt och ta hänsyn till att det kan användas till illvilliga syften och det är vår uppgift att informera om riskerna. Jag har själv talat i Almedalen i sommar, om både fördelar och risker.
– För självklart ska man inte bara lyfta möjligheterna utan också riskerna.

Läs också: Samarbete och säkerhet nycklar till den smarta nationen

Därför är det viktigt att säkerheten, den etiska hänsynen och den inbyggda intelligensen genomsyrar svensk infrastruktur, inte läggs på som en yta. Det skapar även förutsättningarna för att kunna hitta synergieffekterna i skillnaderna mellan den mänskliga intelligensen och maskinella kunskapen. På så sätt är det möjligt att få det mesta ut av samarbetet mellan människan och tekniken. Och kunna optimera omflyttningen av den allt större mängden data en smart nation genererar för att vara hållbar både ekonomiskt och ekologiskt.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related