6 bästa tipsen för digital ledarskap

Karriär, Ledarskap Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Företagsledare över hela världen skiftar nu fokus till digital ledarskap och affärsutveckling visar en färsk undersökning från Gartner. Här är sex tips som gör att du klarar omställningen.

Tillväxt är fortsatt högsta prioritet för företagsledare under 2018 och 2019, visar en nyligen genomförd undersökning av analysföretaget Gartner. Men i takt med att traditionella tillväxtmetoder blir allt svårare att genomföra flyttas ledningens fokus till att skapa tillväxt genom digital affärsutveckling.

Tillsammans med andra prioriterade områden, som förnyad strategi, partnerskap, förvärv, it-investeringar, och då i synnerhet i digital transformation, ger det här en oerhört potent men oförutsägbar cocktail.

Ledarskap av Anna Granö, Country Manager på Hewlett Packard Enterprise i Sverige

För att lyckas behöver din organisation ett starkt digitalt och innovativt ledarskap. “Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle”, en nyutkommen rapport från Vinnova, lyfter det som helt avgörande.

Måste stärka förutsättningar för drivkrafter och kompetens

Förmågan till omställning för individer och verksamheter kommer att bli viktigare och det kommer att ställa mycket stora krav på ledarskapsförmåga för verksamhetsutveckling och förmåga att stödja individer i omställning och förnyad och förbättrad kompetens. Därför behöver drivkrafter, kompetens och andra förutsättningar för sådan omställningsförmåga stärkas väsentligt, skriver rapportförfattarna.

Men vilka egenskaper inom ledarskap är avgörande för dig som leder en digital transformation?

– Eftersom tempot forsätter att öka i den digitala omställningen är mitt första råd att kontinuerligt stanna upp och utvärdera. Reflektera både som individ och organisation över var ni befinner er, vart ni är på väg och vad som kan förbättras, säger Anna Granö, Country Manager på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Transformationen innefattar många delar som måste hänga ihop, från hård teknik till mjuka värden som ledarskap, öppenhet, kommunikation och partnerskap.
– Som ledare är det viktigt att kommunicera en tydlig vision av var organisationen är på väg och visa handling. Att vara ett föredöme och ge inspiration i den här omställningen. Det går inte att själv fortsätta i gamla hjulspår och förvänta sig att organisationen ska förändra sig, säger Anna Granö.

Eftersom alla organisationer är unika har de också en unik förändringsresa framför sig. Men det finns vissa gemensamma nämnare, menar Anna som har inblick i den omställning som många både privata och offentliga verksamheter befinner sig i.

Sex tips för digitalt ledarskap

1. Utgå från användarens upplevelse

En helt central aspekt för att lyckas ställa om är att börja utgå från användarens upplevelse. I många organisationer är det här synsättet långt ifrån självklart. Interna processer och strukturer sätter agendan, vilket vare sig är konkurrenskraftigt eller effektivt.
– Ledningen måste driva den här frågan tydligt och det handlar både om att leverera ännu bättre tjänster till nuvarande användare och att hitta nya.
Det krävs alltså en djup förståelse för användarna och en förmåga att koppla ihop detta med teknik och den övriga verksamheten, oavsett om det är i privat eller offentlig regi, säger Anna Granö.

2. It och affär måste jobba som ett team

Det här kräver i sin tur en tät dialog mellan verksamheten, och då i synnerhet affärssidan, och it. CIO och CTO behöver dels bryta de silos som många it-verksamheter fortfarande lever i, där nätverk, server och lagring jobbar i separata team, och dels börja jobba väldigt tätt med affärsverksamheten.

– I organisationer med ett långt arv är det är inte gjort i en handvändning. Det kommer att uppstå friktion och vissa saker kommer inte att gå som tänkt. Men samtidigt är det helt nödvändigt och det finns många exempel på där den här förändringen skett på ett väldigt bra sätt, säger Anna Granö.

3. Det är ok att misslyckas

Det här sätter fingret på en viktig kulturell aspekt av en digital transformation, som ju innehåller mängder med osäkra faktorer.

– Det måste finnas ett ledarskap som bygger på att det är ok att misslyckas. Det grundar sig i två saker. Dels handlar det om den tekniska utvecklingen, som går så fort att det är omöjligt att förutse marknaden bara några år framåt. Men det handlar också om att i stort sett alla organisationer måste jobba agilt och våga prova nya idéer. En del av idéerna kommer bli succé och andra kommer att misslyckas och det måste vara helt ok, menar Anna Granö.

4. En bra partner – både internt och externt

Det är viktigt att etablera den inställningen och kulturen internt. Idag jobbar många företag till stor del med externa partners som också omfattas av transformationen och måste inkluderas. Det digitala ledarskapet innefattar alltså inte bara den egna organisationen. Dina partners måste med på tåget. Om de inte har förmåga eller vilja att ställa om måste du adressera det.

– Det finns exempel på partners som hindrar snarare än stöttar företag i en digital transformation. Det är naturligtvis helt förödande. Som ledare måste du se och fånga upp det här direkt. En bra partner förstår, inspirerar och stöttar dig i den här resan, säger Anna Granö.

5. Förenkla och fokusera din affär

Eftersom resan går undan, där tempot bara ser ut att öka, och vi kan räkna med en hel del skarpa kurvor behöver din verksamhet fokus. Du har inte längre råd att vara spretig i ditt erbjudande och undvika att välja väg. Som exempel lyfter Anna Granö fram HPE:s egen transformation, från ett stort bolag med en enorm flora av produkter och tjänster till ett mindre och mer fokuserat.

– Vi har varit modiga, sålt av delar av bolaget och köpt mindre bolag för att stärka vår nya fokuserade strategi. Det är tack vare detta som vi fortsatt är ett av de ledande globala teknikföretagen, säger Anna Granö.

6. Hybrid – som person, i organisation och ledarskap

– Det kräver en hybrid person som är en bra ledare, men som också är en skicklig kommunikatör som förstår hur man förändrar en organisation. Någon som är passionerad men också uthållig. Det är inget sprintlopp det handlar om. Det gäller som sagt att kunna reflektera, sätta en tydlig riktning och som ledare fungera som en hare som sätter tempot i löptävlingar. Skillnaden är väl att du inte kan hoppa av, du måste hålla i ledarrollen hela vägen, säger Anna Granö.

Ledarskapet ska genomsyra hela organisationen

Hybrid passar inte bara in på de personliga egenskaper som en digital ledare bör ha. Det gäller även organisationen som helhet, där mixade team med olika kompetenser är en framgångsfaktor och hybrida it-miljöer som är anpassningsbara och hela tiden optimeras efter användarnas behov är helt centralt för att lyckas.

Ledarskap och styrning för en säker och värdeskapande transformering av samhället i sin helhet behöver stärkas väsentligt, står det att läsa i Vinnovas rapport. Vi hoppas att de här sex tipsen inspirerat och får dig som digital ledare att ta nästa steg i din egen och din organisations digitala transformation.

Källor:
Gartner Survey Reveals That CEO Priorities Are Shifting to Embrace Digital Business

Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle – sammanfattning (pdf)


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related