Samarbete skapar nya möjligheter att hantera ostrukturerade data och arbeta datadrivet

Analytics, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Att lagra filer är en så självklar uppgift för IT-avdelningar att de flesta inte tänker på det. Men tänk om det går att göra fillagringen väldigt mycket snabbare, så att data blir lättillgängliga, inte minst för dataanalys och Ai? Det arbetar en innovativ uppstickare och en etablerad IT-jätte med tillsammans.

Större delen av världens alla data är ostrukturerad, väldigt ofta i form av dokument, bilder och filmer. Uppgifterna om andelen varierar, men 90 procent är ett rimligt antagande enligt ett flertal källor. Det här leder till flera problem, förutom utmaningen att snabbt realisera det affärsvärde som finns i den ostrukturerade datan.

Stor resursåtgång är kanske det mest uppenbara problemet, det gäller så väl hårdvara, mjukvara som personal. Undermåliga prestanda och kapacitetsproblem är realiteter för många företag. Dålig överblick över och insyn i data innebär processer som inte är optimala. Sammantaget gör detta det komplicerat för att inte säga omöjligt att kunna arbeta datadrivet.

Det är svårt att få till en enkel och snabb hantering av ostrukturerade data, som filer. Det beror till stor del på att det krävs en uppsjö av olika dellösningar, som hårdvara, mjukvara, verktyg och processtöd, som i dag oftast inte är optimerade för att fungera bra tillsammans. Det här är något som de flesta IT-avdelningar nog inte lägger så mycket vikt vid eftersom det är så det alltid har fungerat med lagring av filer.

Case: Svenska Rapid Images valde HPE och Qumulos fillagringslösning för att möta en ökad efterfrågan på digitalisering

Framtidssäkrad paketlösning

Lösningen på problemen är en paketlösning där alla delar fungerar ihop vid leverans, och som kan hantera om inte alla så i alla fall väldigt många olika typer av ostrukturerade data på ett innovativt och enkelt sätt. Dessutom med bra prestanda, hög tillgänglighet samt tillräcklig kapacitet. Eftersom fillagring idag enligt olika uppgifter växer med 30 – 40 procent per år så är det även viktigt att kunna skala upp kapaciteten efter behov och enkelt kunna växa med den lösning som finns på plats.

Tricket för att få till god prestanda för fillagring är bland annat att vara nytänkande vad gäller metadata.

Petter Edin, Nordenchef på Qumulo
Petter Edin, Nordenchef på Qumulo

Qumulo är ett amerikanskt företag som har tagit fasta på det här. Man har tagit fram mjukvara för att hantera lagring av filer, både på standardservrar och -diskar, och på molnplattformar. Tricket för att få till god prestanda för fillagring är bland annat att vara nytänkande vad gäller metadata, alltså de data som beskriver de filer som lagras. Metadata hanteras i en separat realtidsdatabas, i stället för att vara en ”inbyggd” del av ett filsystem vilket är den vanliga lösningen.

Enkelt uttryckt, det går väldigt mycket snabbare att lokalisera den information som behövs för att få tag på filer som lagras. Svarstiden uppges vara så låg som 1 millisekund i 94 procent av fallen.

– Vår hantering av metadata ger full insyn i vad som händer med filer, hur de hanteras och var det finns problem. Det ger stabilitet och förutsägbara prestanda, förklarar Petter Edin, Nordenchef på Qumulo.

Ladda ner ”10 tips för att lyckas med fillagring”

Kompletterar varandra

Låt oss anta att Qumulo har löst problemen med fillagring, vilket kunder inom data- och filintensiva verksamheter vittnar om. I Sverige finns till exempel kunder som jobbar med stora mängder bilder och tillverkande företag som har sensorer som genererar enorma mängder data. Men hur ska ett litet företag som Qumulo, med drygt 500 anställda över hela världen, nå ut med sina lösningar?

Det går att nå stora vinster inom ett område där utvecklingen ärligt talat stått still under väldigt många år.

Anna Winberg, produktchef på HPE
Anna Winberg, produktchef på HPE.

Här kommer HPE in i bilden. Genom att kombinera den avancerade mjukvaran med hårdvara från HPE kan de leverera nyckelfärdiga lösningar som lagrar och hanterar data oavsett form, enklare och smidigare än någonsin tidigare. HPEs motivation för samarbetet är så klart Qumulos expertis och produkter:

– Qumulo ligger i framkant inom fillagring. Vi kan inte göra allt själva, utan fokuserar på det vi är bäst på. Vi tillför våra servrar med högsta kvalitet och marknadsledande säkerhetsfunktioner, vårt återförsäljarnät och vår support. Och det går att köpa lagringslösningen som en tjänst, säger Anna Winberg, produktchef på HPE i Sverige.

Hur stora lagringslösningar handlar det om?

– De minsta systemen hanterar 80 terabyte. Den översta gränsen är nio exabyte. Det finns exempel på kunder som lagrar flera hundra miljarder filer, säger Petter Edin.

Den kanske främsta potentialen i en lösning som den Qumulo och HPE erbjuder är att det går att nå stora vinster inom ett område där utvecklingen ärligt talat stått still under väldigt många år. Och ju mer data som genereras desto mer kommer behoven av smartare, enklare och framförallt lättillgängligare data management verktyg att efterfrågas.

Data är som bekant det nya guldet. Men när upp mot 90 procent av all världens data är ostrukturerad gäller det att ha rätt system som kan hantera datan så att man får ut det fulla affärsvärdet.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related