Så kommer as-a-Service-trenden påverka framtidens affärer

Digitalisering, Intel Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 7 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Covid 19-pandemin har lett till ökad efterfrågan på as-a-Service-tjänster, främst infrastruktur (IaaS) och mjukvara (SaaS). Tjänstemarknaden inte bara växer utan kommer också förändras med tiden. IDC spår att nya tjänster utvecklas kring hybrida molnplattformar och att leverantörer utvecklar samarbeten i olika ekosystem för att säkra leverans, säkerhet och integration.

Enligt IDC har tillväxten på publika moln varit mellan 20–30 procent per år. Samhällsförändringarna orsakade av Covid-19-pandemin driver på efterfrågan av aaS ännu mer. Det gäller inte minst infrastruktur som tjänst (IaaS) som förväntas att växa med 40 procent i Sverige under 2020. Trenden ser liknande ut för mjukvara, Software-as-a-Service (SaaS).

Det finns flera orsaker bakom denna utveckling. Idag vill inte företag eller organisationer binda kapital i IT infrastruktur, de vill konsumera plattformar och tjänster för att förbättra sina balansräkningar samt förbättra sina ledtider mot verksamheten. Den allmänna osäkerheten på marknaden spelar också in eftersom företag har blivit mer försiktiga och inte vågar investera.

Även distansarbetet, som har ökat med anledning av pandemin, har gjort det både lättare och säkrare att gå till molnet. IaaS passar helt enkelt distansarbetet och det distribuerade arbetssättet mycket bättre än traditionella lösningar.

Det viktigaste fördelarna med att konsumera IT som tjänst handlar inte om en plats – on eller off prem – utan om upplevelsen man får när man köper IT som tjänst.

Lars-Eric Jansten, affärsutvecklare Greenlake, HPE Pointnext Services.

Den digitala transformationen har, stärkt av den blixtsnabba utvecklingen av as-a-Service-konceptet, förändrat sättet som vi gör affärer. Alla företag måste vara flexibla, snabba och lyhörda mot både kundernas och marknadens krav – annars kommer konkurrenterna att köra förbi.

Digitaliseringen har gått så snabbt att det är svårt att tänka sig en annan konsumtionsmodell – vare sig det gäller att som privatperson gå tillbaka till att köpa cd-skivor istället för att lyssna på musik via streamingtjänster, eller att alla företag världen över ska driva egna serverhallar med egen personal.

Läs mer här om hur HPE Greenlakes molntjänster kan accelerera er digitala transformation

Infrastruktur för alla en del av trenden

Enligt Martin Sundblad, analytiker på IDC, drivs as-a-Service-utvecklingen av två saker. Dels den starka kopplingen mellan digitala och fysiska tjänster, som gör att det blir lättare att skapa paketeringar som är tjänstefierade. Dels aktiemarknaden eftersom företag tenderar att få en högre värdering om de har stadiga abonnemangsliknande intäkter.

Tjänstefieringen innebär många fördelar. Kostnadsbesparing är förstås en men även kapacitet är ett viktigt argument. Det är betydligt lättare att skala produktionen upp eller ned, beroende på kundernas efterfrågan, med hjälp av flexibiliteten som as-a-Service erbjuder.

Lars-Eric Jansten, affärsutvecklare Greenlake, HPE Pointnext Services.
Lars-Eric Jansten, affärsutvecklare Greenlake, HPE Pointnext Services.

– Vi ser att allt fler företag har gått över till jobba mer datadrivet vilket också innebär ett ökat behov att nyttja möjligheterna med att konsumera sin infrastruktur som tjänst och skala upp och ned efter behov, säger Lars-Eric Jansten, affärsutvecklare Greenlake, HPE Pointnext Services.

– Arbetslaster behöver en annan flexibilitet, behöver hanteras på ett dynamiskt och effektivt sätt för att IT ska kunna snabbt svara upp till en oförutsägbar efterfrågan. När data blivit företagets största tillgång behöver också infrastrukturen som ska hantera informationen möta behoven på ett säkert och lättillgängligt sätt vilket vi ser till att vår as-a-service modell gör, så väl on-prem som off prem.

Att utveckla en egen infrastruktur är som bekant inte heller något enkelt projekt, utan kräver mycket kunskap och resurser. Den måste dessutom vara säker.

As-a-service-trenden har lett till en allmän tillgång till högkvalitativ infrastruktur. Bara för tio år sedan kunde hårdvara bli en stötesten i projekten. Företag var tvungna att beställa allt flera månader i förväg och varorna skeppades oftast från andra sidan av världen. Vi har med andra ord gått ifrån en hårdvarubrist till att hårdvaran finns en knapptryckning bort.

Man kan därför säga att aaS har ”demokratiserat infrastruktur” eftersom det idag varken krävs stora investeringar eller omfattande kunskap för att få tillgång till modern, säker och uppdaterad IT.

När IT-avdelningarna konsumerar infrastruktur istället för att köpa hårdvara, hanterar snarare än administrerar och styr snarare än stödjer IT-försörjningen har både tid och arbetskraft frigjorts. Den här tiden och arbetskraften kan nu istället användas för att utveckla företagets affär.

Webcast: Bring the cloud experience all the way to your most demanding data

IaaS är inte färdigutvecklat

IaaS har också givit företag tillgång till kapacitet som de inte hade förut. Samtidigt har komplexiteten ökat när det gäller att hantera data som finns både på egna servrar och i det privata samt publika molnet. När företag kan köpa hela lösningen som en tjänst kan de glömma allt var komplexitet heter och istället fokusera på sin egen kärnverksamhet.

– Det viktigaste fördelarna med att konsumera IT som tjänst handlar inte om en plats – on eller off prem – utan om upplevelsen man får när man köper IT som tjänst. Kriterier som IT–säkerhet, performance och compliance driver dom flesta företag och organisationer till att bygga en hybrid IT-plattform. Det vill säga med IT-konsumtion i en kombination av ett publikt moln, hos en IT partner eller i ett eget datacenter, säger Lars-Eric Jansten, affärsutvecklare Greenlake, HPE Pointnext Services.

Han fortsätter:

– En utmaning kan då bli att få en överblick av sin IT. En bra lösning bör därför innehålla att kunna konsumera IT i dessa olika scenarier och dessutom förmågan att kunna hantera olika arbetslaster med god överblick av konsumtion, performance, compliance et cetera.

Enkla och förutsägbara tjänster kommer att bli nyckeln för både små och medelstora företag.

Martin Sundblad, analytiker på IDC.

Kommer då denna utveckling att fortsätta i lika snabb takt även i framtiden? Enligt IDC:s analytiker håller trenden mot det publika molnet på att mogna.

– Företag har blivit bättre på att avgöra vilken typ av data man ska lägga på vilken plats utifrån vilken lösning som ger mest nytta. Det leder till att en del data flyttas tillbaka från molnet till företagets egna servrar. Även faktorer som it-säkerhet och GDPR kommer påverka den här utvecklingen, säger Martin Sundblad.

I takt med att IT-marknaden växer kommer den att förändras. Företagen som tillhandahåller molntjänster kommer framöver att särskilja sig allt mer från varandra. Dessutom, spår IDC:s analytiker, att fler partnerskap bildas liksom ekosystem av samverkande molntjänstleverantörer. Detta stöttat av de stora leverantörerna av plattformar, tjänster och program som hjälper till för att säkra leverans, säkerhet och integration.

Vad gäller IaaS är tekniken inte färdigutvecklad ännu, menar Martin Sundblad.

– Vi kommer att se fler tilläggstjänster utvecklas kring publika moln för att förenkla dem för användarna. Enkla och förutsägbara tjänster kommer att bli nyckeln för både små och medelstora företag.

Att datamängderna väntas fortsätta växa kraftigt påverkar också.

– Edge-tekniken kommer att växa vilket gör att företag kan bearbeta en större mängd data närmare källan. Även molnleverantörerna kommer att anpassa sig till detta och börjar erbjuda olika hybridmodeller som utnyttjar edge-teknik för att minska datamängderna som skickas till molnet, avslutar Martin Sundblad.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related