Anna Granö, VD på HPE Sverige: ”Egenskapen framtidens ledare måste ha”

Arkitektur, Möt HPE Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Anna Granö, Hewlett Packard Enterprise Sverigechef, tillbringade en vecka i Las Vegas med en handfull av Sveriges mest framstående kvinnliga företagsledare. Hon hade flera insikter med sig om framtidens ledarskap och hade tid att fundera på digitalt och konstant förändring. Verkligheten är redan idag komplex för företagsledare. Så hur ser den ut i en nära framtid och vilka egenskaper behövs för att framgångsrikt navigera sig bland ekosystem och datasjöar?

I en värld som förändras i ett accelererade tempo är det en egenskap som sticker ut menar hon.

– Det som avgör om du lyckas eller inte är disciplinen att hålla dig uppdaterad. Utöver det behöver du reflektera över hur förändringar i både teknik och beteende påverkar din egen affär.

Nästa steg, menar Anna Granö, är att kommunicera, förklara och diskutera med ditt team vart framtiden är på väg och ta in de nya dimensionerna i affärsplaneringen.

– Under resan i Silicon Valley funderade jag över vad det är som egentligen hindrar de flesta ledare att göra det här och svaret är kort och gott tid. De allra flesta är så upptagna med det dagliga och prioriterar inte det som ligger lite längre fram. Men det är just det här som i allt högre utsträckning kommer att skilja framgångsrika ledare från resten.

Så hur kan du nå igenom och få air-time för att berätta var framtiden är på väg?

”Skillnaden är att utvecklingen nu går så snabbt”

I sig är det här inte nytt. Ledare som är duktiga på att planera framåt har länge haft en fördel. Skillnaden är att utvecklingen nu går så snabbt. Det räcker inte att uppdatera sig någon gång i halvåret. Nu blir det kritiskt att ta in det nya, både i affärsplaneringen och i kommunikationen, i den egna organisationen.

– Men det måste även nå ut till partners och kunder. Så hur kan du nå igenom och få air-time för att berätta var framtiden är på väg? Hur får du organisationer att prioritera det här när så många ägnar all tid åt att springa runt och exekvera i nuet?

Anna Granös metod är att jobba med kalenderbokningar som hon håller strikt på. Uppdatering och reflektion måste ha en hög prioritet och är ingenting som hon flyttar på lättvindigt.

– Det kräver planering och struktur för att tänka framåt. Att kommunicera kräver också mycket disciplin men jag är övertygad om att de ledare som behärskar det här är de som kommer att lyckas bäst.

Disciplin en nyckel

Själv har hon bokat av varje måndag förmiddag och ett block varje fredag för förberedelser. Varje kvartal håller hon workshops med ledningsgruppen med fokus på reflektion och ”lessons learned”. Det är här kursen ändras och gruppen funderar över vad som funkar och vad som behöver göras annorlunda.

– De här kursändringarna måste organisationen också vara anpassade för. Det går inte att behålla stelbenta processer och strukturer när världen förändras runt omkring. Då blir du snabbt en rundningskon.

Vår strategi är att vara en del av ett ekosystem och vara noga med vilken roll vi har i det här systemet.

HPE har över flera års tid därför jobbat med att göra sig själva mindre, mer agila och plattare. Syftet är att bli snabbare som organisation och kunna agera fort på förändringar.

Vår strategi är att vara en del av ett ekosystem och vara noga med vilken roll vi har i det här systemet. Det är extremt viktigt att du är tydlig med vad du gör och inte gör och att se till att din egen produkt eller tjänst går att integrera med andras.

Nytt sätt att se på talanger

Ekosystemstänket finns även med i hur vi bör se på talanger, menar Anna Granö. Tiden är förbi när du har samma kollegor i 20 år. I stället ska fokus på att vara mer öppen och dela resurser.

– Som person innebär det här att du måste bygga upp ditt eget brand, din profil och nätverk. Det måste vara tydligt vilket värde du tillför och att du tar eget ansvar för att din kompetens hela tiden är relevant. Det går inte längre sätta dig på en stol och säga att du är ekonom i 20 år.

Så om vi blickar framåt, och det behöver inte vara så långt framåt, så ser vi att både utmaningar och lösningar kommer att bli ännu mer komplexa. Det här beror i första hand på den exponentiella teknikutveckling vi ser och leder till att ledarskapet måste vara holistiskt.

– Tänk på allt som system. Om du har problem kan du inte fixa det genom att göra en enskild aktivitet. Du måste se helheten och grundorsakerna. Det viktiga är att se hur hela flödet fungerar, genom ekosystemet hela vägen till slutkund. Det här kräver såklart reflektion, att ta ett steg bak och blicka framåt, och det är något som framtidens ledare avsätter tid för. Det är helt avgörande, avslutar Anna Granö.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related