HPE Digital Learner: Vidareutbilda dig – digitalt och individanpassat

Karriär, Möt HPE Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Att vidareutbildning och inlärning av nya färdigheter är något som du bara gör ett par gånger under karriären stämmer inte längre överens med verkligheten. Nuförtiden ställs helt andra krav på ett kontinuerligt lärande. Idag vill varje individ snabbt kunna skaffa sig nya kunskaper när de behövs, och arbetsgivaren måste säkerställa att utbildningen finns tillgänglig var som helst, när som helst.

Digitaliseringen av såväl företag som samhället i stort har som bekant ökat i snabb takt och den rådande Covid-19-pandemin har ökat hastigheten på transformationen ytterligare. Troligtvis har det även bidragit till att kravet på ständigt lärande blivit mer aktuellt nu än någonsin tidigare, inte minst inom it-branschen.

HPE Digital Learner är ett webbaserat, prenumerationsbaserat utbildningsprogram som gör det möjligt att på ett effektivt sätt låta företag höja den interna kompetensnivån oberoende var deras anställda befinner sig. Det innebär att du som individ kan skaffa dig de kunskaper som du behöver för att bidra till ditt företags utveckling, och det på ett effektivt sätt i ett digitalt format.

Anställda som har en möjlighet att utveckla sig själva blir mer inspirerade och motiverade i sitt arbete.

Ted Åkesson, Education Manager Sweden på Hewlett Packard Enterprise.

Läs mer om HPE Digital Learner här

Någon som vet en hel del om Digital Learner är Ted Åkesson. Han är Education Manager inom den svenska Point Next-organisationen på Hewlett Packard Enterprise.

Varför, skulle du säga, är det så viktigt att fortsätta att utbilda sig?

– Vi har märkt att utbildning är otroligt viktigt för företag som vill kunna påvisa och säkerställa att deras anställda har rätt kunskap och kompetens rent organisatoriskt. Vidareutbildning och personlig utveckling är även något som tilltalar företagets personal. Det säger sig självt att anställda som har en möjlighet att utveckla sig själva blir mer inspirerade och motiverade i sitt arbete. Känner personalen att arbetsgivaren satsar på deras utveckling ökar förtroendet. Samtidigt minskar risken att företaget tappar värdefull kompetens till konkurrenter, säger Ted Åkesson och fortsätter.

– Kompetensutveckling kan även vara en motivationsmotor och något som attraherar nya medarbetare. Det kan vara en avgörande faktor för de som värderar en arbetsgivare som erbjuder vidareutbildning högre än de som inte gör det. Rätt kompetens i bolaget är något som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. En verksamhet med hög kompetens reagerar snabbare om saker går snett, hanterar förändring bättre samt optimerar produktiviteten både organisatoriskt och tekniskt. För den anställde kan det innebära ökad trygghet i arbetet som förväntas utföras men även till ökade karriärsmöjligheter internt.    

Varför är det här en så stor möjlighet att skaffa nya kunskaper?

– Vi lever i en snabbförändlig värld där kunskap är färskvara och tid är en bristvara. Digital Learner är byggd för att anpassas efter individen i fråga och möjliggör utbildning när tid finns att tillgå, utan att användaren behöver säkra sin plats eller boka upp sina kurser långt i förväg.

Läs mer: IT-branschen allt mer attraktiv för kvinnor

– Digital Learner-portalen bygger på analys av genererad data och ger användaren en bättre överblick då den samlar avklarade utbildningar och ”badges” i en lättmanagerad vy. Här kan både den anställde och rapporterande chef tydligt följa utvecklingen och tillsammans sätta upp utbildningsmål. Med ett konstant uppdaterat material är det enkelt att själv uppdatera sina färdigheter i realtid. Utbildningarna inom HPE Digital Learner är inte bara för individer inom just IT. Det breda kursutbudet gör även DL intressant för de flesta avdelningar som behöver bygga på med ny kompetens.

Digitaliseringen har förändrat människors sätt att ta in information. Det sker mindre planerat och mer spontant, när och var som helst.

Ted Åkesson, Education Manager Sweden på Hewlett Packard Enterprise.

Om du bara fick välja en kurs på HPE Digital Learner, vilken skulle du då ta?

– Utbildning är oerhört individuellt så det är omöjligt att peka på en enda. Faktum är att det är just vår bredd av olika typer av utbildningar som attraherar våra kunder. Det är också här vi skiljer oss från en del andra konkurrenter vars utbildningar ofta är kopplade till det egna produktsortimentet. Vi erbjuder mycket mer än upplärning av våra egna produkter och den teknik som den kräver. I vår digitala utbildningsportal finns även specialistutbildningar inom den senaste tekniken och kurser inom olika digitaliseringstrender. Här finns också utbildningar för de som vill utveckla sig själv inom till exempel projektledning eller time management. Men om jag skulle tipsa om några av de kurser som är populära just nu är det de som gör dig till expert inom artificiell intelligens eller datasäkerhet. Två relevanta ämnen som är speciellt viktiga att ha koll på.

Hur har HPE förvandlat sina tjänster för att möta dagens krav på kontinuerligt lärande?

– Digitaliseringen har förändrat människors sätt att ta in information. Det sker mindre planerat och mer spontant, när och var som helst. Det har även förändrat vårt beteende när det kommer till att lära oss nya saker och sättet vi utbildar oss. En utbildning satt till ett speciellt tillfälle passar inte alla, många vill kunna anpassa innehållet efter egna behov och ta in informationen när det passar dem. Vi möter det behovet genom att erbjuda specialistkunskap som eleven i fråga själv får välja. Med vår utbildningsplattform kan vi leverera utbildningar online, anpassade efter till marknaden och kundens tidsramar. Här finns tusentals timmar utbildning som kan individanpassas efter elevens yttersta behov men även företagets behov att kartlägga och bygga på kompetensen inom bolaget, avslutar Ted Åkesson.

Tiden är förbi när du behövde avsätta fem dagar i streck till att gå en kurs. Med Digital Learner studerar du i din egen takt, när det passar dig och inom de områden som du har mest nytta av. Att du dessutom kan utbyta kunskaper med studiekamrater i en global gemenskap tillför den så viktiga sociala aspekten till lärandet.

Att vara nyfiken och vilja lära sig nya färdigheter sägs hjälpa till att hålla dig frisk. Eftersom kunskap är en färskvara håller du dig också uppdaterad vilket gör dig relevant i denna snabbföränderliga tid, samt att det kan öppna dörrar till nya möjligheter i framtiden.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related