HPE:s Stina Häggblad vill se hållbarhet överst på agendan

Hållbarhet, Möt HPE Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

HPE har under många år haft som ambition att vara en pionjär inom hållbarhet. Ett område där ledartröjan inte handlar om att vinna över någon annan, utan om att visa vägen så att alla tar så stora och snabba kliv framåt som möjligt. ”Frågor som rör klimatet och rättvisa kräver att vi jobbar tillsammans, och vi behöver etablera nya ekosystem för samarbete och kunskapsöverföring”, säger Stina Häggblad som arbetar som partnersansvarig på HPE.

Det var efter att Stina Häggblad hade läste en intervju med Anna Granö, tidigare vd för HPE i Sverige, där hon bland annat lyfte fram behovet av fler kvinnor i teknikbranschen, som Stina bestämde sig för att ta en kontakt. De sågs över en lunch, Anna berättade om HPE:s historia och hur de jobbar idag. Bilden av ett ansvarstagande företag som befinner sig på en spännande resa växte fram, och det ville Stina vara en del av.

– Jag tycker att det är coolt att HPE redan från starten i garaget i Palo Alto har varit ledande inom teknik och innovation, och samtidigt varit ett företag hjärta och en kraft för det goda. Ett färskt exempel är att vi var först med att utveckla det etiska användandet av AI.

Stina Häggblad

Strategi för hållbarhet

HPE arbetar metodiskt med hållbarhet och har sedan flera år en affärsstrategi för socialt ansvar som kallas ”Living Progress”. Strategin beskriver hur företaget skapar hållbara och rättvisa IT-lösningar i en alltmer datadriven värld. Dels handlar det om att driva en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, dels att investera i människor och agera med integritet. HPE har tuffa hållbarhetsmål och har minskat sina operativa utsläpp varje år sedan 2017.

– Jag utmanar mina kollegor att träna in en hisspitch om vårt hållbarhetsarbete och att dela med sig av den på samma självklara sätt som vår affärsstrategi. Vi är ett företags som går i bräschen, men vi behöver sticka ut hakan och berätta om det mer.

Stina berättar att skillnaden i mognadsgrad i hållbarhetsarbetet hos de kunder och partners hon och kollegorna möter är stor, men att trenden pekar mot att fler blir alltmer medvetna. Det innebär att de ställer högre krav på transparens, som exempelvis att en leverantör kan redovisa tillverkningsprocessen av alla ingående komponenter, och hur utrustningens livscykel ser ut. Kunder önskar också i en allt större utsträckning att återförsäljare och leverantörer ska ta en rådgivande roll även inom hållbarhet.

– Många vill ha stöd i processen att upphandla ett energieffektivt datacenter; ett område där det finns stora besparingar att hämta hem.

Lyft in hållbarhetsfrågan tidigt i processen

Just vid ett större omtag av IT-miljön är det ett utmärkt tillfälle att accelerera hållbarhetsarbetet då teknikutveckling går framåt snabbt. Mer kraftfulla servrar öppnar upp för energibesparing då antalet kan reduceras, och det går ofta att effektivisera genom att köpa vissa delar av miljön som tjänst.

– Kunder som konverterar till HPE GreenLake-lösningar, och en ”as a Service-modell”, ökar både nyttjande och effektivitet. Vi har sett kunder som har minskat elförbrukningen med sjuttio procent som ett resultat av att de köper kapaciteten som tjänst. Besparingen kommer dels från en modernisering av utrustningen, dels från en ökad nyttjandegrad då man undviker överprovisionering.

En utmaning i det praktiska hållbarhetsarbetet är att IT-investeringar och hållbarhetsinitiativ ofta budgeteras separat. Därför är det viktigt att börja tidigt och involvera andra avdelningar för att exempelvis möjliggöra en hållbarhetsinvestering som en del av det nya datacentret.

– En investering som minskar klimatavtrycket kan innebära en högre kostnad initialt, men leder ofta till en besparing på sikt.

Det är viktigt att tänka hållbarhet vid de stora investeringarna, men Stina framhåller att hållbarhetsarbetet behöver vara en del av varje beslut vi fattar i vardagen. För att lyckas behöver företag och organisationer utmana sig själva och varandra. De behöver etablera interna och externa ekosystem för kunskapsöverföring och aktivt arbeta för ökad medvetenhet, ansvarstagande och beteendeförändring.

– Hållbarhet är ett praktiskt förändringsarbete som kräver att vi sänker garden inför varandra och kavlar upp ärmarna. Hållbarhetsagendan är också viktig för kompetensförsörjningen. Dagens unga människor ställer en annan typ av krav än jag gjorde när jag sökte mitt första jobb. För dem är det viktigt att deras värderingar stämmer överens med hur arbetsgivaren agerar i praktiken. Så vi behöver visa att vi lever som vi lär.

Är du redo att ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå?

Hur kan du bidra till en hållbar utveckling av IT? Är det värt att köpa egen utrustning eller är en tjänst alltid ett mer hållbart alternativ? Hur säkerställer du att den tjänst du köper produceras på ett hållbart och ansvarstagande sätt? Hur mycket datacenterutrustning har ditt företag? Var finns den och hur ser dess livscykel ut? Hör av dig så ses vi och pratar!

Ladda gärna ner vår senaste HPE Living Progress report och se hur vi på HPE skapar hållbara och rättvisa IT-lösningar i en alltmer datadriven värld.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related