Ai

Vi vet at kunnskap er lik verdi, og vi mennesker er omgitt av en stadig økende mengde verdifulle data som bare venter på å bli behandlet og utnyttet. Men når datamengden blir for stor og uhåndterlig for oss, trenger vi hjelp av kognitiv teknologi, maskinlæring og kunstig intelligens. Ved å ta i bruk maskinenes intelligens kan vi omgjøre den store informasjonsmengden til innsikt som i sin tur fører til at vi mennesker kan fatte bedre beslutninger.