Digitalisering

Vi vet jo at digitalisering ikke er noe nytt – det har vært der like lenge som IT-bransjen. Det som derimot er nytt, er at det skyller en ny digitaliseringsbølge over oss. Å digitalisere hele eller deler av virksomheten har rett og slett blitt den nye drivkraften for mange foretak.  Spørsmålet er hvordan kan man på best mulig vis utvikle seg for å holde tritt?  Uansett om det dreier seg om å automatisere prosesser, forbedre digitale samarbeidsplattformer eller jobbe mer databasert. Det å investere i ulike digitaliseringsløsninger og innovativ teknologi har kommet høyere opp på agendaen.  Bak kulissene står markedets maskinvare- og programvareleverandører – og de er fullt opptatt med å imøtekomme behovene og levere det som trengs til hvert enkelt foretaks digitaliseringsprosjekt.