Sikkerhet

IT-sikkerhet må tilpasses lynraskt. Nye trender og teknologier innebærer nye muligheter, men også nye trusler, farer og komplikasjoner. Sikkerheten står i sentrum ved alle andre store teknologiske endringer og må derfor alltid tas med i beregningen i alle prosjekter. Tilliten til sikkerhetsteknologi er høy, særlig hos driftssjefer og ledelsen, men hvor beskyttet er man egentlig som virksomhet?  Organisert IT-kriminalitet er for lengst en etablert industri. Når angrepene vokser i antall og blir mer avanserte, kreves det sikkerhetsrutiner og avanserte systemer som både kan beskytte og motvirke. Det kreves også at foretakene og organisasjonene tilpasser seg etter de til enhver tid gjeldende sikkerhetstruslene, for de inntar stadig nye former og lusker bak hvert hjørne.