Skyen

«Cloud computing» eller «skyen» er ikke en destinasjon – det er en reise, med mange fordeler underveis.

Det finnes en rekke ulike skytjenester, men alle har som mål å tilby foretakene fleksibilitet, slik at de kan nå sitt unike mål på den måten de selv ønsker. Her dreier det seg om å finne en balanse mellom det å være rustet i dag, ved raskt og fleksibelt å kunne opp- og nedjustere kapasiteten med et tastetrykk, og det å legge til rette for innovasjon og fremtidige muligheter senere.  Hensikten med skyen er også å fjerne begrensninger, slik at man kan konsentrere seg fullt ut om kjernevirksomheten istedenfor å bruke tid til administrasjonsoppgaver. Først når man får muligheten til å bruke dataene som genereres, på en rask, smidig og kostnadseffektiv måte, blir skyen det verktøyet det er ment å være.