6 beste tips for digitale ledere

Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Bedriftsledere over hele verden skifter nå fokus på digital forretningsutvikling, viste en fersk undersøkelse fra Gartner. Her er seks tips som vil hjelpe deg med å gjøre overgangen.

Veksten er fortsatt topp prioritet for bedriftsledere i 2018 og 2019, ifølge en ny undersøkelse av Gartners forskningsbedrift. Men som tradisjonelle vekstmetoder blir stadig vanskeligere å implementere, blir ledelsens fokus skiftet til vekst gjennom digital forretningsutvikling.

Sammen med andre prioriterte områder, som fornyet strategi, samarbeid, oppkjøp, IT-investeringer, og spesielt i digital transformasjon, gir dette en svært potent men uforutsigbar cocktail.

Sabine Sauter
Sabine Sauter, Administrerende Direktør hos Hewlett Packard Enterprise Norway

For å lykkes trenger organisasjonen et sterkt digitalt og innovativt lederskap. Evnen til å konvertere enkeltpersoner og bedrifter vil bli viktigere, og det stiller svært høye krav til lederegenskaper for forretningsutvikling og evne til å støtte enkeltpersoner i konvertering og fornyet og forbedret kompetanse. Derfor må styrkrefter, ferdigheter og andre forhold for slik rebalans styrkes betydelig.

Men hvilke kvaliteter er avgjørende for deg som fører en digital transformasjon?
– Digital transformasjon kan ikke styres som et standardprosjekt, men det må gjennomsyres i DNA til alle spillere i organisasjonen. Og mens IT spiller en avgjørende rolle i digital transformasjon, kan dette ikke bare være IT-ledet: Husk at digital transformasjon skal endre måten vi kommuniserer og handler eksternt og internt; den endrer inntektsstrømmer, og til syvende og sist endrer den måten vi driver forretninger på. Så mens emnet må diskuteres på styre- eller ledernivå, er det avgjørende å finne en måte å involvere en større gruppe av aktører og beslutningstakere, sier Sabine Sauter, Administrerende Direktør hos Hewlett Packard Enterprise Norway.

Transformasjonen omfatter mange deler som må kobles, fra hard teknologi til myke verdier som ledelse, åpenhet, kommunikasjon og partnerskap. 

Seks tips for digitale ledere

1. Basert på brukeropplevelse

Et svært sentralt aspekt ved vellykket tilbakestilling er å starte fra brukerens opplevelse. I mange organisasjoner er denne tilnærmingen langt fra åpenbar. Interne prosesser og strukturer setter agendaen, som ikke er konkurransedyktig eller effektiv.
– Dette problemet må klart styres av ledelsen, og det handler både om å levere enda bedre tjenester til nåværende brukere og å finne nye.
Det krever en dyp forståelse av brukerne og muligheten til å koble dette med teknologi og andre aktiviteter, enten private eller offentlige. Og da må alle avdelingene involveres for å få et bedre innsikt i dette, mener Sauter.

2. IT og forretning må fungere som et lag

Dette innebærer nært dialog mellom virksomheten, og spesielt forretningssiden, og IT. CIO og CTO trenger å bryte siloer som mange IT-bedrifter lever fortsatt i, der nettverk, servere og lagring jobber i separate lag. Nå må de begynne å jobbe veldig nært med virksomheten.
– I organisasjoner med en lang arv er det ikke gjort øyeblikkelig. Det blir friksjon, og noen ting går ikke som ønsket. Men samtidig er det absolutt nødvendig, og det er mange eksempler på hvor denne forandringen fant sted på en veldig god måte.

3. Det er ok å mislykkes

Dette peker på et viktig kulturelt aspekt av en digital transformasjon, som inneholder mange usikre faktorer.
Det må være lederskap basert på det faktum at det er greit å mislykkes. Det er basert på to ting. For det første handler det om teknologisk utvikling, som går så fort at det er umulig å forutsi markedet i noen år framover. Det handler også om at i stort sett alle organisasjoner måtte jobbe hardt, og tør å prøve nye ideer. Noen ideer vil lykkes og andre vil mislykkes, og det er helt ok.

4. En god partner – både internt og eksternt

Denne innstillingen og kulturen må ikke bare etableres internt. I dag jobber mange bedrifter i stor utstrekning med eksterne partnere som også inngår i transformasjonen og må inkluderes. Dermed inkluderer ikke digital ledelse bare din egen organisasjon. Dine partnere må bli med på toget. Hvis de ikke har evnen eller vilje til å endre, må du adressere det.
– Det er eksempler på selskaper som er hindret i stedet for støttet av deres partnere i en digital transformasjon. Det er selvsagt helt ødeleggende. Som leder må du se og fange dette direkte. En god partner forstår, inspirerer og støtter deg i denne turen.

5. Forenkle og fokusere virksomheten din

Ettersom at reisen har tatt av, hvor tempoet bare ser ut til å øke, og vi kan regne med mange skarpe kurver, trenger bedriften din oppmerksomhet. Du har ikke lenger råd til å være forsiktig i tilbudet ditt og unngå å velge en måte. HPEs egen transformasjon er et godt eksempel, fra ett stort selskap med en flora av produkter og tjenester til ett som er mindre og mer fokusert.
– Vi har vært modige, solgt av deler av selskapet og kjøpt mindre selskaper for å styrke vår nye fokuserte strategi. Det er på grunn av dette at vi fortsatt er en av verdens ledende teknologibedriftene.

6. Hybrid – som en person, i organisasjon og systemer

Det er ingen små krav til digitalt lederskap. Du må ha ferdigheter på en rekke områder og forståelse av både tekniske utvikling og forretningsaktiviteter.
– Det er en hybrid person som er en god leder; en som er dyktig med å kommunisere og som forstår hva som kreves for å endre en organisasjon. Noen som er lidenskapelig. Det er ingen sprintløp dette handler om. Det er mulig å reflektere, sette en klar retning, og fungere som en hare som setter takten i racingkonkurranser. Forskjellen er at du ikke kan hoppe av, du må holde lederskapet helt, sier Anna Granö, Country Manager hos Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Hybrid passer ikke bare inn i de personlige egenskapene en digital leder burde ha. Dette gjelder også for organisasjonen som helhet, hvor blandede lag med ulike kompetanser er en suksessfaktor og hybrid IT-miljøer som er tilpassbare og kontinuerlig optimalisert etter brukernes behov, er avgjørende for suksess.

Ledelse og styring for en trygg og verdiskapende transformasjon av samfunnet som helhet må styrkes vesentlig. Vi håper disse seks tipsene er inspirerende og vil lede deg som digitale ledere til å ta neste skritt i din egen og din organisasjons digitale transformasjon.

Kilder:
Gartner Survey avslører at konsernsjefsprioriteringer skifter til å omfavne digital virksomhet

Kunstig intelligens i svensk virksomhet og samfunn – sammendrag (pdf)


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related