Nå kan bedrifter i alle størrelser digitalisere i superfart

Analytics, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De økte datamengdene i kjølvannet av digitaliseringen skaper nye muligheter for datadrevet innsikt og innovasjon, men øker samtidig behovet for rask prosessorkraft. HPE tilbyr nå tjenestebasert superdatakraft for alle.

Det siste årets hendelser viser virkelig hvor langt den teknologiske utviklingen har kommet. Den hurtige utviklingen av koronavaksinen hadde ikke vært mulig for 5–10 år siden. Og den enorme prosessor- og analysekraften som ble benyttet til dette, kommer også til nytte på en rekke andre områder. Det er ingen overdrivelse å si at den gjør verden bedre.

Thomas Kraft, HPE
Thomas L. Kraft, sjef for Norge i HPE

– Forskning på Alzheimer er et godt eksempel på hvilke muligheter moderne teknologi gir. Selvkjørende biler er et annet. Den avanserte teknologien som vi lenge har pratet om som en fremtidsvisjon, er nå faktisk tilgjengelig, sier Thomas L. Kraft som er sjef for Norge i HPE.

Den avanserte teknologien som vi lenge har pratet om som en fremtidsvisjon, er nå faktisk tilgjengelig.

Thomas L. Kraft, sjef for Norge i HPE

Fellesnevneren for de aller fleste nye og endrede bruksområder er data. Veldig mye data. Det er takket være dataanalyse og simuleringer at forskerne kan utvikle vaksiner mot nye sykdommer mye raskere nå enn før. All forskning og utvikling vil bli påvirket og fremskyndet av mulighetene dagens teknologi gir.

Men dataanalyse er også viktig for de daglige beslutningene som tas i de fleste bedrifter og organisasjoner. Og jo bedre tilgang til datakraft de har, desto bedre mulighet har de til å drive innovasjon og gjøre endringer.

Klikk her for å laste ned HPEs whitepaper: «Accelerated outcomes, financial value on your terms»

Samarbeid skaper nye muligheter

HPE er et av selskapene som står i frontlinjen for denne utviklingen. Det som skiller HPE fra kanskje alle konkurrentene, er den enorme bredden de har i sortimentet – kombinert med en stor dybde innen en rekke teknologiområder. Denne bredden og dybden muliggjøres av samarbeid med infrastrukturpartnere som for eksempel Intel. I tillegg har de et økosystem som innbefatter både kanalpartnere og egne konsulter.

HPC («high performance computing»), eller «superdatamaskiner» som det litt unøyaktig kalles, er et av områdene HPE driver med. Det handler om den maskin- og programvaren som ligger til grunn for alle beregningene og analysene som kreves i moderne bruksområder, slik som for eksempel den raske utviklingen av vaksiner og forskningen på Alzheimer, men også arbeid med økt holdbarhet og utvikling av smartbyer.

 I bunn og grunn handler det om å kunne hente ut kunnskap og innsikt av dataene man har til rådighet, slik at man kan utvikle forretningene og hevde seg i en tøff konkurransehverdag.

Behovet for data og dataanalyse, samt de tilknyttede teknologiske løsningene, gjelder ikke bare på spesialiserte områder. All forskning og utvikling vil bli påvirket og fremskyndet av mulighetene dagens teknologi gir – kunstig intelligens, maskinlæring og mønstergjenkjenning er noen av områdene som er forbundet med HPC.

Og i den raskt voksende digitale økonomien er det helt avgjørende at bedriftene kan drive produkt- og forretningsutvikling raskt – helst superraskt. I bunn og grunn handler det om å kunne hente ut kunnskap og innsikt av dataene man har til rådighet, slik at man kan utvikle forretningene og hevde seg i en tøff konkurransehverdag.

Les mer: Nå kan selskaper i alle størrelser digitalisere i superhastighet

Økte krav til edge-løsninger

Innen alle virksomheter er trenden tydelig: Stadig mer data genereres i nærheten av brukerne og utstyret, selv om de ofte håndteres og analyseres i datasentre. Og størsteparten av dataene vil bli værende der de genereres. Dette stiller krav til at edge-løsninger i utkanten av nettverkene kan håndtere og analysere dataene.

Edge handler ikke bare om IoT-enheter, men om alle situasjoner der det er prosessorkraft og lagringskapasitet nær brukerne og virksomhetene. Det blir stadig viktigere at infrastrukturen holder hele veien ut til utkanten av nettverkene hvor dataene genereres.

– Iblant må utstyret tåle ekstrem varme og kraftige støt. Dessuten kreves det 5G for å imøtekomme den nødvendige kommunikasjonen, sier Pål Gade Halvorsen, som er HPEs sjef for hybrid-IT i Norge.

Dessuten er det ofte for lite plass til edge-løsningene, som altså blir viktige med tanke på dataanalyse- og HPC-bruksområder. Det blir for tungvint og tar for lang tid å sende alle dataene fra edge-installasjonene til datasentre med superservere. Sortering og analyse av data må derfor i stor grad skje med edge-løsninger, før resultatene av analysene deretter sendes til datasentrene.

Alt kan bli tjenestebasert

For at det skal bli smidig å bruke moderne maskin- og programvareløsninger som HPC, stilles det også krav til forbruksmodellene og hvordan løsningene leveres.

Trenden med tjenestebaserte løsninger blir som kjent stadig sterkere. Det vil si at IT-løsninger i dag ofte leveres og benyttes i form av abonnementer på offentlige skytjenester. Dette har tidligere først og fremst gjeldt for generelle bruksområder, som for eksempel kundebehandling, og for infrastrukturtjenester. Men nå kan også avansert teknologi som HPC benyttes tjenestebasert. Det gjør at det blir enklere for alle å analysere veldig store datamengder – og drive med innovasjon «on-demand».


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related