Den smarte nasjonen – digitalisering i en massiv skala

Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

En smart nasjon gir innbyggerne høyere livskvalitet og skaper større muligheter for både mennesker og bedrifter å utvikle seg. Men da må vi se helheten og skape en visjon hvor alle deler av samfunnet digitaliseres og tilkobles. Er vi klare for det?

Industri, helsetjenester, eiendom og handel. Det er en livlig diskusjon om hvordan ulike samfunnsområder kan digitaliseres og hva er fordeler med det. Men oftest er de områdene diskutert hver for seg, til tross for at de virkelige store fordelene ved digitalisering er synlige fra et bredere perspektiv.
– Smarte bygninger og smarte byer er utrolig interessante områder, men er i praksis handler det om relativt små implementeringer, for eksempel tilkoblet parkering. Vi må også tenke på og diskutere de store innvirkningene på samfunnet som helhet, sier Patrik Nilsson, leder for Hybrid IT på Hewlett Packard Enterprise i Sverige.

Dette er hvor det smarte samfunnet kommer inn; ett begrep som symboliserer et samfunn hvor innbyggerne gjennom digitalisering får høyere livskvalitet og muligheter for folk og bedrifter øker.

Stiftelsen er en avansert og tilpasningsbar digital infrastruktur som muliggjør ressurseffektive og verdifulle tjenester til innbyggere, organisasjoner og offentlige operasjoner.
– Vi har trukket mye fiber i Sverige og har et godt utgangspunkt for infrastrukturen. Motorveiene er bygget, men det er ikke nok. Nå må vi gå inn i neste fase hvor vi som samfunn begynner å bruke teknologien fra et større og mer holistisk perspektiv. Da må vi ta et mye bredere grep om digitalisering og utvikle en visjon for en smartere nasjon, sier Patrik Nilsson.

Det offentlige er i fare for å bli knust

Trinn for trinn blir hele samfunnet datadrevet som både oss selv og våre gadgets blir mer og mer tilkoblet. Dataene som genereres av sensorer og analysert ved AI, som brukes blant annet for å fordele ressursene mer effektivt, og også skape nye tjenester som er lett tilgjengelig og personlig.

Les mer: Det finnes ingen billige skytjenester – så ikke la deg bli lurt

I privat sektor er denne utviklingen i stor grad en realitet, mens offentlige virksomheter ligger bak. Det vil sannsynligvis føre til en utvikling der innbyggere i økende grad velger private alternativer. Dette ser vi allerede innen helse, hvor digitale helsepersonell tilbyr tjenester som ikke tilbys vanligvis. For eksempel, legekonsultasjon via smart tablett hvor pasienten kan sitte hjemme i ro.
– Dette problemet må heves på den offentlige og politiske dagsorden, og vi må finne fremgang fra et bredere perspektiv. Hvordan tenker vi som en nasjon å håndtere det faktum at teknologiutvikling og digitalisering utvikler seg betydelig raskere enn våre lover?

Singapore viser veien

Langt i denne utviklingen er øynasjonen Singapore, som viste seg som har omfavnet begrepet «smart nation», klareste. Parallelt driver de en rekke prosjekter, planlegger og formulerer en strategi for veien fremover og skaper initiativer for utdanning og nye talenter.

Vivian Balakrishnan, minister ansvarlig for Smart Nation, mener at regjeringen vil fortsette å sette fokus på investeringer i infrastruktur, skape åpne plattformer, åpen deling av data, noe som gjør det mulig for individer for å forbedre sine ferdigheter og bedrifter til å omfavne den nyeste teknologien.

Les mer: Test om bedriften din er klar for den digitale transformasjonen

Spesielt handler det om å skape tjenester som er basert på å gjøre det lettere for innbyggerne. En slik tjeneste er Moments in Life som gjør det mulig for nye foreldre til å administrere og registrere barnets navn fra en app. En annen tjeneste skaper en sikker og brukervennlig digital identitet og gjøre elektroniske betalinger mer tilgjengelig.

Vi ligger bak i en viss grad, og det skyldes at digitale identiteter og elektroniske betalinger drives primært privat. Singapore ligger langt foran med strategi og plassering der de implementerer en statlig digital transformasjon, helt basert på brukere og design om den digitale infrastrukturen.

Singapore har en strategisk løsning på regjeringsnivå og er ivrig på å implementere digital utvikling fra et nasjonalt perspektiv. De har en ansvarlig minister som driver «Smart Nation» fremover og ser utdanning som et sentralt tema. Blant annet støtter de i form av stipender og et kunnskapssenter, «Center of Excellence» i kommunikasjonsteknologi og smarte systemer.

Trenger en omfattende utdanningsinnsats

Hvordan den smarte nasjonen er operert i Singapore er en stor inspirasjonskilde, sier Patrik Nilsson. Vi er i ferd med å se en stor endring i samfunnet og de tekniske forholdene er på plass i Sverige, men det er ikke nok. En omfattende utdanningsinnsats er nødvendig i store deler av samfunnet. Primært må offentlig sektor ha en dypere forståelse av hva som kan oppnås med IKT og smarte systemer.
– Vi må endre helt oppfatningen av denne kunnskapen. Det har lenge siden opphørt handel på servere og lagring. Når vi har folk i lederstillinger som ikke ser verdien av stor data og nye tjenester, så mister vi en bølge av digitalisering.

En undergruppe av disse utfordringene er diskutert i regjeringens politikk og statsvitenskap, men i Sverige er det ingen utdanning som fokuserer på hvordan det digitale samfunnet vokser. Vi trenger en bro; en utdanning der fokuset er på å bygge den smarte nasjonen, sier Patrik Nilsson.

Ingen innbygger vil føle seg utelukket

Teknologien er en fundamental komponent som gjør at digitalisering er mulig, men i utgangspunktet handler det om folket og å skape et så velfungerende samfunn som mulig. Ett mål er at alle innbyggere og næringsliv kan forvente å få tilgang til alle offentlige tjenester når som helst, fra hvor som helst via hvilken som helst tilkoblet enhet.

«Inclusive by Design» er et viktig begrep at ingen innbygger bør føle seg ekskludert fra den digitale transformasjonen. Staten skal sette folket i sentrum med en brukersentrert tilnærming, når digitale tjenester utvikles og offentlig sektor restruktureres.
– I dag er det mange som sliter med tjenester som Swish og BankID. Folk som av ulike grunner finner at teknologien fører til problemer, eller ikke gir tilstrekkelig verdi til å bruke. Disse menneskene må selvsagt også tas med i denne overgangen, sier Patrik Nilsson.

Les mer: Slik ønsker storbedriftenes it-sjefer å drive frem forretningsnytte

Det er uten tvil folk som opplever at den teknologiske utviklingen er skremmende, men utviklingen er helt nøytral og skal gjøre akkurat det den er utvikles for. Gjennom samarbeid mellom staten og det offentlige, kan innbyggere og næringsliv styre utviklingen i en positiv og ønskelig retning.

5 ting som Norge trenger å gjøre for å bli en smart nasjon

  1. Få opp digitalisering og planlegge en smart nasjon på toppen av det offentlige og politiske agenda. Dette gjelder hele landet, og det må tas som en helhet.
  2. Vi må øke kunnskapsnivået betydelig i landet. Dette krever nye utdanning som fungerer som en bro mellom statsvitenskap, kommunikasjonsteknologi og smarte systemer.
  3. Helt grunnleggende for å bygge en smart nasjon er åpne data. Dataene i våre offentlige systemer er for tiden utilgjengelig, og selv om vi som skattebetalere ‘eier’ dem, kan vi ikke dra nytte av dem. Både offentlige og private aktører trenger enkel og standardisert tilgang til disse dataene, slik at nye smarte tjenester kan bygges for å gjøre livet lettere for våre innbyggere.
  4. Maksimere kunnskapsutvekslingen. Politikk, offentlig og privat sektor må jobbe sammen og dele de beste ideene for å bygge en smart nasjon. Vi må skape en ny åpen plattform hvor problemet kan bli diskutert i en konstruktiv co-talk mellom de ulike aktørene.
  5. Folket i fokus. Den smarte nasjonen handler om at vi som innbyggere, skal kunne få enda høyere livskvalitet og at folk og bedrifter vil ha enda større muligheter til å vokse og lykkes. Dette krever at det offentlige forstår at brukere og innbyggere kommer først.

Les mer: Dette reduserer it-budsjettet uten at dere merker det


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related