Velkommen til den smarte nasjonen

Ai, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 3 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

En digitalisert smart nasjon kan gi innbyggerne høyere livskvalitet gjennom relevante og tilgjengelige tjenester.

Forestill deg at alle vannledningene våre var utstyrt med sensorer som kunne oppdage at et rør var begynt å bli dårlig, og sende ordre om reparasjon allerede før det hadde sprunget lekk. Eller at trafikklysene i byene kunne styre trafikkflyten slik at forsinkede busser hadde prioritet og kunne komme à jour med rutetabellen.

Dette er typiske eksempler på hvordan ulike funksjoner kan komme til å se ut i en fremtidig smart nasjon, og det pågår ulike pilotprosjekter rundt om i landet for å passe på at de samfunnskritiske systemene til myndighetene våre fungerer.

– En forutsetning for at vi kan implementere smarte løsninger, er at vi som nasjon digitaliseres. Vi står midt i en transformasjon hvor alle tjenestene effektiviseres og i større grad automatiseres. Dette er ett viktig steg i retning av å bli en digital nasjon og videre en smart nasjon. En smart nasjon gir alle innbyggerne tilgang til digitale tjenester på en enkel måte. Det sier Pål Gade Halvorsen, leder for Hybrid IT i Hewlett Packard Enterprise Norge.
– I dag er vi i ferd med å opparbeide en god infrastruktur i bunn, der husholdninger og selskaper har gode tilkoblingsmuligheter, noe som er en forutsetning for en digitalisering. Dette er noe som fortsatt vil ta tid, da vi er fragmenterte og kommunale beslutninger i stor grad er desentraliserte. I tillegg vil vi i større grad måtte forbedre tilgangen og bruken av all data, samt koordinering mellom myndigheter.

Rapport: Utnytt potensialet i dataene med intelligent lagring

Selvkjørende, selvlegende og selvoptimerende

HPE har skapt AI-motoren InfoSight, som kan samle inn mengder av data som deretter sendes opp i skyen. Motoren, som i dag er innebygd i de fleste av HPEs produkter, kan for eksempel brukes til å forutse når hendelser er i ferd med å oppstå og å anbefale tiltak. Dette vil bidra til at deler av vår sentrale IT infrastruktur ikke blir berørt og rammes. På sikt kan vi se for oss at en slik AI motor vil gjøre infrastrukturen vår selvkjørende og sikre oppetiden til alle våre tjenester.
– I HPE så utvikler vi ikke selve tjenestene, men vi sikrer at tjenestene optimaliseres, er tilgjengelige og er kostnadseffektive i måten de utvikles og driftes, sier Halvorsen.
– InfoSight jobber 24 timer i døgnet, tar aldri ferie og gjør heller aldri samme feil to ganger. Men det beste er simultanevnen, fordi den kan samarbeide med en hel rekke tilsvarende virtuelle administratorer over hele verden og oppdage problemer før de oppstår. Det er da infrastrukturen blir selvkjørende, selvlegende og selvoptimerende. 87 prosent av problemene som oppstår løses uten at mennesker er involvert, verken fra kunden eller oss i HPE, forteller Halvorsen.

Men det er ikke bare teknologien som må være på plass for at en smart nasjon skal fungere. Også menneskene må henge med. Halvorsen skiller mellom «digitisering» og «digitalisering», der førstnevnte illustrerer prosessen når teknologien er på plass, og sistnevnte når også menneskene er det.
– I dag har vi kommet ganske langt med «digitiseringen», men ikke like langt med «digitaliseringen». Alle som utvikler tjenester og verktøy må derfor passe på å lage intuitive tjenester som gir rask belønning, sier Halvorsen.

Podcast: How Intility Uses Intelligent Storage To Improve Business Outcomes

A discussion on how Norway-based Intility sought and found the cutting edge of intelligent storage.

Tenk på alle innbyggerne

Fremtidens helsevesen med legebesøk via nettet og AI-leger som Watson, er en stor omstilling for alle, men ikke minst den eldre delen av befolkningen.
– Som nasjon må vi ta vare på alle, og etter hvert som samfunnet digitaliseres må man kunne tilby både digitale og tradisjonelle tjenester samtidig. Det viktigste er å skape tjenester som er så enkle som mulig. Lager man en tjeneste må man tenke på alle innbyggerne fra første begynnelse. Fungerer det for en 80-åring, fungerer det for en 15-åring, mener Halvorsen.

Men hvor sikkert er det å la et samfunn hvile på et digitalt grunnlag? Og hvem har ansvaret for å etablere en infrastruktur som har stabilitet og sikkerhet?
Et digitalt samfunn må også håndtere spørsmål som demokrati, sikkerhet og forsvar: digitale angrep utenfra er allerede en virkelighet.
Parallelt med dette er det også nødvendig å ta med i beregningen en utvikling der datamaskiner holder på å bli smarte.
– Hittil er det mennesket som har programmert datamaskinen. For en fremtidig datamaskin snakker vi bare om hva den skal oppnå, og deretter må den lære seg selv hvordan, sier Halvorsen.

10 grunner til å satse på fremtidens intelligente lagring


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related