Test om bedriften din er klar for den digitale transformasjonen

Neste generasjons digitale transformasjonsbølge er allerede over oss. Tingens internett, Internet of Things, har potensial til å endevende hele bransjen, det har vi allerede begynt å få en smaksprøve på.

Eksempler er tilkoblede biler, som allerede nå ruller på veiene våre, automatisert innsjekking på hoteller og inventar som håndteres på avstand helt uten styring og innblanding av mennesker. Men dette er bare begynnelsen. I 2025, om bare åtte år, spår IDCs analytikere at det finnes 80 milliarder tilkoblede dingser i verden. Til sammen genererer de da over 162 zettabyte data.

Er bedriften din klar til å la seg transformeres? Ser dere den digitale omveltingen som en stor mulighet eller en trussel? Denne artikkelen gir deg mulighet til å ta deg selv og bedriften din på pulsen.

Tingenes Internett (Internet of Things, IoT) vil drive neste fase av den digitale transformasjonen.

Last ned «Prepare Today for the Next Wave of Digital Transformation» for å lære følgende:

  • Hva kreves av neste generasjons IT-infrastruktur?
  • Hvilke roller og hvilket ansvar har IT og virksomheten i den digitale transformasjonen?
  • Hvordan utvikler man en vellykket IoT-strategi?


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related