Groeien naar een volwassen hybride cloud

Cloud Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Binnen twee jaar heeft 80 procent van bedrijven gekozen voor de hybride cloud. Maar hoe manage je de kosten, de performance van zo’n complexe omgeving?
De volwassenheid in het gebruik van de cloud lijkt na jaren van verwarring, onbedachtzaamheid, overmoed en onderschatting nu eindelijk te komen. Volgens de meeste onderzoeken zal in 2020 zo’n 80 procent van alle bedrijven hebben gekozen voor een hybride cloud. Dat is regelmatig het gevolg van een eerdere minder doordachte aanpak waarin applicaties te snel naar de publieke cloud waren gebracht. Alleen al in 2017 besloot 34 procent van de bedrijven applicaties weer terug te migreren uit de publieke cloud naar een private cloud, omdat het gebruik ervan niet voldeed de eisen aan performance en security, plus dat de kosten uit de hand liepen.

Meten is weten

“Als ik praat met CIO’s”, zegt Maarten Spijkers, de country manager van Pointnext, de Services en Support business unit van HPE, “dan merk ik dat ze winst zoeken op het gebied van tijd, risico en kosten.” En daar kan de cloud zeker een positieve invloed op hebben, voegt hij eraan toe. Maar dan moet er wel rekening worden gehouden met een aantal aspecten. “Je moet je applicatielandschap zeer goed kennen en goed in kaart hebben. Welke applicatie is geschikt om naar de cloud te brengen en welke niet? En wat als daar gedeelde componenten tussen zitten? Cloud als een silo, zoals de ultieme cloudoplossing als SaaS, is simpel, maar gedeelde componenten tussen applicaties in een hybride cloud geeft al complexiteit.”
Juist het begintraject is van doorslaggevend belang in het succes van het managen van een hybride cloud. “Daarin moeten bedrijven goed onderzoeken welke workloads en applicaties geschikt zijn om in de publieke cloud onder te brengen, of juist beter functioneren in een private cloud”, vindt Spijkers. Daarbij moet goed worden gemeten welke onderlinge afhankelijkheden er zijn en welke prioriteiten gelden binnen de organisatie. Dat kan soms het inzicht opleveren te stoppen met bepaalde applicaties, of die te vervangen door eentje met eendere functionaliteit, maar in het geheel beter functionerend in een hybride cloud.

De ideale opstap

Als uitgangspunt kun je hierbij uitgaan van een zogeheten Minimum Viable Cloud, vertelt Spijkers. Deze MVC is een private cloud die voldoet aan de minimum eisen waaraan een cloud moet voldoen. Daarmee wordt de basis gelegd voor verdere uitrol van je cloudstrategie. “Belangrijk is dat je alle zaken regelt die je ook moet regelen voor een op een datacenter gebaseerde infrastructuur. Je moet dus alle aspecten daarvan vooraf definiëren, net als bij het datacenter.” Dan gaat het volgens Spijkers om security, operations, automation, cost control, compliance, tooling en resource management.
Zelfs als organisaties zich nog niet zo klaar vinden voor de cloud, biedt juist MVC een ideale opstap, zegt Spijkers. “Met Greenlake bieden wij in het beginstadium bijvoorbeeld reken- en opslagcapaciteit aan via pay-per-use voor de private cloud, waarbij de klant geen hardware hoeft aan te schaffen. Er zit een op- en afschaalmechanisme in en de klant hoeft zich geen zorgen te maken dat zijn infrastructuur niet up-to-date is. Zo wordt de klant in deze stap 1 ontzorgd op technisch gebied”, zegt Spijkers. Zo kan de organisatie kennis maken met het afnemen van IT naar behoefte en gebruik, terwijl het nog wel in control is.

Opschuiven richting de cloud

Vervolgens kan de demarcatie van die controle steeds meer opschuiven richting de cloudaanbieder, vervolgt Spijkers. Dat kan een aanbieder van public cloud zijn, zoals AWS, Google of Microsoft, waarin alles standaard is. Maar het kan ook een Nederlandse service provider zijn die capaciteit levert op basis van pay-per-use vanuit zijn eigen datacenter. Die heeft een sterkere customer intimacy en kan flexibeler dan de grote aanbieders voldoen aan de Minimum Viable Cloudeisen.
In ieder geval is de aanbieder van keuze dan verantwoordelijk voor alle hardware en verzorgt 24 uur per dag monitoring en incidentmanagement, maar vooralsnog blijft de klant nog in control over de applicaties. “Deze stap wordt vaak gemaakt als er naast het oude platform een nieuw platform wordt opgebouwd. Wij managen dan bijvoorbeeld het oude platform terwijl een nieuwe beheerorganisatie wordt opgebouwd voor het nieuwe platform”, zegt Spijkers. Hij schetst volgende stappen die een groot palet aan eigen voorkeuren voor organisaties mogelijk maken, waarbij het voor de klant de eigen keuze is van welke publieke provider ze gebruik maken en ze de controle houden over de (keuze van) applicaties, of juist voor PaaS. Vervolgens moeten er natuurlijk allerlei on-premise diensten en applicaties worden verbonden in de hybride cloud, zoals SAP HANA, EDB Postgres en backup.
Hij schetst volgende stappen die een groot palet aan eigen voorkeuren voor organisaties mogelijk maken, waarbij het voor de klant de eigen keuze is van welke publieke provider ze gebruik maken en ze de controle houden over de (keuze van) applicaties, of juist voor PaaS. Vervolgens moeten er natuurlijk allerlei on-premise diensten en applicaties worden verbonden in de hybride cloud, zoals SAP HANA, EDB Postgres en backup.

Stap voor stap naar het doel

Door de verschillende componenten in de hybride cloud en de keuzes die daarin worden gemaakt, kan het geheel complex overkomen en er is dus een duidelijk beeld nodig van wat er gebeurt in die hybride omgeving. Je hebt dan een managementtool voor de hybride cloud nodig die één beeld geeft, een single pane of glass, waarin rekening wordt gehouden met welke redenen de klant naar de cloud is gegaan en waarin dus de balans in de gaten wordt gehouden tussen performance, security, compliance en costs. “Je moet uitgaan van de beste mix in tijd, kosten en risico”, zegt Spijkers hierover. “Het is een kwestie van de juiste afwegingen maken en tot een optimale mix te komen in relatie met de strategie erachter.”
Daartoe is wel van belang dat de organisatie ‘cloud-ready’ is, voegt Spijkers toe. In eerste instantie kiezen organisaties ervoor een team voor cloudoperaties op te zetten, maar gaandeweg het proces naar de hybride cloud zal dat team geïntegreerd moeten worden in de rest van de organisatie. “Daarbij moet je niet alleen aandacht hebben voor technische tools, maar ook voor het menselijke en organisatorische aspect ervan. We krijgen veel de vraag: hoe pak je dat dan aan? Maar het is zaak te zoeken naar de vraag achter de vraag. Wat zijn je doelstellingen op langere termijn? Wat wil je strategisch bereiken? Wat heb je daarvoor nu nodig en hoe groeien we naar dat doel toe? Je ziet dat bedrijven in hun IT-transformatie het beste stap-voor-stap vooruitgang kunnen boeken.”

Lees hier hoe consumptie gedreven IT de digitale transformatie versnelt


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related