Så skapar du rätt mix av molnet och egen it-drift

Molnet, Partner Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 1 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Digital transformation förblir verksamhetens och CIO:ers största prioritering enligt IT-analytikernas rapporter. Men att genomföra transformationen är inte alltid en snabb process, inte heller finns det någon enkel digitaliseringsguide att luta sig mot. Strategierna ser olika ut då varje företag befinner sig i olika stadium så varje IT-chef behöver noggrant se över sin unika strategi och IT-infrastruktur.

Samtidigt finns ett brådskande behov av att möta företagens krav på en infrastruktur som stöttar den pågående digitaliseringen. Att effektivisera och minimera komplexiteten men också att hålla ned kostnaderna.

Applikationer och data – företagens stora drivkraft

Trots att varje företags digitaliseringsresa är unik har de flesta ändå något gemensamt. Hos nästan alla organisationer är det deras data och applikationer som driver affärer, innovation och produktivitet. Att använda sig av molntjänster som hanterar denna värdefulla resursbank har många fördelar, men att flytta hela it-miljön till publika moln är för de flesta inte ett realistiskt alternativ. Krav på prestanda, lagar och regelverk samt interna policys är några av skälen till att bibehålla egen it-drift. Och i vissa fall är det även billigare att drifta själv än att lägga ut publikt.

Med dessa förutsättningar så tittar allt fler organisationer på att investera i hybrida moln för att leverera en konsistent och optimerad plattform för alla sina applikationer. Men hybrid IT innebär inte bara en blandning av privata och offentliga moln, det krävs också krävs en strategi för att sätta den rätta mixen som också stöttar den digitala transformationen.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related