Tre tips för att lyckas med ditt AI-projekt

Ai, NVIDIA Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

AI innebär stora möjligheter att vidareutveckla befintliga produkter och tjänster, men också att skapa helt nya. Potentialen är enorm men det är inte ovanligt att AI-projekt startar men aldrig når mållinjen. Fredric Wall på NVIDIA vet varför det är den bittra sanningen och vad som behöver göras för att öka förutsättningarna att lyckas med AI-initiativ från start till mål.

Fredric Wall, Enterprise Regional Lead för Norden och Benelux regions på NVIDIA.

De flesta företag och organisationer har knappast brist på information. Problemet har snarare varit för mycket data. Det har inte funnits kapacitet att tolka den, åtminstone fram tills nyligen. Det här menar Fredric Wall, Enterprise Regional Lead för Norden och Benelux regions på NVIDIA.

– Allt denna data har funnits tillgängligt men vi har inte kunnat nyttja den fullt ut. I första hand har det här varit på grund av bristen på beräkningskraft. Men det har också handlat om en brist på utvecklare för att bygga stöd och applikationer för olika användningsområden.

Idag är beräkningskraften på en helt annan nivå. Det öppnar dörren för artificiell intelligens, AI, och möjligheten att tolka och förstå enorma datamängder oavsett företag, bransch eller industri.

Idag har alla företag möjligheter som inte tidigare skådats bara genom att börja analysera och bättre tolka sin data.

Fredric Wall, Enterprise Regional Lead för Norden och Benelux regions på NVIDIA.

– Idag har alla företag möjligheter som inte tidigare skådats bara genom att börja analysera och bättre tolka sin data. Det kan handla om allt från tillverkningsindustrin till avancerade miljöanalyser. Idag kan vi bearbeta och dra nytta av gigantiska informationsmängder och verkligen dra nytta av det som döljer sig bakom.

Potentialen är enorm men det är inte ovanligt att AI-projekt aldrig når mållinjen, förklarar Fredric Wall. Han menar att det behöver göras på rätt sätt och i olika steg beroende på vad du vill uppnå. Här är hans tre bästa tips för att lyckas med ett AI-projekt.

Läs mer om HPEs och NVIDIAs samarbete här

Tips 1: Var tydlig med vad du vill uppnå

– Som organisation måste ni ha en tydlig slutbild. Vad vill vi uppnå med projektet? Vilket problem försöker vi lösa? Eller är det nya möjligheter vi vill ta tillvara på?

Fredric Wall menar att man behöver se verksamheten utifrån ett historiskt och framtida perspektiv. Vilken tjänst kan vi göra bättre och smartare? Eller, var behöver vi vara om 5-10 år?

– Efter det handlar det om att börja i rätt skala i förhållande till sin egen och sina partners kapacitet. Då kommer frågor som om vi har rätt typ av data och i tillräcklig mängd, kunskap och givetvis om det finns en infrastruktur med rätt mjukvaruplattformar som kan accelerera och hantera arbetslasten.

Tips 2: Ta hjälp av rätt partner

Fredric Wall menar att det är helt avgörande att ta in partners som kan hjälpa till i flera delar av ett AI-projekt.

Det är komplext. Inte ens de största företagen klarar det här själva. Tillsammans med rätt partners ökar chanserna väsentligt att lyckas med projektet.

– Jag jobbar med den här typen av frågeställningar varje dag och det är komplext. Inte ens de största företagen klarar det här själva. Tillsammans med rätt partners ökar chanserna väsentligt att lyckas med projektet. Ta hjälp av oss på NVIDIA, vår expertis som är kunniga specifikt inom AI, och företag som Hewlett Packard Enterprise, som har expertkunskap och en mix av hårdvara och mjukvara men framför allt smarta tjänster som förenklar processen vad gäller infrastrukturen.

Det finns många olika sätt att drifta ett AI-projekt på. Det går att köpa AI som tjänst, via exempelvis HPE GreenLake, men det är också möjligt att drifta själv och integrera den kraftfulla infrastruktur som AI kräver med traditionella it-system. För vissa är det smartast att helt enkelt välja båda i form av hybrid-it.

– Oavsett driftsform är det väldigt värdefullt att ha kompetenta samarbetspartners som kan ta infrastrukturen med sig i projektet för att få systemet att fungera optimalt, både ur ett it-perspektiv och ur ett användarperspektiv.

Vad behövs för att lyckas med AI? Se filmen här

Tips 3: Ta nästa steg och skapa nytt

Det finns två distinkta fördelar att dra av den snabba utvecklingen inom AI. Den första är att förbättra redan befintliga produkter och tjänster.

– De flesta börjar med ett AI-projekt som går ut på att bygga vidare på och förbättra det som redan finns. Idag används AI exempelvis inom allt från banker till e-handlare för att korta telefonköer eller erbjuda kundtjänst via en automatiserad chatt, säger Fredric Wall.

Den andra fördelen kräver mer, men har också betydligt större potential. Det här är nästa steg som handlar om att låta AI utveckla helt nya produkter och tjänster. Det kan handla om allt från it-säkerhet, där AI kan upptäcka oidentifierade maskiner i ett nätverk, till virtuella provhytter där kunder kan testa om ett plagg passar just dem utan att lämna hemmet.

– Här blir det riktigt intressant eftersom vi går in i en utforskande fas där vi kan använda tekniken på helt nya sätt. Utvecklingen går extremt fort inom AI och en kunnig partner kan på ett tidigt stadium ge värdefull vägledning och visa vad som är möjligt att göra, och inte, säger Fredric Wall.

Tekniken för att hantera data och beräkningskraften finns idag på plats. Manegen är krattad för AI-projekten, oavsett om målet är inställt på att förbättra befintliga produkter och tjänster eller om det rör sig om att skapa helt nya.

– Sammanfattningsvis är mitt råd att börja utforska potentialen med AI-tekniken. Fundera över vad din organisation vill uppnå och se till att få med en eller flera kompetenta partners i processen. Då ökar dina chanser att AI-projektet lyckas från start till mål, avslutar Fredric Wall.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related