Dra nytta av den hybrida arbetsplatsens alla fördelar

Digitalisering, VMware Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De senaste årens digitala transformation av våra arbetsplatser är något som ligger de flesta varmt om hjärtat. För många aktörer har förändringen inneburit utmaningar, men frågar man Christian Pernold, Business Manager Advisory and Professional Services på HPE, är det avgörande att se utmaningarna även som möjligheter:

– I en tid som präglas av förändring och transformation har vi chansen att skapa arbetsplatser designade för framtiden, där alla verkligen trivs.

Christian Pernold, Business Manager Advisory and Professional Services på HPE.

Med nya, digitala arbetsytor kommer nya kreativa alternativ, möjligheter att skala upp och skala ner kapacitet efter behov, och förutsättningar att skapa en riktigt effektiv, produktiv – och skräddarsydd – digitaliserad arbetsmiljö. Sedan starten av pandemin har vi sett en lavinartad ökning i antalet användare av digitala arbetsplatser. I linje med att företagen lägger större fokus på arbetsplats och arbetsplatsupplevelse förväntas också marknaden för arbetsplats som tjänst att växa med mer än 250 procent mellan 2021-2024.

Läs mer om HPE Greenlake for VDI

– Transformationen är inte en ledningsfråga. Den berör hela organisationen, medarbetare som ledare; alla kommer att ha en viktig roll på resan eftersom vi ser på den hybrida arbetsplatsen ur helt olika perspektiv. På sätt och vis kan man därför se hybridmiljöer som en slags demokratisering av arbetsplatsen, där var och en får de verktyg och premisser som just de behöver, idag och imorgon. I och med den här stora omställningen på marknaden har kontoret snarare blivit en kulturhubb, med ännu större fokus på interaktion och social yta, och den individuella arbetsplatsen har fått ökat fokus på produktivitet. Här behövs lösningar som kan hjälpa oss uppnå eller bibehålla produktivitetsnivån även när vi slutligen landar i den nya hybrida arbetsmiljön, säger Christian Pernold.

– Vissa aktörer slits mellan det traditionella tänket och de nya kraven. Här på HPE har vi omfamnat förändringen med öppna armar när det kommer till våra fysiska kontor, för att kunna leva som vi lär; vår egna arbetsplats präglas av kreativ teknik och hybrida lösningar i allra högsta grad.

Christian Pernold, Business Manager Advisory and Professional Services på HPE.

Olika branscher har olika behov

Christian, som är Business Manager Advisory and Professional Services, ansvarar för HPE:s konsultaffär – ett område som växer och får allt större utrymme inom den globala verksamheten. Han betonar att HPE, liksom flera andra stora teknikbolag, har stått redo för förändringen kopplat till transformationen av arbetsplatsen under lång tid. Det är däremot först sedan pandemin förde ut nya digitala arbetssätt till marknaden, som efterfrågan på innovativ digital teknik för hybridmiljöer verkligen sköt i höjden. 

Läs mer om HPE Greenlake for VDI

– Alla branscher har emellertid olika behov och villkor, vilket innebär att det kommer att krävas en mix av olika leverantörer och rådgivare för att lyckas med transformationen till en mer hybrid arbetsplats – det finns ingen one size fits all-lösning. Medan våra sjukhus drar nytta av visuell monitorering och mätning, behöver våra tillverkningsindustrier kanske istället incidentövervakning, eller möjlighet att styra maskiner på distans. Sett till denna utveckling är VR – det vill säga Virtual Reality, som med teknikens hjälp skapar möjligheten att virtualisera olika miljöer – på väg att bli ett av de viktigaste verktygen för framtidens hybridarbetsplats inom bara några år.

Vilja, mogenhet och mod

Ska denna prediktion för framtiden bli verklighet krävs emellertid att företagen fattar mod och vågar ta klivet ut i detta nya landskap. Christian betonar att det inte bara rör sig om hård- och mjukvara; det handlar också om att ha en heltäckande, underliggande infrastruktur och om att vara beredd på att ställa om hela sin företagskultur. 

– Vissa aktörer slits mellan det traditionella tänket och de nya kraven. Här på HPE har vi omfamnat förändringen med öppna armar när det kommer till våra fysiska kontor, för att kunna leva som vi lär; vår egna arbetsplats präglas av kreativ teknik och hybrida lösningar i allra högsta grad. Utmaningen för många företag är alltså att ha viljan, mogenheten och modet att ta nästa steg. Tekniken finns redan för de som är redo att ta sig an den, exempelvis i form av VDI-lösningar, arbetsplats som tjänst eller HPE:s lättillgängliga plattform GreenLake som möjliggör smidig konsumtion av infrastruktur och påkoppling av tjänster anpassade efter unika behov.

Kan sömlöst anamma ny teknik

HPE står av den anledningen stabilt rustade för att kunna erbjuda de as-a-service-lösningar för såväl  bakomliggande ekosystem och hybrida molnlösningar som kommer att krävas för att sömlöst anamma den nya tekniken. Christian betonar dock ännu en gång vikten av rätt verktyg, rätt kompetens och rätt inställning för att lyckas fullt ut. 

Läs mer om HPE Greenlake for VDI

– Detta är en omfattande förändringsresa som kräver change management på hög nivå. Det är en absolut förutsättning att förankra och konkretisera nya arbetssätt hos de anställda, annars blir det svårt att skapa en gemensam målbild. Gör man det fullt ut med rätt strategi på plats får man mycket mer tillbaka. Vi finns här för att stötta morgondagens hybrida arbetsplats med både kunskap och teknik som kan leda till ökad produktivitet och kostnadseffektivitet, samt tillåta säkert och sömlöst arbete, oavsett plats, avslutar Christian.

Starka partnerskap

HPE jobbar för att möjliggöra utvecklingen av hur människor lever och arbetar. Med innovation i fokus och samarbete i starka partnerskap levererar HPE banbrytande teknik, tjänster och lösningar som gör det möjligt att låta värdefull data göra skillnad. Tillsammans med VMware bidrar de till en transformation av arbetsplatser för att möjliggöra effektivt och säkert arbete på distans. En viktigt trend inom digitalisering i en ny tid där data kommit att bli företags viktigaste resurs- och tillgången till den oavsett plats blivit ett krav från anställda.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related