Lequinox – Tjänsten som hjälper dina kunder att tackla GDPR

GDPR, Molnet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

I stort sett alla företag och myndigheter brottas med GDPR just nu. Samtidigt pågår en enorm digital transformation där analoga processer blir digitala och behovet av att kunna interagera internt och externt på ett säkert sätt ökar. Där är Lequinox lösningen.

Som ett led i att lösa dessa utmaningar har Hewlett Packard Enterprise ingått ett globalt avtal med Lequa för att tillhandahålla den digitala plattformen Lequinox. En lösning som gör det möjligt även för kunder som hanterar sekretesskänslig information att börja använda molntjänster.

Det placerar dig som moln- och tjänsteleverantör i en ny strategisk position. Genom att erbjuda nya tjänster baserat på Lequinox kan du hjälpa dina kunder med deras tuffaste utmaningar.
– Som leverantör har du möjlighet att skapa helt nya tjänster som fokuserar på verksamheten. Du kan ge affärsvärde för din slutkund och samtidigt påvisa att regelverk och legala krav efterlevs, säger Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE.

Plattformen är byggd med säkerhet i åtanke redan från början, privacy by design. Det här gör att de allra flesta organisationer har möjlighet att adressera regelverk och digitalisering utan stora kapitalinvesteringar och implementation i egna datahallar.

Lequinox är en decentraliserad infrastruktur

Björn Franzén
Björn Franzén, affärsutvecklingschef på HPE

Men Lequinox går även att installera lokalt och oavsett vilken variant du kör så fungerar båda miljöerna tillsammans. Det gör det möjligt för företag att skapa en digital startpunkt där din organisation kan kommunicera och interagera med andra på ett säkert sätt som följer regelverken.
– För att ge en liknelse, en Lequinox-plattform fungerar ungefär som ström. Som slutkund kan du välja att köpa ström som en tjänst från exempelvis EON eller Vattenfall. Eller så kan du välja att ha ett eget elkraftverk. Oavsett hur du väljer att köpa strömmen så fungerar den på samma sätt. Det enda som skiljer kan vara hur stark strömmen är, vilket i Lequinox-perspektivet handlar om hur många transaktioner plattformen kan göra per sekund, säger Björn Franzén.
Väl på plats kan plattformen hjälpa dina kunder med att digitalisera processer, skapa distribuerad spårbarhet och följa regelverk som GDPR och e-IDAS, med flera.

Eftersom lösningen är decentraliserad kan den möta utmaningen med att olika länder har olika regelverk. Det här skapar interoperabilitet över landsgränser samtidigt som kunden kan känna sig trygg med att informationen stannar i rätt land, utifrån behörighet och äganderätt.

Läs också: Plattform för partner lyfter molnaffären för HPE (Computer Sweden)

Läkare utan gränser

Björn beskriver Lequinox som en unik lösning eftersom interoperabiliteten gör det möjligt att kommunicera och interagera internationellt och samtidigt leva upp till gällande nationella regelverk. Ett exempel är inom vården där två läkare från olika Lequinox-miljöer kan kommunicera.
– Båda läkarna kan identifiera sig baserat på de krav som ställs i respektive land. När identifieringen gjorts mot applikationen, kan läkarna identifiera varandra och därefter kommunicera via Lequinox-systemet på ett säkert sätt punkt-till-punkt. Det gäller även sekretessbelagd information.

Läs mer: Så digitaliserar du dina processer med full spårbarhet och regelefterlevnad

All interaktion sker enligt de krav som satts på processen. Lequinox skapar spårbarhet i bådas miljöer vilket säkerställer att båda sjukhusen kan påvisa vad som skett, mellan vem, i vilken roll och vid vilken tidpunkt.
– Möjligheten att koppla identiteter mot roller är oerhört viktig, inte bara för att skapa spårbarhet utan också för att säkerställa vem som har tillgång till vilken information. Som sjuksköterska kanske du inte skall kunna se viss journalinformation men som läkare skall du ha full tillgång till en patients journal. Detta är ännu ett exempel där Lequinox kan vara användbart, säger Björn Franzén

Nå kunder globalt med Cloud28+

Xavier Poisson Gouyou Beauchamps
Xavier Poisson Gouyou Beauchamps, Vice President Cloud28+ och ansvarig för HPE:s tjänsteleverantörer på global nivå

Cloud28 + är världens största oberoende ekosystem som främjar och delar kunskap om molntjänster. Det är ett ekosystem för slutkunder, leverantörer av molntjänster, lösningsleverantörer, ISV:er, systemintegratörer, distributörer och offentliga verksamheter som vill öka takten och införandet av molntjänster.
– Via Cloud28 + utnyttjas HPEs nätverk med tjänsteleverantörer så att kunder, systemintegratörer och ISV:er runt om i världen kan använda Lequinox kraftfulla lösning. Samarbetet med lokala partners gör att kunderna kan känna sig trygga med att data hanteras exakt enligt deras lagstiftningskrav, säger Xavier Poisson Gouyou Beauchamps som är Vice President för Cloud28+ och ansvarar för HPE:s tjänsteleverantörer på global nivå.

HPE startade upp Cloud28+ 2015 och sedan dess har det vuxit till sig. Idag finns dryga 300 leverantörer kopplade mot ekosystemet och tusentals tjänster baserade på HPE, Azure, VMware, Docker med flera.
– Det här skapar ett ökat värde för dig som ISV och tjänsteleverantör. Med tjänstekatalogen kan du utöka ditt utbud och leverera värde närmare kunden, inte bara IaaS-lösningar, säger Björn Franzén.

LADDA NER: Shift to digital transforms construction management at Interoc – HPE Pointnext delivers Legal Assurance as a Service with Lequinox Solution

Eftersom Cloud28+ finns globalt blir det också möjligt för dig som leverantör att nå helt nya kunder, vissa som du kanske inte hade kommit i kontakt med annars. Det öppnar också upp möjligheten att hitta nya samarbetspartners att genomföra större projekt tillsammans med. Flera svenska tjänsteleverantörer är redan igång med pågående upphandlingsprocesser internationellt.
– En tjänst som Lequinox är extra intressant i det här avseendet eftersom det finns så stora möjligheter till interoperabilitet. Tillsammans med Cloud28+ blir det möjligt att göra det enklare för organisationer att konsumera samma applikation över landsgränser samtidigt som de kan känna sig trygga med att deras data stannar inom det egna landet, avslutar Björn Franzén.

Lequinox i korthet

Identiteter och roller
– Den digitala identiteten kontrolleras av individer
– Roller delegeras av organisationen
– Identiteten verifieras via referenser

Spårbarhet
– Kvittens skapas för alla parter i en interaktion. Kvittensen redovisar: vem, när, vilken roll och med vem
– Kvittensen lagras i Lequinox-arkivet kopplat mot den specifika rollen och organisationen

Processintegritet
– Policybaserad implementation av regler
– Skyddar processens och informationens integritet
– Signera filer lokalt och agera enbart inom den roll som är definierad via åtkomstkontroll
– Kryptering punkt-till-punkt

Interoperabilitet
– Applikationen innehåller en policy som dikterar hur den interagerar med omvärlden
– Policys kan baseras på affärsregler, industristandarder eller nationell lagstiftning
– Användare kan ges åtkomst från flera olika Lequinox-miljöer och interagera i samma applikation

Tre skäl att erbjuda Lequinox till dina kunder
– Du kan erbjuda nya digitala tjänster som ger dina kunder tydlig affärsnytta och lönsamhet
– Hjälp dem med flera av deras tuffaste utmaningar – att följa regelverk som GDPR och införa elektroniska signaturer i form av e-IDAS
– Ge dina kunder möjlighet att digitalisera processer med full spårbarhet

Läs mer om Lequinox


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related