Samarbete och säkerhet nycklar till den smarta nationen

Säkerhet, Samhälle Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Visionen om den smarta nationen är ett samhälle där vi som medborgare med hjälp av digitaliseringen får högre livskvalitet och där våra gemensamma resurser används väsentligt mer effektiv än idag. Men det gör det också möjligt att skapa helt nya tjänster som underlättar vår vardag och skapar ett mer hållbart samhälle. Så vad krävs för att vi ska kunna göra verklighet av denna vision?

– Den smarta nationen är också en säker nation. Jag tror att vi till stora delar har de instrument vi behöver för att genomföra den här. Det har redan fattats beslut om att återta totalförsvarplaneringen och det här är något som slår igenom i hela statsförvaltningen just nu. Tillsammans med en strategi för kompetensförsörjning så är vi på god väg att kunna bygga en smart nation som grundar sig i säkerhet. Med det sagt är det delar som också fattas, säger Richard Oehme, direktör inom cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur på PwC i Sverige, från Hewlett Packard Enterprise scen i Almedalen.

Patrik Nilsson, CTO, Hewlett Packard Enterprise och moderator i Almedalen
Patrik Nilsson, moderator och CTO, Hewlett Packard Enterprise

Att inte bygga först och tänka på säkerheten i efterhand är kritiskt när en hel nation omformas, menar Rickard Oehme.
– Det är en utmaning och regeringen måste ta fram en strategi. Vi kan inte separera digitaliseringen från säkerhet, det är samma sak och tänket måste finnas med från början. Idag kan du gå till 290 kommuner och samtliga myndigheter och få olika svar från varenda en. Det här måste samordnas.

Läs också: Kan Sverige vara säkert om det blir en smart nation?

Han får medhåll av Annicka Engblom, riksdagsledamot från Moderaterna, som menar att det inte finns några som helst skiljelinjer politiskt vad gäller de nyttoeffekter för medborgare och ekonomi som digitaliseringen ger samhället.
– Men jag ser precis som Rickard den sårbarhet som nation vi har och som vi måste väga in här. Idag saknas strategi och lagstiftning, menar hon.

Hewlett Packard Enterprise Sverigechef Anna Granö vidgar perspektivet och beskriver hur HPE jobbar globalt med många olika nationer kring de här frågorna.
– Jag kan känna mig frustrerad när jag ser vad våra kollegor i andra länder gör och vad vi inte gör här i Sverige. Det finns så mycket näringslivet kan hjälpa till med för att skapa en smart nation i Sverige och vår roll är inte att vänta, utan att driva dialogen, inte minst mellan det offentliga och företag, och visa goda exempel.

Flera i panelen på scen instämmer i att tempot just nu är för lågt, att det är hög tid att börja agera i den här frågan nu och jobba tillsammans i stora ekosystem.
– Vi måste skaka av oss den beröringsångest som finns mellan stat och näringsliv. Inte bara rent politiskt och ideologiskt, även pragmatiskt. Jag måste kasta in Transportstyrelsen som exempel i det här eftersom jag tycker att diskussionen efter händelserna där har försämrats. Nu har det skapats någon slags bild av att all outsourcing är förfärligt, medan vi borde tänka helt tvärtom. Myndigheter har inte all kompetens och fram för allt inte den utvecklingstakt som finns i näringslivet där de har egna drivkrafter inom forskning och kompetens som det offentliga inte har. Lösningen är inte att hitta på själv, vi måste försöka hitta varandra, säger Annicka Engblom.

Panel Almedalen, om Sverige som smart nation
Panelen bestående av: Richard Oehme, Director, PWC
Annicka Engblom, Riksdagsledarmot, Moderaterna.
Harri Larsson, Regional Vice President, AFCEA Nordics
Anna Granö, VD, HPE

Harri Larsson, Regional Vice President på AFCEA Nordics delar uppfattningen om beröringsångest mellan det offentliga och näringslivet.
– Men jag tror att många vill åt ett håll med mera samarbete, men det är svårt att realisera på grund av att många håller fast vid gamla rutiner. Här ser jag att AFCEA, som jag företräder, kan fungera som en brygga. Det är en neutral plattform där många kan träffas oavsett om man kommer från näringsliv eller offentlig verksamhet.

Vi måste alltså släppa bilden av att enskilda organisationer måste ha alla svar och kunna leverera hela lösningar end-to-end. Nyckeln är samarbete.
– Förändringstakten är så snabb och det blir så komplext så det finns ingen som kan vara bäst på allt längre. I HPE:s fall har vi har gjort vårt bolag mycket mer fokuserat. Vi vet vad vi är bäst på och vad vi faktiskt inte gör. Det underlättar i vårt arbete att hitta partners som kompletterar oss. Vi är redo att skapa det ekosystem som bygger om Sverige till en smart nation, avslutar Anna Granö.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related