Det är inte längre en fråga OM verksamheten kommer att attackeras – det är en fråga om NÄR

Teknik som motverkar cyberattacker och dataintrång står högt på agendan – men vad krävs egentligen för att skydda verksamheten?

Nyfiken på mer?

IT-Säkerhet och dataskydd har blivit en av de högst prioriterade frågorna i takt med att It-relaterade hot och attacker ökar världen över. En undersökning gjord i samarbete med IDC visar att:

  • 16% av Europeiska företag har betalat mer än $50.000 de senaste 12 månaderna i Ransomware-attacker.
  • 34% av de som haft Ransomware-attacker hade allvarliga störningar i verksamheten i mer än en vecka.

Den visar även att de som attackerar i allt högre grad använder genvägar genom phishing, stulna identiteter men även genom underleverantörer och medvetet fientliga insiders. När hoten ökar är säkerhet den kunskap som efterfrågas mest av ledning och verksamhetschefer.  Och enligt IDC kommer det att krävas en kompetenshöjning som berör fler än bara IT-avdelningen eftersom alla, oavsett roll, på alla företag kommer att behöva lära sig nya sätt att tänka på när det gäller IT-säkerheten.

IDC Infobrief i samarbete med Intel:
Digitalt förtroende och säkerhet

IDC-HPE Infobrief om säkerhet - omslag

IDC Infobrief: 82% av företag och organisationer anser att digitalt förtroende är fundamental för att kunna göra affärer. Men bara 38% har ett program som går bortom ren IT-säkerhet.
Läs mer om hur Zero Trust principen kan stötta verksamhetens mål.

Ladda ner vår senaste rapport framtagen av IDC
i samarbete med HPE & Intel.

Infograf:
Zero trust security från HPE

Zero-Trust-Security_infographic-CoverZero Trust bygger på att alla användare, enheter och applikationsinstanser behöver identifiera sig och  bevisa att de har behörighet att komma åt det som efterfrågas.

En effektiv och korrekt körd Zero Trust-arkitektur utvärderar och auktoriserar kontinuerligt åtkomst från fall till fall.

Läs vår sammanfattning!

 

3 viktiga frågeställningar vid utvärdering av Zero Trust-arkitektur

1Har du en överblick av den digitala kompetensen? Internt, i din kundbas eller ditt ekosystem av sammarbetspartners.

2Se till att kunskap om IT-säkerhet och Zero Trust finns inbyggd i organisationens olika system och processer.

3 Finns en arkitektur för Zero Trust? Definiera målbilden, men bygg arkitekturen stegvis. Ta hjälp om det behövs.

Film: Skydda din data

Att skydda din infrastruktur och data från hackare, illvilliga insiders och andra innebär att du skyddar den överallt där den exponeras. Med Confidential Computing från Hewlett Packard Enterprise och Intel 3rd Gen Xeon skalbara processorer kan vi säkra infrastrukturen och skapa en pålitlig miljö för din data, dina arbetslaster och den kompletta infrastrukturen.

Se filmen som beskriver hur HPE och Intel arbetar tillsammans för att motverka hoten.

Confidential Computing with HPE and Intel Cover
HPE+Intel-logos

Nyfiken på mer eller har du frågor?
Intel och HPE arbetar tillsammans för att förebygga hoten.

Genom att ständigt verka för att tekniken som leder cybersäkerhetsutvecklingen ska finnas tillgänglig, jobbar vi tillsammans för att leverera en teknik med en integrerad säkerhetskedja (chain of trust) genom hela processen från design, tillverkning och logistik till implementation och användning.

Med en avancerad infrastruktur baserad på Zero Trust där säkerheten finns inbyggd ända nedifrån hårdvarans iLO-chip, kan vi påskynda utvecklingen och leverera en plattform som möjliggör upptäckt och förhindrande av nya säkerhetshot.

Vill du boka ett möte med oss för att se hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt.

Läs mer: