IT-markkinan 4 suurta haastetta vuonna 2023

Artikkelit Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Uusi vuosi on jälleen avautumassa edessämme. IT-markkina on elänyt rajua murrosta jo pitkään, mutta maailmaa ympärillämme muuttuu edelleen kiihtyvällä vauhdilla. Kiristynyt geopoliittinen tilanne ja nopeasti etenevä ilmastonmuutos lisäävät arvaamattomuutta ja niiden vaikutukset koskettavat syvästi myös IT-alaa. Kysyimme HPE Suomen teknologiajohtaja Ari Saarekselta, mitkä ovat IT-markkinan suuret haasteet vuonna 2023. 

  1. Datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen vallankumous etenee hitaasti

Datan merkityksestä liiketoiminnalle on puhuttu vuosia, samoin tiedolla johtamisesta. Siinä missä talousdata ja esimerkiksi investointien johtaminen tiedon perusteella alkavat olla hyvin ymmärrettyjä asioita, on monilla yrityksillä kuitenkin yhä vaikeuksia tunnistaa liiketoiminnasta syntyvän datan arvoa.

Tämä johtaa siihen, että tiedolla johtaminen jää epäselväksi ylätason käsitteeksi, jolloin sen käytännön toteutusta ja kehittämistä ei myöskään voida kirjata yrityksen strategiaan.

– Datan arvoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta, mutta tyypillisiä tapoja ovat laatu, kustannukset sekä datan kiinnostavuus talon sisällä ja sen ulkopuolella. Vasta kun datan arvo tunnetaan, voidaan alkaa puhua sen hyödyntämisestä, Saareks kertoo.

Ari Saareks, Teknologiajohtaja, Hewlett Packard Enterprise, Finland and Baltics.

Saareks muistuttaa, että kaikkein tärkein tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen voimavara on osaava ammattilainen.

– Sinulla voi olla hallussasi maailman kattavin ja teknisesti kehittynein tietovarasto ja parhaat mahdolliset analytiikka- ja mallintamistyökalut, mutta et tee niillä mitään ilman osaavaa ja näkemyksellistä ihmistä.

Saareksen mukaan päättäjien tulisikin nyt ottaa liiketoimintadata tarkasteluun ja kirjata sen perusteella tehdyt johtopäätökset yrityksen strategiaan.

– On ymmärrettävä, mitä datan avulla halutaan saada aikaan, tunnistaa oma sijainti datapolulla, laatia suunnitelmat ja investoida osaamiseen sekä teknologiaan. Nämä asiat eivät etene, ellei päätöksiä tehdä strategiatasolla.

  1. Panokset kovenevat tietoturvan suhteen

Digitalisaation edetessä kasvaa sen varjopuolena myös verkkorikollisuus. Tänä päivänä suuri osa verkkorikollisuudesta toimii ammattimaisesti hyödyntäen kehittyneitä toimintamalleja ja työkaluja. Lisäksi työkalujen laaja saatavuus kasvattaa vähemmän ammattitaistoisten, mutta sitäkin arvaamattomampien, verkkohäiriköiden kyvykkyyksiä. 

Saamme lukea lehdistä säännöllisesti erilaisten hyökkäyksien kohteeksi joutuneista yrityksistä, ja vielä suurempi määrä tapauksia jää raportoimatta. Lisäksi kiristynyt geopoliittinen tilanne on kasvattanut muun muassa palvelunestohyökkäyksien määrää.

Yritysten liiketoiminta on tänä päivänä sidottu verkkoon ja sen toimintaan. Jokainen häiriö muodostaa uhan liiketoiminnalle ja siksi tietoturvaan suhtaudutaan vakavasti.

– Tilanne on valitettavasti se, ettei täysin pitävää tietoturvaa olekaan. Mutta kokonaisvaltaisella lähestymisellä riskit voidaan minimoida, Saareks sanoo.

Kokonaisvaltaisella lähestymisellä Saareks tarkoittaa kyvykkyyksiä ennaltaehkäistä, havaita ja jäljittää tietoturvatapahtumia; koko IT-infrastruktuurin kattavia monikerroksisia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisen tietoturvakulttuurin kehittämistä organisaatiossa. 

– Alkaen infrastruktuurin tietoturvasta olemme HPE:llä omaksuneet Zero Trust -lähestymistavan. Tiivistetysti se tarkoittaa sitä, että meidän teknologiamme jokainen kerros vaatii ennen käynnistymistään varmistuksen siitä, ettei sitä alempaan kerrokseen ole kajottu. Esimerkiksi palvelinkäyttöjärjestelmä ei käynnisty, jollei se saa vahvistusta sille, että palvelin toimii niin kuin sen kuuluu.

HPE:n teknologioissa tietoturva ei ole erillinen elementti, vaan muodostaa läpileikkaavan osan infrastruktuuria. Saareks kuitenkin muistuttaa, että teknologia ei yksinään takaa tietoturvaa.

– Suurin haaste yrityksille on kokonaisuuden hallinta, kun digitaaliset toimintaympäristöt leviävät eri suuntiin ja usein toimitaan vieläpä monitoimittajaympäristössä, jossa vastuut jakautuvat monille eri tahoille. Lisäksi käyttäjät muodostavat oman ulottuvuutensa. Tässäkin on lopulta kyse strategiatason kysymyksestä. Omalta osaltamme pyrimme helpottamaan holistisen tietoturvastrategian jalkauttamista tarjoamalla sitä tukevia teknologioita.    

  1. Digitalisaation ja kasvavien IT-infrastruktuurien vaikutus yritysten hiilijalanjälkeen on saatava hallintaan

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kiihtyessä yritysten panostukset kestävyyteen muuttuvat yhä tärkeämmiksi. Digitalisaation myötä IT-sektorista on tullut yksi merkittävimmistä energian kuluttajista, ja suurta laskentatehoa vaativien sovellusten, kuten tekoälyratkaisujen, yleistyminen tulee vain kasvattamaan energian kulutusta.

Vaikka tarve kestävän kehityksen edistämiselle ymmärretäänkin yrityksissä, sen todellista arvoa ei aina tunnisteta ja oikeiden ratkaisujen tekeminen on haasteellista. Toimenpiteiden vaikutuksien mittaaminen on hankalaa ja osaamispula vaikeuttaa asioiden edistämistä.

Ari Saareks kertoo, että HPE on tunnistanut samat haasteet sekä omassa että asiakasorganisaatioissaan. HPE on edelläkävijän asemassa kestävän IT:n kehityksessä ja haluaa jakaa oppinsa myös asiakkaiden käyttöön.

– HPE globaalina organisaationa on sitoutunut nettonollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoittelu on edellyttänyt monenlaisia toimenpiteitä, joista osa liittyy tuotekehitykseen, mutta vähintään yhtä tärkeää on ollut tavoitteiden kirjaaminen yrityksen strategiaan.” 

HPE kehittää tuotantoketjujaan, panostaa kiertotalouteen (lähes 90 % HPE:lle palautuvista teknologioista saa uuden elämän) ja kehittää sekä ratkaisuja että käytäntöjä resurssien energiatehokkaaseen käyttöön. Saareks kuitenkin tunnistaa, että tehokkuudella saatavat energiasäästöt menetetään nopeasti datan määrän lisääntyessä.

– Tämä on keskeinen haaste IT-alan tulevaisuudessa, ja teemme jatkuvaa työtä sen ratkaisemiseksi.”

  1. Myös teknologiaa voi hankkia palveluna, mutta yritysten sisäiset käytännöt haraavat vastaan

Pilviteknologia ei ollut ainoastaan vallankumous IT-infrastruktuurien toteutustavoille, vaan se mullisti myös tavan ostaa IT-ratkaisuja. Palvelumalli on otettu ilolla vastaan niin IT- kuin talousosastoillakin.

Julkinen pilvi ei kuitenkaan ole aina paras vaihtoehto. Eikä julkisen pilven hyödyntäminen ole aina edes mahdollista. Omassa konesalissa raksuttava rauta on monille yhä kriittinen osa IT-infrastruktuuria. Siitä huolimatta julkisen pilven muuntautumiskyky ja ylläpidollinen helppous – puhumattakaan käyttöperusteisesta laskutuksesta – haluttaisiin saada myös omaan konesaliin. 

Tällaiset ”Technology as a Service” -palveluratkaisut ovat jo arkipäivää esimerkiksi HPE GreenLake -palvelun muodossa. Myös kiinnostus niitä kohtaan on suurta sekä IT- että talouspäättäjien keskuudessa. Haasteeksi muodostuu yllättäen kuitenkin yritysten omat käytännöt.

– Teknologian hankkiminen palveluna on monille yrityksille uusi, vaikka sinänsä sitä on tehty iät ja ajat esimerkiksi autoleasingin muodossa. Palvelun sisältö on monien mielestä kiinnostava, mutta haasteeksi muodostuu se, että siirtyminen palvelumalliin edellyttää toimintatapojen muutosta myös esimerkiksi kirjanpidossa”, Saareks kertoo.

HPE on edelläkävijänä tarjonnut omaan konesaliin tuotavia pilvipalveluja jo vuosien ajan, ja Saareks kertoo, että sinä aikana he ovat käyneet monia keskusteluja yritysten sisäisiin käytäntöihin liittyen.

– Samat haasteet toistuvat usein, ja olemme nähneet myös, miten ne ratkaistaan. Yritysten ei missään nimessä kannata jättää itselleen edullisia valintoja tekemättä byrokratian vuoksi. Ja tarvittaessa voimme toimia neuvonantajina tässäkin asiassa.

HPE GreenLake tuo pilven omaan konesaliin

Tulevaisuuden liiketoiminta rakennetaan strategian, prosessien, ihmisten ja teknologioiden avulla. Tämä totuus pätee, oli kyse sitten tiedolla johtamisesta ja datan hyödyntämisestä, tietoturvasta tai kestävästä kehityksestä. 

Teknologia on elintärkeää, mutta se muodostaa kokonaisuuden viimeisen kerroksen, joka tuottaa todellista lisäarvoa vasta, kun muut osa-alueet ovat kunnossa.

HPE GreenLake on palvelukonsepti, joka tuo strategian toteuttamisen edellyttämät teknologiat yrityksen omaan konesaliin. Se tarjoaa työkalut datavisioiden toteuttamiseen, luo rakenteellisen perustan tietoturvalle ja antaa edellytykset IT:n kestävyyden kehittämiseen – palveluna.

– HPE GreenLake on meidän panoksemme siihen kokonaisuuteen, jolla IT-markkinan suuret haasteet ratkaistaan nyt ja tulevaisuudessa”, Saareks kiteyttää lopuksi.

HPE GreenLake tuo pilven konesaliin ja keventää IT:n hiilijalanjälkeä. 

Lue lisää HPE GreenLake -palvelusta


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related