Kiihtyvä digitalisaatio vaatii vahvan IT-infrastruktuurin

Arkitektur, Cloud Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 2 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Digitalisaatioratkaisut ja yritysten muutosprosessit yleistyivät viime vuonna räjähdysmäisesti, ja tahti tulee vain yltymään tulevaisuudessa. Yritykset kaipaavat entistä enemmän joustavuutta ja liikkumavaraa nopeille muutoksille, jotta ne pysyvät mukana alati kiihtyvässä kehityksessä.

”Nopea reagoiminen muutoksiin tulee olemaan tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Meidän täytyy oppia muuttamaan myös ajatusmallejamme, sillä muutoksessa ei ole kyse pelkästä tekniikasta”, sanoo Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja.

Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja
Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja.

Kaikki digitalisaatio – olipa kyseessä sitten älykkäät televisiot, autot tai suuret datakeskukset – muodostuu kolmesta pääkomponentista: laskentatehosta, fyysisestä paikasta datan varastointiin ja tavasta liikuttaa sitä. Käytännön tasolla voidaan siis puhua palvelimista, tallennusratkaisuista ja verkoista.

”Yhä harvempi haluaa omistaa infrastruktuuriaan. Yritykset ostavat palvelimet, tallennustilan ja verkon mieluummin palveluna. Ilmiöstä käytetään yleisesti termiä digitalization as-a-service”, kertoo Ari Saareks.

Markkinoille on tulossa uusi palvelinsukupolvi

As-a-service-trendi on kasvattanut nopeasti suosiotaan digitaalisissa muutosprojekteissa. Se ei ole pelkkää sattumaa, sillä palvelumalli parantaa yrityksen joustavuutta ja auttaa sopeuttamaan kapasiteettia ketterästi kysynnän mukaan. Mahdollisuus asettaa vaatimukset digitaalisille palveluilleen ja pysyä teknologisen kehityksen eturintamassa selkeään kuukausihintaan houkuttelee yhä useampia yrityksiä. Moni on myös ymmärtänyt, että digitalisaatio täytyy ulottua koko toimitusketjun pituudelle – aina asiakkaaseen tai loppukäyttäjään asti.

”Yhä harvempi haluaa omistaa infrastruktuuriaan. Yritykset ostavat palvelimet, tallennustilan ja verkon mieluummin palveluna. Ilmiöstä käytetään yleisesti termiä digitalization as-a-service”

Ari Saareks, HPE:n Hybrid IT -toimintojen Suomen maajohtaja.

”Digitalisaation kasvanut kysyntä asettaa tiukkoja vaatimuksia sen pohjana toimivalle infrastruktuurille. Siksi HPE lanseerasi uuden palvelinsukupolven, joka pohjautuu Intelin uuteen prosessoritehoon. Palvelimet ovat nopeampia, turvallisempia ja tehokkaampia kuin aiemmin. Käytännön tasolla kustannustehokkuus paranee, tulot kasvavat, asiakaspalvelu kohenee ja tuotteita sekä palveluita on nopeampi tuoda markkinoille.”

Muutokseen tarvitaan myös ihmisiä

HPE on Suomen suurin x86 palvelintoimittaja 49,2% markkinaosuudella. Samalla yhtiö on Suomen suurin IT-infrastruktuuriratkaisujen toimittaja. (Lähde: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Infrastructure Tracker). Uudistuksella on siis merkittävä vaikutus koko maan elinkeinotoimintaan. Saareks painottaa kuitenkin, että muutoksen ajureiksi tarvitaan muutakin kuin pelkkää tekniikkaa. Menestyksekäs muutos vaatii myös prosessien ja ajattelutavan muutosta.

”Jos uutta tekniikkaa tai järjestelmää ei ole ankkuroitu muuhun toimintaan, uudistus voi epäonnistua kokonaan. Tällaista investointia tehtäessä täytyy siis pitää katse tiukasti pallossa ja ajatella konkreettisia seurauksia. Tehostaako uudistus sisäisiä projekteja ja ennen kaikkea: parantaako se loppukäyttäjän kokemusta?”

Liitä muutos koko toimitusketjuun

Saareks vinkkaa yksinkertaisista toimista, joiden avulla uudet IT-panostukset saadaan kytkettyä paremmin liiketoimintaan. ”Hyvä ensiaskel on keskittyä käyttäjiin ja kuunnella heidän tarpeitaan. Toinen yleistyvä toimenpide on perustaa ohjausryhmiä, joihin kuuluu myös asiakkaita ja loppukäyttäjiä.”

”Yhä useamman yrityksen tulisi ottaa tämä huomioon toiminnassaan. Tärkeintä on suunnitella käyttäjiä hyödyttävä teknologiaratkaisu, luoda vakaa pohja toiminnalle sekä valmistautua mahdollisiin tuleviin haasteisiin. Jouduimme taistelemaan kovasti Covid-19:ää vastaan, emmekä tiedä, miltä huominen näyttää. Siksi as-a-service-palveluntarjoajien ja uusimman tekniikan tuoma joustavuus on suuri kilpailuetu”, Saareks tiivistää.

Growing customer base with increasingly feature-rich Greenlake

With over 1,200 customers constantly increasing in number, HPE continues to grow its As a service offerings in the Greenlake platform. HPE recently launched the possibility of managing storage as a service, and now the portal is being expanded to also offer server management as a service. Compute Cloud Console is a new and easier way to manage even more of your infrastructure, more automated and more flexible than ever before. Read more.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related