Näin as-a-Service-trendi muuttaa liiketoiminnan tulevaisuuden

Cloud, Digitalisaatio Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 5 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Covid-19-pandemia on vauhdittanut as-a-Service-palveluiden kysyntää. Erityisesti infrastruktuurin (IaaS) ja sovellusten (SaaS) hankkiminen palveluna on kasvattanut suosiotaan. Markkinoilla nähdään samalla myös merkittäviä muutoksia. IDC ennustaa, että uudet palvelut kehittyvät hybridipilvialustojen ympärille, ja palveluiden toimittajat tekevät enemmän yhteistyötä varmistaakseen sujuvan toimituksen, hyvän tietoturvan ja paremman integraation eri ekosysteemeissä.

IDC kertoo, että julkisten pilvipalvelujen myynti on kasvanut 20–30 prosenttia vuodessa, mutta Covid-19-pandemian myötä aaS-palvelujen kysyntä on yltynyt vielä entisestään. Kasvu on erityisen voimakasta infrastruktuurin (IaaS) osalta, jonka odotetaan kasvavan Suomessa peräti 37 prosenttia vuonna 2020. Samankaltainen kasvutrendi on nähtävissä myös Software-as-a-Servicen kohdalla.

Kehityksen taustalla on monia syitä. Nykypäivän yritykset eivät esimerkiksi mielellään sido rahaa IT-infrastruktuuriin. Jos tarvittava infrastruktuuri ja sovellukset voidaan ostaa palveluna, yritys saa houkuttelevamman taseen ja pystyy tehostamaan toimintaansa. Palveluiden suosion kasvuun vaikutti lisäksi markkinoilla vallinnut yleinen epävarmuus ja pyrkimys uusien investointien välttämiseen tai lykkäämiseen.

Myös etätyö on yleistynyt valtavasti pandemian aikana. Pilvipalvelut ovat turvallinen ja usein myös helpompi vaihtoehto kuin suora etäyhteys yrityksen omiin fyysisiin palvelimiin. IaaS sopii etätyöskentelytarpeisiin selkeästi perinteisiä ratkaisuja paremmin.

IT:n palveluistumisen suurin etu ei ole datan sijainti – yrityksen omilla palvelimilla tai julkisessa pilvessä – vaan vaivaton käyttökokemus.

Marko Miettinen, HPE Suomen organisaatiosta.

Digitaalinen murros on kiihtynyt entisestään as-a-Service-konseptin salamannopean kasvun ansiosta. Nykypäivän yritysten täytyy olla joustavia, nopeita ja kuunnella tarkasti niin asiakkaiden kuin markkinoidenkin vaatimuksia. Jos liiketoimintatapoja ei ajatella uudelleen, kilpailijat ajavat ohi vasemmalta ja oikealta.

Digitalisaatio on tapahtunut niin nopeasti, että vanhanaikaiset kulutusmallit tuntuvat suorastaan kivikautisilta. Kuinka epäkäytännöllistä olisikaan, jos kaikki musiikki täytyisi yhä ostaa CD-levyinä – tai aivan jokaisella yrityksellä olisi omat IT–laitetilat ja datakeskukset, joita oma henkilökunta ylläpitää.

Lue lisää täältä siitä, kuinka HPE Greenlake -pilvipalvelut voivat nopeuttaa digitaalista muutosta

Huoleton infrastruktuuri, joka on kaikenkokoisten yritysten saatavilla

IDC:n analyytikko Martin Sundbladin mukaan as-a-Service-kehitystä ajaa kaksi tekijää. Asiakasyrityksen kannalta digitaaliset ja fyysiset palvelut liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, että ne on helpompi paketoida yhdeksi kuukausihintaiseksi palveluksi. Toisaalta palvelupohjainen malli on houkuttelevampi myös palveluntarjoajille. Osakemarkkinat arvostavat yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu säännöllisistä kassavirroista yksittäisten ja epävarmojen kertatilausten sijaan.

Palveluistamisessa on monia etuja. Kustannussäästöt ovat luonnollisesti yksi selkeimmistä hyödyistä, mutta ratkaisu vapauttaa myös yrityksen resursseja. Toimintaa on huomattavasti helpompi skaalata suuremmaksi tai ajaa pienemmäksi, koska muutos ei vaadi suuria investointeja. Omaa kapasiteettia on as-a-Service-mallin ansiosta helppo muuttaa joustavasti asiakkaiden kysynnän perusteella.

Marko Miettinen, HPE Suomen organisaatiosta
Marko Miettinen, HPE Suomen organisaatiosta.

– Näemme, että datan merkitys on kasvanut yritysten toiminnassa. Lisäksi yhä useampi yritys tahtoo ostaa infrastruktuurinsa palveluna, jotta se joustaa kysynnän muutoksiin toiminnan skaalautuessa ylös- tai alaspäin, sanoo Marko Miettinen, HPE Suomen organisaatiosta

– Erilaiset työkuormat vaativat joustavuutta. IT-ratkaisun täytyy olla tehokas ja dynaaminen vastatakseen kysynnän muutoksiin. Koska datasta on tullut yrityksille suuri voimavara, myös tietoa tallentavan ja käsittelevän infrastruktuurin täytyy kyetä toimimaan turvallisella ja helposti saavutettavalla tavalla. Tämä on as-a-Service-mallimme vahvuus.

Oman infrastruktuurin kehittäminen ei välttämättä ole mitenkään helppoa vaan vaatii paljon sekä tietotaitoa että resursseja. Lisäksi IT ratkaisun täytyisi olla kaiken kaikkiaan tietoturvallinen.

As-a-service-trendi on tuonut laadukkaan infrastruktuurin kaikkien saataville. Vielä kymmenen vuotta sitten fyysisten laitteistojen saatavuus ja toimitusaika saattoi olla projektin suurin pullonkaula. Yritykset joutuivat tilaamaan laitteistot useita kuukausia etukäteen ja niitä rahdattiin usein toiselta puolelta maailmaa. Nyt tarvittava kapasiteetti on vain napinpainalluksen päässä.

Voisi sanoa, että as-a-Service-kehitys on ”demokratisoinut infrastruktuuria”, sillä infrastruktuurin hyödyntäminen ei enää vaadi suuria investointeja tai laajaa tietotaitoa. Kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä käsiksi moderniin, turvalliseen ja joustavaan IT-infrastruktuuriin.

IT-osastot voivat keskittyä infrastruktuurin käyttöön ja käytön kehittämiseen, eivätkä joudu käyttämään aikaa yksittäisten laitteistojen ostamiseen. Lisäksi järjestelmiä ei tarvitse ylläpitää tai tukea itse, vaan aika voidaan kohdentaa pikemminkin toiminnan hallintaan ja ohjaamiseen. Samalla kallista työvoimaa säästyy yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue lisää täältä siitä, kuinka HPE Greenlake-pilvipalvelut voivat nopeuttaa digitaalista muutosta

IaaS on matkalla kohti suurempaa potentiaalia

Infrastructure-as-a-Service vapauttaa lisäkapasiteettia yritysten käyttöön. Datan hallinta on kuitenkin muuttunut myös aiempaa monimutkaisemmaksi, sillä tietoja on tallennettu sekä yrityksen omille palvelimille että julkisiin pilvipalveluihin. Siksi koko ratkaisu kannattaakin hankkia yhdeltä toimittajalta, joka huolehtii käytännön järjestelyistä. Näin yritys saa keskittyä rauhassa omaan ydinosaamiseensa.

– IT:n palveluistumisen suurin etu ei ole datan sijainti – yrityksen omilla palvelimilla tai julkisessa pilvessä – vaan vaivaton käyttökokemus. Organisaatiot päätyvät usein rakentamaan IT-ratkaisunsa hybridialustalle taatakseen hyvän tietoturvan ja tehokkaan suorituskyvyn sekä täyttääkseen kaikki tarvittavat määräykset. Käytännössä IT-ratkaisu yhdistää julkiset pilvipalvelut ja esimerkiksi yrityksen omissa tiloissa olevat IT -ratkaisut, sanoo Marko Miettinen HPE:ltä.

Hän jatkaa:

– Yrityksen IT-ratkaisuista voi olla vaikea saada kattavaa yleiskuvaa. Hyvän ratkaisun täytyy soveltua kaikkiin yrityksen vaatimiin käyttötarkoituksiin, pystyä hallitsemaan erilaisia työkuormia sekä auttaa seuraamaan esimerkiksi kulutusta, suorituskykyä ja määräystenmukaisuutta.

Lisäksi yksinkertaiset ja ennakoitavasti hinnoitellut palvelut tulevat olemaan suosittuja pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa.

IDC:n analyytikko Martin Sundbladin.

Jatkuuko tämä kehitys yhtä vauhdikkaana myös tulevaisuudessa? IDC:n analyytikon mukaan julkisten pilvipalvelujen kasvu alkaa hidastumaan.

– Yritykset tietävät yhä paremmin, millainen data kannattaa säilöä mihinkin paikkaan ja mikä ratkaisu tuottaa eniten lisäarvoa. Tämä tulee johtamaan siihen, että osa datasta siirretään julkisesta pilvestä takaisin yrityksen omille palvelimille. Myös tietoturva ja GDPR-säännökset tulevat vaikuttamaan kehitykseen, sanoo Martin Sundblad.

Kasvava IT-markkina käy läpi merkittäviä muutoksia. Pilvipalveluita tarjoavat yritykset tulevat jatkossa erottumaan selvemmin toisistaan. IDC:n analyytikot ennustavat myös, että alalla tullaan muodostaman entistä useampia kumppanuuksia ja ekosysteemejä pilvipalveluiden toimittajien välillä. Suuret alusta-, palvelu- ja sovellustoimittajat tukevat kehitystä varmistamalla yhteistoiminnallisuuden, hyvän tietoturvan ja saumattoman integraation.

IaaS-tekniikka ei ole Martin Sundbladin mielestä vielä saavuttanut täyttä potentiaalia.

– Julkiset pilvipalvelut tulevat saamaan uusia lisäpalveluja, jotka parantavat asiakkaan käyttökokemusta. Lisäksi yksinkertaiset ja ennakoitavasti hinnoitellut palvelut tulevat olemaan suosittuja pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa.

Myös jatkuvasti kasvavien datamäärien odotetaan vaikuttavan kehitykseen.

– Yritykset pystyvät käsittelemään entistä suurempia datamääriä lähellä alkulähdettä, kun edge-tekniikka yleistyy. Pilvipalveluiden tarjoajat sopeutuvat muutokseen tarjoamalla edge-tekniikkaa hyödyntäviä hybridimalleja, jotka lähettävät pilveen aiempaa vähemmän dataa, sanoo Martin Sundblad.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related