IDC: Här är tre trender som varje CIO måste ha koll på

Ai, AMD Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 7 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Världen digitaliseras och nordiska företag blir i rask takt allt mer kundfokuserade och datadrivna. I en snabbt föränderlig värld gäller det därför att ständigt hålla sig uppdaterad för att veta åt vilket håll som trenderna går. Här är tre trender ni måste ha koll på för att kunna lyckas.

Digitaliseringen ställer allt hårdare krav på CIO:er och IT-chefer när det gäller att modernisera företagens it-miljöer så att de blir flexibla, säkra och skalbara för att möjliggöra ett datadrivet arbetssätt.

Och utvecklingen går snabbt. Världen över blir företag och organisationer allt mer datadrivna, och vi ser ständigt nya affärsmodeller som bygger på att data hanteras och utvinns på sitt värde.

Men vilka trender är starkt förknippade till den datadrivna värld vi just nu lever i? Vi ställde frågan till Martin Sundblad, analytiker på IDC, som länge följt utvecklingen inom it-området och vet vilka trender som är viktiga år 2021. Här är IDCs spaning på tre trender som it-chefer bör kunna checka av.

Läs mer om vad HPE och AMD kan göra för din verksamhet

1. Hantera data ute i kanten

– Allt mer data skapas ute i kanden av nätverken och uttrycket edge to cloud är en naturlig utveckling. Balansen mellan centralisering och decentralisering har pågått sedan vi började med it, säger Martin och fortsätter:

Internetanslutning. Vektor-illustration.

– Här finns två tydliga situationer: Den ena är applikationer som behöver hög prestanda och låg latency, där krävs beräkningskapacitet nära kanten. Den andra situationen har IoT som största drivkraft, med enorma mängder inkommande data som det inte är ekonomiskt försvarbart att hantera centralt. En kostnadseffektivare lösning är då att lägga såväl lagring som beräkning nära kanten, och förfina datan innan den centraliseras. Det höjer datakvaliteten och sänker belastningen på nätet.

Martin Sundblad berättar att de senaste årens ”molnifiering” är en välkommen utveckling, som lett till stora vinster i säkerhet, kapacitet och skalbarhet.

– Standardisering i micro services har varit helt avgörande för stora delar av transformationen. ”Edgeifieringen” är dock fortfarande en utmaning för molnleverantörerna, och framöver lär det bli allt vanligare att molnleverantörer erbjuder edge som en del av sitt erbjudande. Det är en bättre lösning än inhouse edge som kompromissar säkerheten.

Att lägga såväl lagring som beräkning nära kanten, och förfina datan innan den centraliseras, höjer datakvaliteten och sänker belastningen på nätet.

Martin Sundblad, analytiker, IDC.

Här har utvecklingen gått ganska fort, men enligt data från IDC är mognadsprocessen långt ifrån klar. Martin Sundblad spår att inom 3-4 år blir det helt mainstream, och att ekosystem av olika leverantörer kompletterar varandra för att fullt ut leverera centralisering och skalbarhet.

Läs mer om vad HPE och AMD kan göra för din verksamhet

2. Intelligent data

Ett annat område som enligt IDC blir allt viktigare är att kunna utvinna intelligens från sin data.

– Här vävs flera koncept samman, och vi tycker att man bör fokusera på ”operations intelligence” snarare än AI eller machine learning, säger Martin Sundblad.

Blåtonat kretskort med lager av data-relaterade piktogram.

Han fortsätter.

– Vi har länge pratat om AI men faktum är att begreppet artificiell intelligens sakta men säkert vävs in i de operativa processerna. Den första området är inom IT Operations, där AI/dataanalys blir en naturlig del av framförallt processautomatiseringen. Ett annat område blir RPA, Robotic Process Automation, där intelligent analys kommer att ta automatiseringen till nästa nivå.

Enligt Martin Sundblad kommer AI och data att vävas ihop och kombineras med allt mer avancerade former av automatisering, något som inte är helt oproblematiskt:

– Det ligger en utmaning där, eftersom datakvalitet länge varit utmanande. Enligt våra beräkningar används kanske 15 procent av inkommande data operativt, och uppemot 30 procent år 2030. Vi har helt enkelt betydligt mer data än vi kan konsumera.

I nästa steg ser vi AI gripa in i alla operativa processer, med bättre verktyg inom allt från produktdesign till marknadsföring och support och på sikt finans och administration.

– Att implementera AI för datakvalitet är helt avgörande. I nästa steg ser vi AI gripa in i alla operativa processer, med bättre verktyg inom allt från produktdesign till marknadsföring och support och på sikt finans och administration. Den trenden ser vi på alla programvaruområden, med följden att besluten drivs av affären och inte IT. En annan viktig utveckling är säkerheten; security by design gick inte att kombinera med AI i dess tidiga former, för det krävs standardisering – vilket vi ser mer och mer har börjat komma via de stora leverantörerna på marknaden.

Läs mer om vad HPE och AMD kan göra för din verksamhet

3. Zero trust

En tredje trend som tydligt märks under året är den kopplad till säkerhet. Säkerhetsfrågan har på senare år gått från att vara en perifer fråga för it-avdelningen till att bli central i varje organisation, i takt med att cyberkriminaliteten vuxit i styrka. Nu är konceptet zero trust på väg att etableras i en allt större skala.

Stopp-tecken.

Interpol har uppskattat att cyberbrott globalt omsätter ungefär lika mycket pengar som den tyngre droghandeln.

Det bygger på principen att inte lita på något som inte är identifierat och autentiserat, och det gäller inte bara vid inloggning i nätverket. Därför begränsas tillgången till en organisations it-miljö till vad som är absolut nödvändigt.

– Interpol har uppskattat att cyberbrott globalt omsätter ungefär lika mycket pengar som den tyngre droghandeln, säger Martin Sundblad.

– Det är en skrämmande bild med tanke på vilken samhällspåverkan droghandeln har, med kriminella nätverk som praktiskt taget styr i delar av länder. Då förstår man vilken risk som finns därute kopplat till företags data. Kriminella nätverk är välfinansierade och ligger ständigt steget före att använda AI och de har tillgång till den senaste tekniken för att skada verksamheter och komma åt värdefull information. Cybersäkerhet är ett samhällshot och måste hanteras på det sättet.

Alla verksamheter måste få in säkerhet som en grundläggande del av produktutvecklingsprocessen – annars öppnar man för förluster.

Han förklarar att security by design måste bli en integrerad del av allt vi gör inom IT, in i minsta molekyl.

– Det kommer att krävas en kompetenshöjning och det kommer att bli arbetsamt eftersom alla, oavsett roll, på alla företag kommer att behöva lära sig nya sätt att tänka på när det gäller IT-säkerheten. Alla programvaruutvecklare måste lära sig hur man skyddar från grunden, och alla verksamheter måste få in säkerhet som en grundläggande del av produktutvecklingsprocessen – annars öppnar man för förluster. De ekonomiska riskerna är enorma, men medvetenheten växer som tur är.

– Inom fem år lär vi ha gått från säkerhetsavdelningar till övergripande trust programs och säkerhet som en integrerad del på styrelsenivå. Det är en utveckling som påbörjades för flera år sedan som nu börjar ta fart på allvar, avslutar Martin Sundblad.

Snabb utveckling

Att digitalisera är en pågående process och de flesta företag som har inlett sin transformationsresa ser ett allt större behov av att verkligen kunna dra nytta av sin data. Det är en utmaning i sig då de växande datamängderna både kan vara en guldgruva och en riskfaktor på samma gång, och därför inte får hamna i fel händer. Kraven på en stabil och säker infrastruktur – som stöttar digitalisering, är framtidssäkrad och motståndskraftig – är högre än någonsin.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related