Säkerhet

Säkerhet inom IT har en sylvass förmåga att kvickt ändras över tiden. Nya trender och tekniker bär med sig nya möjligheter men också nya hot, faror och komplikationer. Säkerhet genomsyrar alla andra stora tekniktrender och behöver därför alltid tas i beaktning oavsett det projekt, uppdrag eller investering en organisation åtar sig. Förtroendet för säkerhetsteknik är enligt undersökningar högt, speciellt hos verksamhetschefer och ledning - men hur skyddad är egentligen verksamheten?

Idag är organiserad brottslighet inom IT en industri som sedan lång tid tillbaka etablerat sig. När attackerna växer i antal och blir mer avancerade krävs det säkerhetsrutiner och avancerade system som klarar av att skydda och motverka. Det kräver också att företag och organisationer anpassar sig efter de säkerhetshot som råder just nu, för de tar ständigt ny form och lurar bakom varje hörn.