Digitalisera med rätt organisation och hybrida lösningar anpassade efter verksamhetens mål

AMD, Digitalisering Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 4 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

De allra flesta verksamheter har idag förstått vikten av att ha flexibla och tillförlitliga IT- lösningar som gör det möjligt att jobba datadrivet. Detta gäller inte minst företag inom telekombranschen, med omfattande utmaningar att snabbt behöva kunna leverera nya tjänster till miljontals kunder. Det ställer krav på organisationen samt den underliggande infrastrukturen.

Telekomoperatörers huvudsakliga mål är att leverera en snabb och användarvänlig upplevelse såväl internt som ut mot sina slutkunder. Den snabbt växande mängden enheter som finns anslutna till näten genererar enorma mängder data. För att kunna hantera all denna information krävs smarta lösningar – en kombination av publika moln, on prem och edgelösningar för att uppfylla kundernas växande behov, säger Mikael Edwardsson, Enterprise Arkitekt hos HPE.

Med en gemensam vy av all IT-infrastruktur och data blir det lättare att nå nya insikter, kunna fatta bättre beslut och utveckla verksamhetens affär.

Mikael Edwardsson, Enterprise Arkitekt hos HPE.

– Ur ett operationellt perspektiv måste man förenkla hantering av både teknik och processer, oavsett var man har sin IT-infrastruktur och data. För att lyckas med det förespråkar vi att arbeta utifrån visionen Unified Data Ops, där samtliga lösningar knyts ihop i en enda portal. Med en gemensam vy av all IT-infrastruktur och data blir det lättare att nå nya insikter, kunna fatta bättre beslut och utveckla verksamhetens affär.

Läs mer om HPE:s lösningar för telcovertikalen

Operationell förändring i grunden

Detta medför nya krav på den underliggande infrastrukturen, men Mikael poängterar att det finns fler aspekter att ta hänsyn till. Förändring av infrastrukturen är den enklare biten att genomföra. Att hålla sig konkurrenskraftig innebär även att anpassa sig till nya krav, något som bidrar till att många behöver genomgå större operationella förändringar. Detta är en förutsättning framförallt inom telekombranschen, som vill kunna hålla takten med den digitala utvecklingen och konsumenternas behov av blixtsnabb tillgänglighet till applikationer och data.

– Målet är att leverera samma upplevelse för användaren oavsett var applikationerna finns rent fysiskt, vilket har lett till en efterfrågan på ökad automatisering och implementering av ”self-service”-lösningar, så att man enklare kan hantera data och infrastruktur. Rätt infrastruktur i botten gör en stor del av jobbet, understödd av AI. För att upprätthålla tjänster, behöver företagen dock också svida om och hitta nya roller som kan driva denna operationella förändring.

Nya roller stöttar under transformering

Ett exempel på en ny roll som har uppstått, med syftet att ta ett helhetsgrepp kring transformationen, är Chefsarkitekten. En central pelare, som ofta utgör bryggan mellan verksamheten, IT-tjänster och infrastruktur. Chefsarkitekten ser också till att applikationsägarna vet hur applikationerna levereras och att de överensstämmer med företagets strategi, intressenter och andra involverade roller.

– Utgår man från en så kallad ”Cloud 8 Maturity Model” gäller det att ta avstamp från en tydlig strategi och vision, som är starkt förankrad i varje del av verksamheten – med hänsyn tagen till åtta viktiga områden: människan, innovationer, applikationer, data, utveckling/drift, operativt, säkerhet och strategi/styrning. Alla dessa måste samspela, men i synnerhet områdena människa och strategi/styrning, betonar Mikael.

Chefsarkitekten blir otroligt viktig när det gäller att lyfta individerna till att se förändringen som en personlig utveckling.

Större organisationsförändringar leder ofta till osäkerhet och motstånd hos medarbetarna. Det kan vara svårt att se sin roll i den nya organisationen. Finns då inte tydligt syfte, strategi och vision när förändringen är stor och roller förändras till något nytt, blir risken att medarbetarna bygger sina egna historier – baserade på fel information, vilket fördröjer en förändring till det bättre.

– Här blir Chefsarkitekten otroligt viktig när det gäller att lyfta individerna till att se förändringen som en personlig utveckling. All den mångåriga expertis man har utvecklas i det nya sättet att leverera.

Så kan ni accelerera er digitala transformation med HPE och AMD

Hög densitet och energieffektivt

När allt annat operationellt är på plats vad gäller telekombranschens digitala transformation, krävs i grund och botten en infrastruktur som behöver ha en hög densitet och energieffektivitet. Här har HPE valt att samarbeta med AMD för att kunna leverera prisvärda och effektiva servrar med hög kapacitet, som är prestandaoptimerade till att fullt ut kunna driva digitalisering och fortsatt innovation till den nya marknaden.

– I kombination med GreenLake, vår IaaS/SaaS-tjänst, kan vi underlätta för företag. De slipper investera i resurser som inte behövs och således kan de nyttja och betala för precis det som de behöver, när de behöver det, under hela livscykeln. Det ger en effektivitet i hur man når sin data, vilket i förlängningen också hjälper våra kunder att effektivisera flödena för slutanvändarna, avslutar Mikael.


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related