Hållbarhet inom IT – omvandla utmaningar till möjligheter

AMD, Hållbarhet Reading time: Reading time: Lästid: Lukemisen aika: Læsningstid Leestijd Lesetid 6 minutes minutes minuter minuuttia minutter minuten minutter

Digital transformation och hållbarhet kan anses vara konkurrerande prioriteringar, men för HPE är kombinationen en möjlighet till förändring och tillväxt.

Företag i Sverige, Europa och runt om i världen står inför liknande utmaningar. De måste påskynda sin digitala resa och skala upp och bygga ut sin IT-infrastruktur för att möta kraven kopplat till ett dynamiskt affärslandskap. Samtidigt befinner vi oss mitt i en energikris och företagsledare gör sitt bästa för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Digitalisering kan få dem att växa, men energiförbrukningen måste begränsas. Är det möjligt att balansera dessa konkurrerande krav?

Enligt John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation på Hewlett Packard Enterprise, är svaret ett rungande ”ja”. Han har ägnat de senaste två decennierna åt att hjälpa HP:s och därefter HPE:s kunder att bygga och använda sin IT-infrastruktur på ett mer effektivt sätt. Under åren har han sett hur utrymme, energiförbrukning och kylning har blivit viktiga frågor för företagens IT-avdelningar. Därför har HPE tagit sitt ansvar att göra allt de kan att möta utmaningarna med sina produkter, sina tjänster och sin vägledning.

– Vi frågade oss själva: ”Vilka är de viktigaste sakerna som vi kan rekommendera kunderna att göra för att lösa problemen kopplat till en mer hållbar IT-infrastruktur?”, förklarar John Frey.

John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation, HPE.
John Frey, Chief Technologist, Sustainable Transformation, HPE.

– Baserat på svaren satte vi igång processen att bygga lösningar för att hålla ner kostnader, minska energiförbrukningen och öka personalens tillfredsställelse. En del av detta är holistiskt för oss. Bara att förbättra energieffektiviteten uppskattas ute hos våra kunder men vi vill visa att fokusera på hållbarhet medför också många andra fördelar.

Läs mer om HPE:s hållbarhetsprogram.

Fyra delar av hållbarhet

För Frey handlar rekommendationerna kring hållbarhet om fyra delar. Den första berör teknikens effektivitet.

– Om du har tillgång till en teknik som fungerar, nyttja den så mycket som möjligt, förklarar John Frey.

Den genomsnittliga nyttjandegraden för en applikation som inte körs på ett traditionellt operativsystem, utan i en så kallad “bare metal”-miljö — vilket står för cirka 70 procent av den totala energiförbrukningen i datacentret — är cirka 10-20 procent. I fall där miljön är virtualiserad eller containerbaserad kan siffran stiga till cirka 30 procent. Frey understryker att detta är långt ifrån optimal energieffektivitet som ligger på omkring 70 procent eller mer, och tillägger att man då inte har tagit hänsyn till att uppemot 20 procent av utrustningen i ett genomsnittligt datacenter i praktiken inte används alls.

– Vi säger inte att man ska optimera datacentret enbart av hållbarhetsskäl. En anledning till att våra kunder överprovisionerar handlar om motståndskraft, särskilt i en containerbaserad miljö. Men det finns många möjligheter. Virtualisering och containerisering vid högre densitet — där man nyttjar kraften från dagens moderna AMD-processorer med många kärnor och hög bandbredd på bästa sätt — kan hjälpa till, precis som att tjänsteerbjudanden som HPE GreenLake också kan minska behovet av överprovisionering.

Om du ska ha en teknisk utrustning igång bör du se till att den utför så mycket arbete per kilowattimme som möjligt.

John Frey

Den andra delen handlar om energieffektivitet.

– Om du ska ha en teknisk utrustning igång bör du se till att den utför så mycket arbete per kilowattimme som möjligt, säger John Frey.

Det är här som HPE:s partnerskap med AMD verkligen kommer till sin rätt.

– Vi satte upp ett mål för att förbättra prestandan per kilowattimme med 3000 procent under en femårsperiod. AMD antog det målet och sa: ”Vi vill att ni ska nå dit med hjälp av vår teknik”. AMD har verkligen hållit fast vid sin satsning både på företagsområdet och kring prestanda per kilowattimme, och HPE/AMD-servrarna har satt flera världsrekord inom det området.

Resultatet, menar Frey, är en infrastruktur som gör det möjligt att utföra mer arbete med färre enheter, och antingen kunna driva ett mindre och mer resurseffektivt datacenter eller skapa möjligheter att kunna växa utan att behöva mer utrymme, energi eller kylning.

– Det här är inte en tillfällig hävstångseffekt, den är konstant, förklarar Frey.

Läs mer om hur AMD EPYC-processorer bidrar till att öka energieffektivitet.

Minimera energispill

Den tredje delen handlar om resurseffektivitet, det vill säga att minimera energiförluster vid energiomvandling och kylning. Frey anser att en stor del av problemet beror på att många datacenter använder mer kylning än de behöver, och att de gör det på ett ineffektivt sätt.

– Ju mindre temperaturskillnaden är mellan den kalla luften som går in i datacentret och den varma luft som kommer ut, desto mindre effektiv blir kylningen, förklarar han.

Bättre utformning av datacenter kan hjälpa, likaså automatisering. HPE:s servrar är utrustade med värmesensorer, vilket gör det möjligt för kunder att använda HPE:s visualiseringsverktyg för att övervaka hårdvaran.

– Vi hjälper verkligen kunderna att titta på vilka resurser som deras IT kräver, både på teknik- och individnivå, förklarar Frey.

Det fjärde och nyaste delen handlar om mjukvarueffektivitet. Med det syftar John Frey på två saker. För det första att programvara används för att övervaka och självkorrigera hårdvaran. På det sättet kan man nyttja kraften från artificiell intelligens, maskininlärning och data för att proaktivt förutse problem och åtgärda dem innan de orsakar störningar. I vissa fall kan mjukvara som HPE InfoSight samla in och analysera data från mer än 100 000 system över hela världen, och använda informationen för att göra varje system smartare och mer självförsörjande.

Dessutom finns det allt mer forskning som visar att sättet som applikationer utvecklas på gör stor skillnad.

– Det visar sig att det finns en enorm variation i effektiviteten när det kommer till energi, exekvering och kompilering mellan olika programmeringsspråk, konstaterar Frey.

IT är nyckeln till att uppnå hållbarhetsmålen

Det kanske viktigaste steget som företag kan ta för att göra sin IT mer hållbar är att ha en tydlig och definierad hållbarhetsstrategi för IT. Många företag har en hållbarhetsstrategi, men den saknar ofta samverkan mellan IT och de berörda affärsenheterna, vilket är ett stort problem när IT spelar en avgörande roll för energiförbrukningen.

– Ofta får vi finna oss i att introducera kundens hållbarhetsteam för deras eget IT-team. Vi får förklara att om de hade samarbetat hade de verkligen kunnat få ut mer av sina IT-projekt, säger Frey.

Med rätt personer ombord och rätt processer och mål på plats — utöver de korrekta mätvärdena — har företag goda förutsättningar att bedriva en mer hållbar verksamhet. Som Frey påpekar handlar det inte bara om goodwill utan även om ett riktigt affärsvärde. Hållbar IT kan hjälpa företag att locka till sig investeringar, öka sin kundbas samt rekrytera och behålla anställda. Om det inte är en möjlighet, vad är det då?


Relatert Lue seuraavaksi Relaterat Relateret Gerelateerd Related